Afbeelding
Foto: KOOS BOMMELE

Rugbyvereniging Thor dupe van verhuizing roeivereniging Laga

Algemeen

DELFT - De ligplaatsvergunning voor het clubhuis van Studenten Rugby Club Thor zal per 1 januari 2024 niet meer worden verlengd. Het clubhuis van SRC Thor is een boot die in de Nieuwe Haven ligt, en de ontwikkelingsplannen die de gemeente voor het gebied Schieoevers Noord voor ogen heeft - met name de komst van een nieuw clubhuis met steiger voor Delftse Studentenroeivereniging Laga - laten in de Nieuwe Haven geen ruimte over voor zowel SRC Thor als waterscoutinggroep Nautilus. Aangezien SRC Thor geen watergebonden activiteiten heeft, wordt voorrang verleend aan Scouting Nautilus. Gedurende de afgelopen maanden heeft de gemeente samen met SRC Thor onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voor een clubhuis, maar tot op heden blijft de toekomst van de huisvesting van SRC Thor onzeker.

Door: Christine Lvov

Clubboot ‘De Voorwaarts’ van SRC Thor ligt al ruim 28 jaar in de Nieuwe Haven. De rugbyvereniging verhuurt haar clubhuis vast aan de Vereniging Gereformeerde Studenten Delft en aan talloze andere verenigingen in Delft. Het nieuwe clubhuis met steiger van D.S.R.V. Laga zal bijna de gehele breedte van de Nieuwe Haven in beslag nemen, wat betekent dat SRC Thor op zoek moet naar een nieuw thuis. Locatiecommissaris Jesse Hols van SRC Thor: “Tijdens de gesprekken met de gemeente Delft is het ons opgevallen dat er niet of nauwelijks met een kritische blik naar de wensen van Laga gekeken wordt.” Volgens Hols heeft de gemeente onvoldoende aandacht besteed aan de belangen van SRC Thor en de andere verenigingen die de accommodatie van de rugbyvereniging huren. “De gemeente Delft heeft er middels een grondruil voor gezorgd dat zij volledig eigenaar was van alle grond aan de kop van de Nieuwe Haven, zodat de komst van Laga mogelijk zou zijn,” licht Hols toe. Deze grond wordt in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven aan D.S.R.V. Laga. Daarnaast biedt de gemeente D.S.R.V. Laga een garantstelling van maar liefst 1,5 miljoen euro, onder voorwaarde dat de TU Delft contragarantie biedt, waar de universiteit mee heeft ingestemd.  De schijnbaar buitensporige inspanningen die de gemeente levert om voor D.S.R.V. Laga een alternatieve en duurzame oplossing voor haar huisvesting te vinden, zouden te maken hebben met de specifieke historie en context van de roeivereniging, en met het belang dat de gemeente heeft bij de verplaatsing en uitbreiding van D.S.R.V. Laga, met het oog op de transformatie van Schieoevers Noord dat de gemeente voor ogen heeft. “Het prangende is dat juist diezelfde inspanningen er direct voor zorgen dat een andere studentensportvereniging haar huisvesting verliest.” Hols zou graag zien dat de gemeente deze inspanningen ook aanbiedt aan SRC Thor, de vereniging die nu ook op zoek moet naar een alternatieve en duurzame oplossing voor huisvesting.

Hols maakte tijdens een inspraakmoment bij de commissievergadering van 9 juni 2022 al kenbaar dat er in het bestemmingsplan Schieoevers Noord te weinig oog was voor de opofferingen waar de geplande ontwikkelingen in dit gebied om vroegen. Uit het inspraakmoment kwamen twee moties voort, in juli 2022 en in oktober 2022, waarin het college werd verzocht om constructief in gesprek te gaan met SRC Thor en actief mee te denken over een alternatieve locatie, onder meer door stakeholders als de TU Delft te betrekken in de zoektocht. De moties werden overgenomen. Van oktober tot april heeft SRC Thor gesprekken gevoerd op het stadskantoor om 30 mogelijke alternatieve locaties te inventariseren. Hier kwamen slechts twee opties uit voort.

Hoewel SRC Thor dankbaar is voor de inspanning die de medewerkers van de gemeente hebben getoond, voldoen de twee mogelijke opties die zijn vastgesteld nog niet volledig aan de nederige wensen van SRC Thor: een duurzame oplossing met huisvestingszekerheid voor de lange termijn. De eerste optie is het plaatsen van het clubhuis langs het hek van Hordijk. Dit zou een definitieve ligging kunnen zijn, maar er zijn veel voorwaarden verbonden aan deze plaatsing. Ten eerste heeft SRC Thor toestemming van Hordijk nodig, maar er zou ook een steiger in het water gelegd moeten worden. “De gemeente heeft aangegeven hiertoe geen financiële bijdrage te willen leveren,” vertelt Hols, “Daarnaast brengt de komst van woningen aan de noordzijde van de Nieuwe Haven strenge geluidsregels met zich mee. Hierdoor wordt het voor SRC Thor praktisch onmogelijk om haar boot in de avonduren te gebruiken.” De tweede optie zou inhouden dat de clubboot tijdelijk aan de Nieuwe Haven blijft liggen en vervolgens verplaatst zou worden naar een andere plek langs de Schie. “De gemeente wil echter nog geen toezeggingen doen over de definitieve oplossing, waardoor de zekerheid voor de toekomst er niet is,” aldus Hols. Hoewel de gemeente belooft SRC Thor te ondersteunen, heeft zij nog geen specifieke beschrijving gegeven van hoe zij dit verwacht te zullen doen. “Het handelen van de gemeente heeft er direct voor gezorgd dat wij in deze situatie zitten. We willen gewoon behandeld worden zoals Laga behandeld is.”