Filmhuis Lumen is nu nog gevestigd op het Doelenplein. Of dit zo blijft wordt later dit jaar duidelijk (Foto: Koos Bommelé)
Filmhuis Lumen is nu nog gevestigd op het Doelenplein. Of dit zo blijft wordt later dit jaar duidelijk (Foto: Koos Bommelé)

Besluit verhuizing Filmhuis Lumen valt dit najaar

Algemeen

DELFT - Vier zalen, een ruime foyer met een terras aan het Van Leeuwenhoekpark en een aparte ruimte voor educatieve activiteiten. Dat biedt het plan voor de bouw van een nieuwe accommodatie van Filmhuis Lumen in Nieuw Delft als onderdeel van het complex De Hooghe Delft in Nieuw Delft. De gemeente Delft steunt het plan via een eenmalige bijdrage en een garantie op de lening die het filmhuis nodig heeft. Toch staat de verhuizing nog niet vast door de heersende zorgen omtrent een eventuele verhuizing. 

Door Cheyenne Toetenel

Eind 2020 besloot de raad al om budget beschikbaar te stellen voor een subsidie uit Fonds 2040 en voor de garantstelling van 1,2 miljoen euro op de hypotheek voor de nieuwbouw van Lumen. Door problemen met de toen gecontacteerde bank, is later gekozen voor de BNG Bank. De aanvraag voor de garantstelling is nu verhoogd naar 2,9 miljoen euro, omdat deze bank eist dat de gemeente garant staat voor de volledige hypotheek. De BNG Bank rekent een lagere rente, waardoor de exploitatie van het filmhuis volgens het college flink verbetert. De dekking van die 2,9 miljoen wil de gemeente halen uit het eigen Delftse Fonds 2040. De raad ging donderdagavond akkoord met het voorstel ‘Garantstelling nieuwbouw Filmhuis Lumen’. Branka Dessens, bestuursvoorzitter van Filmhuis Lumen: “Heel bijzonder is dat we in ons bijna 50-jarige bestaan nooit structurele subsidie hebben ontvangen, maar we zijn heel blij dat de gemeente wel onze meerwaarde voor de stad ziet en we nu voor de tweede keer een eenmalige subsidie krijgen en nu ook een garantstelling voor de lening. Die garantie levert de gemeente nagenoeg geen risico op. Mocht Lumen na verhuizing onverhoopt ooit failliet gaan, dan brengt de verkoop van het pand meer op dan dat het de gemeente gaat kosten om de lening af te betalen.”

Petitie tegen verhuizing
Niet iedereen is zo enthousiast als het college over een eventuele verhuizing naar Nieuw Delft. Dit blijkt onder meer uit een petitie tégen de verhuizing van Filmhuis Lumen naar Nieuw Delft, een initiatief van filmhuisliefhebber en omwonende Kitty Draak. De kern van de petitie is het verzoek aan het bestuur van Lumen om te blijven op het Doelenplein en niet te verhuizen naar een nieuw en groter gebouw. Die petitie is afgelopen tijd mede ondertekend door prominente Delftenaren als oud-wethouder ruimtelijke ordening Loudi Stolker, voormalig hoogheemraad Ingrid ter Woorst, voormalig hoofd stedenbouw Iwan Kriens en cultuurfiguren als Polle Eduard en Jan van der Mast. In totaal staat de teller nu op ruim 700 digitale ondertekeningen en 230 op papier. “In een tijd waarin Delft nog steeds als armlastige gemeente te boek staat, is het onverstandig een groter onderkomen te willen en te verwachten dat vrijwilligers eraan meewerken de zaak succesvol te houden. Of entreekaartjes moeten duurder worden”, aldus Draak. “Op mijn vraag aan bestuursleden van Lumen over wat zij voorzien wat er moet gebeuren om succesvol te zijn in het veel grotere nieuwe pand, antwoordden zij dat er 60 procent meer bezoekers moeten komen. Daarbij hebben ze ook 40 procent meer vrijwilligers nodig dan zij op dit moment hebben. Dat is risicovol. Wij verzoeken Filmhuis Lumen daarom te blijven waar het is, om de eenvoudige reden dat de films die hier worden vertoond te belangrijk zijn om aan marktwerking over te laten.” 

