<p>Margot Nicolaes: &#39;We balen onwijs van de bezuinigingen, maar we zijn ook heel daadkrachtig&#39; (Foto: Marco Zwinkels)</p>

Margot Nicolaes: 'We balen onwijs van de bezuinigingen, maar we zijn ook heel daadkrachtig' (Foto: Marco Zwinkels)

DOK gaat flink bezuinigen door korting op subsidie

DELFT - In het voorjaar besloot de gemeente Delft DOK een forse bezuiniging op te leggen. Inmiddels is het reorganisatieplan opgesteld. Directeur-bestuurder Margot Nicolaes vertelt welke bezuinigingsmaatregelen de bibliotheek de komende jaren zal nemen om aan het financiële herstelplan van de gemeente te voldoen.

Door Cheyenne Toetenel

Om de Delftse begroting sluitend te maken, zijn bezuinigingen noodzakelijk. Het college kort 400.000 euro op de subsidie aan DOK, bovenop de bezuiniging van 280.000 euro in 2020. Die mededeling kwam als een klap voor Nicolaes. “Hoewel ik wist dat er een grote bezuinigingsopdracht lag bij de gemeente, had ik na de twee eerdere bezuinigingsronden niet verwacht dat wij weer zo hard getroffen zouden worden. In 2011 en 2016 hebben we al moeten bezuinigen. We hebben ons filiaal in Tanthof moeten sluiten, evenals de kunstuitleen en de muziek- en filmafdeling. Bovendien is onze afdeling voor volwassenen ingekrompen. Met DOK hebben wij vorig jaar ook al een bezuinigingsslag gemaakt, omdat we te weinig indexatie krijgen. Dat wij nog eens vier ton extra moeten bezuinigen, was een schok.” Vanaf die mededeling verkeren Nicolaes en haar team in een rollercoaster. “Het is een forse bezuinigingsopdracht die we hebben gekregen, ongeveer 15 procent van onze totale subsidie. Het eerste deel daarvan moeten we in 2023 al gerealiseerd hebben, dus dat betekent dat je in 2022 al stappen moet maken.” Inmiddels is een reorganisatieplan opgesteld. DOK kiest ervoor om de bezuiniging in de breedte van de organisatie te realiseren. “Van de eerdere bezuinigingen hebben we geleerd dat je een filiaal of afdeling niet meer terugkrijgt als je het eenmaal gesloten hebt, dus we willen de basis behouden om hier in de toekomst op te kunnen voortbouwen.”

Gevolgen
Door de bezuiniging worden veel medewerkers van DOK geraakt. “We hebben een kleinere opdracht, dus minder mensen nodig. Een deel van de collega’s is daarom helaas boventallig verklaard, anderen krijgen minder uren of een andere functie. In totaal betreft dit ongeveer de helft van de medewerkers.” Een ander onderdeel dat flink wordt ingeperkt is de investering in activiteiten. “Dankzij de activiteiten in OPEN zijn we een ontmoetingsplek geworden voor een brede groep Delftenaren. Dat gaat feitelijk verdwijnen. We kunnen enkel nog de activiteiten blijven doen die gerelateerd zijn aan de oude bibliotheekfunctie, zoals de Kinderboekenweek en Nederland Leest. OPEN kan alleen plaats bieden aan initiatieven van buitenaf als daar een financiële vergoeding tegenover staat, dus de bruisende plek waar we samen met De VAK mensen inspireren en verbinden zal veranderen.” Nicolaes vindt het lastig te verkroppen dat hiermee wederom een overeengekomen vierjarenplan overboord wordt gegooid. “Natuurlijk begrijp ik dat de gemeente in een lastig parket zit, maar het is triest dat wéér de cultuursector geraakt wordt. In goede tijden begrijpt iedere volksvertegenwoordiger hoe belangrijk cultuur is voor ontwikkeling, verbinding en economie, maar in moeilijke tijden lijken ze dat te vergeten.”

Kwetsbaren
DOK heeft inmiddels zestien Vindplaatsen. Dit zijn schoolbibliotheken waar medewerkers vooral ondersteuning bieden aan kinderen die moeite hebben met taal. In het reorganisatieplan is gekozen om de bezuiniging hierop op te schuiven naar 2023. “Dit zodat wij tijd hebben om in gesprek te gaan met de scholen zelf, maar ook met de portefeuille onderwijs binnen de gemeente om te bespreken of we de bezuiniging kunnen opvangen vanuit het potje voor het onderwijsachterstandbeleid. Hetzelfde geldt voor het Taalhuis, dat deze zomer zelfs nog is gecertificeerd. Het Taalhuis ondersteunt inwoners in hun taalontwikkeling, zodat zij allemaal aan de samenleving kunnen meedoen. Deze bezuiniging proberen we via de portefeuille participatie terug te krijgen. Want hoewel deze onderdelen worden geschaard onder cultuur, gaan ze ook over onderwijs, welzijn en participatie.” Het feit dat DOK zo min mogelijk wil snijden in dat wat ze met kwetsbaren doen, heeft geleid tot het besluit om niet te bezuinigen op DOK Voorhof. “De rol van deze vestiging in het bereiken van kwetsbare Delftenaren is hiervoor te belangrijk. We investeren juist extra in Voorhof, omdat de vraag daar steeds groter wordt. Als je je realiseert dat 20 procent van de kinderen de basisschool verlaat met een taalachterstand, is het onaanvaardbaar om daarin te snijden. Er zijn mensen die bij de bezuinigingen denken ‘dan lezen kinderen maar een boekje minder’, maar er wordt niet beseft dat zij misschien een lager schooladvies krijgen omdat ze net dat zetje van ons hebben gemist. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ondersteuning bij digitale vaardigheden, voor veel ouderen belangrijk.”

Toekomst
Nicolaes zegt niet stil te gaan zitten nu de bezuinigingsmaatregelen bekend zijn. “Ik hoop dat nu zichtbaar wordt wat de bezuinigingen betekenen, de gemeente snapt dat dit echt een te grote stap is en ze het gesprek met ons willen aangaan over hoe verder. Daarnaast moeten we op allerlei manieren, nog meer dan we al deden, kijken of we ergens fondsen kunnen werven en geld kunnen genereren. We balen onwijs van de bezuinigingen, maar we zijn ook heel daadkrachtig. Het wordt een heftige periode, maar we zijn niet verslagen!”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1