Wethouder Frank van Vliet en directeur-bestuurder Yuri Matteman (Foto: Koos Bommelé)
Wethouder Frank van Vliet en directeur-bestuurder Yuri Matteman (Foto: Koos Bommelé)

DOK ontvangt rijksbijdrage voor versterking vestiging Voorhof

Algemeen

DELFT - DOK, de bibliotheek van Delft, ontvangt een eenmalige bijdrage van het Rijk om de vestiging in Voorhof te versterken. Met dit geld kan DOK ervoor zorgen dat nog meer Delftenaren de bibliotheek weten te vinden. 

Door Cheyenne Toetenel

In het voorjaar van 2023 konden gemeenten financiering aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande vestigingen door te ontwikkelen en te versterken. Bijna 150 gemeenten dienden een aanvraag in, waaronder de gemeente Delft. Inmiddels is bekend dat deze aanvraag is gehonoreerd. Yuri Matteman, directeur-bestuurder van DOK Delft, is zichtbaar enthousiast. “Er heerst een gevoel van blijdschap binnen onze organisatie. DOK Voorhof verdient het al jaren om verder ontwikkeld te worden, en opeens kan het. De doelgroep die deze locatie bezoekt gaat ons aan het hart. Dat we nu nog meer kunnen inzetten op gelijke kansen voor iedereen, is fantastisch.” Ook Frank van Vliet, wethouder van Cultuur, is blij met de ontwikkeling: “In Delft zien we volop kansen om van deze regeling te profiteren. We willen dat de bibliotheek toegankelijker wordt en door nog meer mensen wordt gebruikt. Daarin kunnen nu mooie stappen worden gezet.” 

Bibliotheekwet 2025
De regeling komt op een belangrijk moment, aangezien de nieuwe Bibliotheekwet van 2025 gemeenten verplicht om volwaardige bibliotheekvoorzieningen te handhaven. Matteman: “De bibliotheek is van onschatbare waarde voor de gemeenschap. We hebben gezien hoe er in de afgelopen 15 tot 20 jaar drastisch is bezuinigd op bibliotheken. Vestigingen door heel Nederland zijn gesloten en er is personeel wegbezuinigd, vooral in de wijken. De regering moedigt nu echter de versterking van bibliotheken aan. Dit is een kans die we met beide handen hebben aangegrepen.”

Focus op Voorhof
Dat DOK en de gemeente Delft bij de aanvraag wilden inzetten op de vestiging in Voorhof, was snel duidelijk. Van Vliet: “Voorhof is een wijk waar we sowieso extra in willen investeren, in het kader van het programma ‘Wij West’. Delft-West kampt relatief gezien met meer laaggeletterdheid dan in andere Delftse wijken het geval is en daarom verdient het bijzondere aandacht. We willen de bibliotheekfunctie in deze wijk versterken omdat we geloven dat het hier dicht bij de mensen is, toegankelijk en open.” Matteman voegt eraan toe: “De regeling kijkt naar criteria zoals laaggeletterdheid en onderwijsachterstanden, en Voorhof is een wijk waar we veel kunnen betekenen voor degenen die het het hardst nodig hebben.”

Lezen, leren, ontmoeten
De versterking van DOK Voorhof zal zich richten op verschillende aspecten binnen de bibliotheekfunctie. “Naast het uitlenen van boeken is deze bibliotheek ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor gezinnen van diverse culturele achtergronden”, aldus Matteman. “Er vinden voorleessessies plaats, maar je hebt hier bijvoorbeeld ook het Taalhuis en het Informatiepunt Digitale Overheid. We willen graag nog meer activiteiten organiseren om de gemeenschap te dienen. We willen dat de bibliotheek fungeert als een centrum voor lezen, leren en ontmoeten, zoals koning Willem-Alexander op Prinsjesdag benadrukte. De bibliotheek is een veilige haven. Een veilige en toegankelijke plek voor alle leeftijden en achtergronden. Hier kunnen ze samenkomen, leren en groeien. We willen daarom zoveel mogelijk mensen bereiken.”

Versterking
De financiële bijdrage van Rijksoverheid biedt de mogelijkheid om de bibliotheekfunctie in Delft aanzienlijk te verbeteren. Matteman: “We breiden onze openingstijden uit met gemiddeld tien uur per week om een bredere doelgroep te kunnen bedienen; de mensen voor wie onze huidige openingstijden een belemmering zijn. In de avonduren kunnen we bijvoorbeeld volwassenen meer mogelijkheden bieden om met taal aan de slag te gaan.” Verbinding staat binnen de plannen hoog in het vaandel. “Momenteel werken we al nauw samen met andere organisaties in Delft zoals Abtswoude Bloeit en BuitenGewoon, en met dit extra geld willen we nog meer de verbinding opzoeken, om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen de bibliotheek weten te vinden. Om dit plan kracht bij te zetten, willen we een ‘community bibliothecaris’ aanstellen die de banden met de wijk versterkt. We zullen meer samenwerkingen aangaan en ook buiten de bibliotheek programmeren. Een concreet voorbeeld is de uitbreiding van het wijkcentrum BuitenGewoon tot een soort culturele buurtfabriek, waarin de bibliotheek actief zal deelnemen. We gaan ook aan de slag met het Meemaakpodium; een podium waar buurtbewoners kunnen samenwerken aan creatieve projecten. Dit alles draait om het vergroten van de betrokkenheid in de gemeenschap.”

Financiering
In totaal gaat het om een incidentele investering van 220.000 euro, waarvan de gemeente Delft twintig procent cofinanciering biedt. “De Rijksoverheid draagt dus het grootste gedeelte bij, maar alleen omdat de gemeente ook een inspanning levert”, legt Van Vliet uit. “Samen kunnen we extra mogelijkheden creëren voor de jaren 2024 en 2025.” Matteman: “We zijn dankbaar voor de snelle en positieve afhandeling van de financiering. Ik ben mij ervan bewust dat dit niet in elke gemeente het geval is. We realiseren ons dat we met deze regeling voor de lange termijn investeren in de bibliotheekvoorzieningen in de wijk.” Hoewel het gaat om een eenmalige bijdrage vanuit het Rijk, is de versterking van DOK Voorhof niet alleen gericht op de korte termijn. “We verwachten dat doordat de Bibliotheekwet zal veranderen, er nieuwe financieringsregelingen zullen komen vanaf 2025. We zien dat politici enthousiast zijn over bibliotheekfuncties, en we zijn ervan overtuigd dat deze investering een blijvende impact zal hebben.”

Naar verwachting wordt de versterking van DOK Voorhof vanaf januari 2024 in gang gezet. Momenteel houdt een werkgroep zich al bezig met de voorbereidingen.