De burgemeester kreeg een rondleiding op de stadsboerderij
De burgemeester kreeg een rondleiding op de stadsboerderij

Burgemeester bezoekt Plantage Hoeve

Algemeen

DELFT - Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de Plantage Hoeve. Een prachtig boerenbedrijf waarvan de koeien in de zomer in Midden-Delfland lopen. Ze is hartelijk ontvangen door boer Frank Driehuijs die haar uitgebreid heeft geïnformeerd over het reilen en zeilen op de laatste nog in bedrijf zijnde stadsboerderij van Delft.

Als scholier was Driehuijs al gek van koeien. In het voorjaar van 1962 liep hij als elf-jarige al voor het eerst met de koeien op de stadsboerderij mee en sindsdien bleef hij er kind aan huis. In 1987 nam hij de boerderij, gebouwd in 1853, over.

Bezoek
De burgemeester liet zich op de hoogte stellen van de ontstaansgeschiedenis van de Plantage Hoeve. Er waren een aantal buurtbewoners van de Pieter Hendrikstraat en de Nieuwe Plantage aanwezig tijdens haar bezoek.

Gemeenschap
Wat heel bijzonder was voor de burgemeester is dat deze buurtbewoners met passie en daadkracht boer Frank ondersteunen bij de werkzaamheden. De sociale betrokkenheid is groot te noemen. Ger en Gudo staan altijd klaar in geval van nood. Mark heeft samen met Sophie boer Frank geassisteerd bij de bevalling van een melkkoe.

Rondleiding
De burgemeester heeft een rondleiding door het woonhuis van de boerderij gehad. Daarna heeft zij op het erf de bedrijfsgebouwen bezichtigd: de wagenschuur, de paardenstal en de koeienstal. Zij genoot zichtbaar van het contact met de veestapel en was zeer onder de indruk van de wetenswaardigheden uit het heden en het verleden. De burgemeester ging met een blij gezicht terug naar het gemeentehuis.