De Hammenpoort en Hammenwoning houden de gemoederen bezig.
De Hammenpoort en Hammenwoning houden de gemoederen bezig.

Wat Ik Zeggen Wil

advertenties Wat ik zeggen wil

Investeren
DELFT - Gigantische schulden hebben en dan toch de belastingen verlagen en de uitgaven sterk verhogen. Wie verzint zoiets? Inderdaad: Donald Trump. Hij alleen? Nee, ook wethouder Alette Hekker. Waar blijft het toezicht van de provincie? O ja, de gemeenteraadsverkiezingen zijn in zicht… Was D66 niet de partij van kennis en innovatie? Verzin dan wat beters dan een molensteen om de nek van de stad te hangen.

Henk de Vries, Delft

Hammenwoning (1)
DELFT - Op persoonlijke titel als inwoner van Delft reageer ik graag op uw artikel in Delft op Zondag over Rijksmonument de Hammenwoning: 'Rijk verleden, geen toekomst'. Heel erg goed om hier aandacht aan te besteden. Het verval is mij ook een doorn in het oog! Ik vond de reactie van de TU bedroevend en niet volledig juist. Bedroevend, omdat de vroeg 17de eeuwse Hammenpoort, Hammenboerderij en de Karnschuur natuurlijk een toekomst hebben! De TU Delft wil het zo te lezen niet verkopen of langdurig verhuren, waardoor anderen het niet kunnen herbestemmen. Laat de TU met zoveel aanwezige denkkracht daarom zelf mogelijkheden onderzoeken. Zo zou het kunnen worden herbestemd tot een bijzondere Ontvangst- of vergaderlocatie voor gasten, een Testlab voor de faculteit Bouwkunde of andere studies of een campusrestaurant enzovoorts. Desnoods wordt het hersteld en verhuurd als woning. Onjuist: door het bewust ernstig laten vervallen van Rijksmonumenten verkeert de TU Delft in overtreding van de Erfgoedwet. Voor Rijksmonumenten geldt namelijk een wettelijke onderhoudsplicht. Dat is meer dan alleen maatregelen tegen verder verval. Het argument dat er geen geld beschikbaar is, wordt door de wet niet als argument aanvaard. Er zijn tal van regelingen. Als een gebouweigenaar zoals de TU Delft gemeentelijke of rijksregels overtreedt, kan vanaf het moment dat de overtreding bij de gemeente bekend is een - aanschrijving - verwachten. De gemeente Delft doet dat blijkbaar niet uit eigen beweging. Tenslotte valt het op dat de TU Delft de laatste jaren een bedenkelijke reputatie ontwikkeld als het gaat om haar monumentale en karakteristieke vastgoed. De TU wil ook de iconische gebouwen Elektrotechniek (gemeente-monument), Natuurkunde, Scheikunde slopen voor nieuwbouw. Deze bijzondere naoorlogse gebouwen vormen een unieke architectuurcollectie om trots op te zijn en waren bouwtechnische hoogstandjes. Ze bepalen de identiteit van de TU Delft. Maar misschien is dat laatste voor de TU nu juist het probleem.

Jurjen van Beek, Delft

Hammenwoning (2)
DELFT - Met groeiende interesse volg ik sinds 27 augustus in Delft op Zondag de berichtgeving rond het Hammenwoning-complex. Een prachtig complex, dat wordt bedreigd door verval. Terecht opgemerkt door de heer Oertel. Nu zou ik graag wat doen tegen dit verval. Alleen ben ik echter niet in staat deze klus te klaren, hoe graag ik dit ook wil. Daarom wil ik bij deze, uw hulp vragen. Beste lezers, kunt u mij helpen een oplossing te vinden voor herstel van de Hammenpoort? Mail neem hiervoor contact op met de redactie van Delft op Zondag via redactie@delftopzondag.nl, zij kunnen u helpen aan mijn contactgegevens.

Oscar Duiverman, Delft

Hammenwoning (3)
DELFT - Hiermee wil ik reageren op de ingezonden brief en het artikel over de Hammenwoning. Ik ben het helemaal eens met W.E. Oertel. De poort staat te verloederen, net zoals de oude boerderij. Als de TU eigenaar is behoort zij de gebouwen te onderhouden. Of is het de bedoeling dat straks alles in elkaar stort en er een studentenflat voor terugkomt?

Niki Breedveld, Delft