Adapazari ligt in het Noordwesten van Turkije en werd in 1999 getroffen door een zware aardbeving. (Foto: Wikimedia Commons/Akademisyen
Adapazari ligt in het Noordwesten van Turkije en werd in 1999 getroffen door een zware aardbeving. (Foto: Wikimedia Commons/Akademisyen

"We stoppen niet, maar zijn ook niet hemelbestormend ambitieus"

advertenties

DELFT - In 2017 besloot de Delftse Gemeenteraad om de 'ouderwetse' stedenbanden met de steden Kfar Saba, Estelí, Tshwane, Freiberg en Adapazari te beëindigen. Anderhalf jaar later blijkt dat de formele banden dan wel beëindigd zijn, maar de contacten niet. Delft op Zondag onderzoekt in deze serie hoe de stichtingen die de stedenband vorm geven, na het raadsbesluit verder zijn gegaan. Deze aflevering: Adapazari in Turkije.

Door Esdor van Elten

"We bestaan nog", zegt Jan Willem Dieten, vicevoorzitter van de Stichting Delft-Adazapari. "Maar onze activiteiten staan wel op een laag pitje. Dat heeft niet te maken met het beëindigen van het gemeentelijke partnerstedenbeleid, want ook daarvoor waren onze activiteiten de laatste jaren al beperkt. Voor een deel heeft dat ook te maken met de politieke ontwikkelingen in Turkije, waardoor het enthousiasme om vrolijke dingen te doen wat is afgenomen. Maar we hebben nog steeds vijf bestuursleden en we komen af en toe bijeen om te zien welke plannen we kunnen realiseren. Daarbij richten we ons vooral op culturele activiteiten."

Aardbeving
Adapazari ligt in het Noordwesten van Turkije. De band tussen Delft en de Turkse stad kwam tot stand vanwege een zeer concrete gebeurtenis: de aardbeving die op 17 augustus 1999 de stad en het omliggende gebied trof. In totaal kwamen in de provincie Sakarya, waarvan Adazapari de hoofdstad is, bijna 4000 mensen om. Om noodhulp te bieden werd er ook in Delft geld opgehaald. "Daar kwam uiteindelijk de stedenband uit voort die in 2001 officieel werd", vertelt Dieten.
De noodhulp veranderde vervolgens in structurele steun. Twee belangrijke projecten die in de daaropvolgende jaren werden gerealiseerd waren de bouw van een cultureel centrum, met o.a. een schouwburg en een bioscoop, en het uitrusten van de brandweer van Adazapari met modern materieel, ook geschikt voor rampendiensten. Delftse brandweermensen hebben ook in Turkije mensen opgeleid."
De financiën voor dit alles kwamen niet alleen uit de Delftse gemeenschap (onder andere door de verkoop van de aandelen EZH door de gemeente), maar ook uit Europese fondsen. "Nadien hebben we ons vooral op kleinere activiteiten toegelegd", aldus Dieten, die zelf al sinds 2001 bij de stichting betrokken is. "Er zijn een aantal scholenuitwisselingen geweest en we hebben lezingen, filmavonden, (waarbij soms Turkse filmmakers naar Delft kwamen), en andere culturele bijeenkomsten georganiseerd." Ook is er in Turkije een tentoonstelling geweest van Delftse stadsgezichten van de Delftse tekenaar en ontwerper Mark van Huystee.

Einde stedenband
Al die activiteiten zijn inmiddels redelijk weggesijpeld. Ook binnen de Turkse gemeenschap lijkt de stedenband niet heel erg te leven. In 2017 kreeg de stedenband nog een gevoelige tik te verwerken toen als gevolg van de verslechterende mensenrechtensituatie in Turkije Onafhankelijk Delft een initiatiefvoorstel indiende om de banden met Adazapari te verbreken. In datzelfde jaar besloot Delft om àlle formele stedenbanden te beëindigen. Dieten bestrijdt echter dat de problemen rond de stedenband met Adazapari daar de oorzaak van zijn: "Delft overwoog al de stedenbanden af te schaffen. Dit was een logisch vervolg." Niettemin maakte het besluit en de politieke situatie het de stichting niet gemakkelijker. "We hebben ons ook geregeld de vraag gesteld of we er wel mee door moesten gaan", geeft Dieten toe. Toch is er nooit besloten om de handdoek in de ring te gooien. "Maar onze initiatieven zijn niet hemelbestormend ambitieus."

Cultuur en sport
De politieke situatie is zoals die is "en daar wordt je niet vrolijk van", maar dat wil de stichting geen belemmering laten zijn: "De samenwerking is nooit in de eerste plaats politiek geweest." Daarom richt het bestuur zich vooral op culturele projecten, "zoals het Rode Tulp filmfestival waaraan we in samenwerking met Lumen de afgelopen jaren ook meededen. Dit jaar was dat alleen in Amsterdam en Rotterdam. Het zou mooi zijn als we daar in Delft volgend jaar weer wel aan meedoen. Daarnaast Daarnaast denkt het bestuur toch graag over uitwisselingsprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van sport. "Roeien is in Adazapari bijvoorbeeld groot, net zoals in Delft." Zijdelings is de stichting ook betrokken bij activiteiten van de Turkse vereniging, zoals de iftar-maaltijden tijdens de Ramadan. "Uiteindelijk is onze doelstelling om mensen bij elkaar te brengen. Daarin proberen we aan te sluiten bij bestaande activiteiten en bestaande banden aan te halen. Onze eigen initiatieven blijven voorlopig low profile."