Afbeelding

Bouw van Gelatinebrug laat nog even op zich wachten

Algemeen

DELFT - Er wordt een nieuwe fietsbrug aangelegd, met als doel om de barrièrewerking van de Schie te verminderen. Met de aanleg van de Gelatinebrug wil de Gemeente Delft een extra verbinding over de Schie maken, een essentiële verbinding die verschillende positieve ontwikkelingen tot gevolg moet hebben. 

De fietsbrug moet bijvoorbeeld bijdragen aan de bereikbaarheid van de TU Delft en station Delft Campus, en aan het ontlasten van station Delft en de Abtswoudsebrug. Daarnaast zorgt de brug voor meer spreiding van het aantal fietsers. Hiermee wordt de fietsveiligheid in de stad verbeterd. Het aanleggen van de Gelatinebrug is onderdeel van het bestemmingsplan van Schieoevers Noord, maar heeft ook raakvlakken met diverse andere projecten, waaronder het Mobiliteitsprogramma Delft en de Metropolitane Fietsroute. 

Voorbereiding
Het idee voor de brug werd voor het eerst opgenomen in het bestemmingsplan Schieoevers in 2013. In juni 2019 besloot de gemeenteraad een totaal investeringskrediet van 13,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van het project. Destijds werden verschillende risico’s vastgesteld, met name betreffende de kosten. De Gelatinebrug was namelijk nog niet ontworpen en aanbesteed, wat ertoe zou kunnen leiden dat de werkelijke kosten hoger uit zouden vallen. Na de besluitvorming in 2019 werd het ontwerp van de brug geoptimaliseerd, met het oog op het beperken van een eventuele budgetoverschrijding. Tevens werd de ruimtelijke inpassing van de brug onder de loep genomen om de ruimtelijke impact van de brug te beperken.

Kosten
Na het doorlopen van dit voorbereidingsproces werd in 2022 een aangepast voorstel vastgelegd door de gemeenteraad, waaruit bleek wat het werkelijk benodigde investeringsbudget voor de Gelatinebrug zou zijn. Dit bedrag lag inderdaad hoger dan in 2019 werd geschat. De kosten komen neer op 27,7 miljoen euro. De onderzoeken en inpassingsstudies die zijn uitgevoerd tijdens het voorbereidingsproces hebben nog eens 1,3 miljoen euro gekost. Om het project te kunnen hervatten zullen de bijkomende kosten gedekt moeten worden. Hiervoor zijn verschillende subsidies aangevraagd, maar er blijft sprake van een dekkingstekort van zo’n 9,3 miljoen euro. Ook het bedienen en onderhouden van de Gelatinebrug zal een aanzienlijk bedrag gaan kosten, dat geschat wordt op 450.000 euro per jaar. Wanneer bekend is hoeveel subsidie er voor de bouw van de brug kan worden verkregen, zal de raad geïnformeerd worden en gevraagd worden om een besluit te nemen.

Weerstand
De Gelatinebrug zal in het verlengde van de Rijnweg worden geplaatst, langs het evenemententerrein van Lijm & Cultuur. De brug, die bedoeld is voor fietsers en voetgangers, zal een beweegbaar deel en een doorvaarthoogte van 3 meter krijgen. Er is echter sprake van weerstand bij enkele partijen langs de Rotterdamseweg. Aanliggende bedrijven maken zich zorgen over inperking van hun bedrijfsvoering. Door actief in gesprek te gaan hoopt de gemeente de gewenste aanpassingen door te kunnen voeren in het plan voor de aanleg van de brug.

Uitvoering
Om de aanleg van de brug daadwerkelijk te starten is het noodzakelijk dat de omgeving wordt voorbereid. Op de plek waar de brug zal komen, liggen nu voorzieningen voor het laden en lossen van schepen, die verplaatst moeten worden. Daarnaast moet de Schie verbreed worden. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze werkzaamheden in 2023 werden uitgevoerd. Inmiddels gaat de planning ervan uit dat de werkzaamheden in 2026 zullen worden uitgevoerd.