Meer culturele waarde
Dessens zegt de betrokkenheid van alle ondertekenaars van de petitie te waarderen. “Het is een compliment dat mensen zo gehecht zijn aan ons huidige pand. Uit een aantal reacties blijkt echter ook dat niet iedereen goed op de hoogte is van alle feiten. Daarom geeft het ons ook aanleiding om meer te vertellen over onze plannen.” De gedachte achter verhuizing naar De Hooghe Delft, is dat Lumen op deze plek Delftenaren meer culturele waarde denkt te kunnen bieden dan op het Doelenplein. “We hebben daar meer zalen, kunnen meer voorstellingen vertonen en er is ruimte voor randprogrammering in een multifunctionele zaal en in de foyer. We kunnen daardoor de diversiteit en volledigheid van cinema veel beter laten zien, we kunnen meer mensen in aanraking brengen met cinema en we kunnen zorgen voor meer levendigheid en verdieping rondom films, binnen het gebouw en ook daarbuiten, in het park. De omvang van het gebouw maar ook specifiek deze plek in de stad is heel geschikt om andere doelgroepen binnen te halen doordat andere wijken dichterbij liggen dan tot nu toe het geval is. We denken op die plek meer mogelijkheden te hebben om met Delftse bedrijven en organisaties samen te werken door meer samen te organiseren. In De Hooghe Delft zitten we meer in het hart van de stad en van de stedeling, want het hart van de stad schuift die kant op. Op die plek is sprake van betere zichtbaarheid, bereikbaarheid, relatie met de openbare ruimte van het Leeuwenhoekpark en aanwezigheid van potentieel publiek.” 

Zorgen
Toch begrijpt het bestuur van Filmhuis Lumen ook de zorgen van de petitie ondertekenaars. “Tegenover alle kansen en onze passie om onze culturele waarde voor de stad te willen verbreden en verdiepen, staan helaas ook verschillende risico’s en vragen. Kunnen we voldoende vrijwilligers vinden? Kunnen we het huiskamergevoel in Lumen voldoende blijven behouden? Kunnen we onze sociale betekenis voor de stad en onze vrijwilligers behouden? Kunnen we ook financieel gezond blijven met de bouwkosten en de rentevoet die op dit moment met de maand stijgen? Vragen te over. We zijn enthousiast maar blijven ook realistisch. We zijn er dus nog niet uit.” Ook over de benodigde toename van bezoekers zijn twijfels. “Vóór de coronapandemie hadden we weinig twijfels over de mogelijkheid om meer bezoekers te trekken. De voorspelling door expertisebureau Filmkenniscentrum op basis van vergelijking van veeljarige ontwikkelingen bij andere filmhuizen in Nederland was dat bezoekcijfers voor Lumen met 75 tot 100 procent zouden kunnen verhogen. Expertisebureau BMC onderschreef deze verwachting. De hamvraag is nu: mogen wij deze verwachting nu nog koesteren na de negatieve effecten die de pandemie heeft gehad op de bezoekersaantallen bij filmhuizen vanaf 2020 en ook nu nog? Uiteraard hebben wij óók zorgen daarover dus wij beraden ons daar nog op.”

Entree
Wat betreft de prijs van entreekaartjes zegt Dessers altijd te blijven zorgen dat de toegangsprijzen in lijn blijven met die van de andere filmhuizen in het land, ook als de exploitatie tegenvalt. “Wij willen een lage drempel, juist ook voor Delftenaren met een smalle beurs. We hebben ook geen winstoogmerk. Wij willen mooie films vertonen en toegankelijk maken voor een breed en divers publiek. Eventuele problemen bij de financiële exploitatie zullen we op andere manieren oplossen.”

Besluitvorming
Het bestuur van Lumen heeft een eigen verantwoordelijkheid om de juiste beslissingen te nemen over de toekomst van Lumen. Op dit moment houdt het bestuur een peiling onder de zo’n honderd vrijwilligers en de twee vaste medewerkers. Een definitief besluit wordt in november dit jaar verwacht. Dat besluit krijgt de vorm van het al dan niet ondertekenen van een definitieve overeenkomst met de projectontwikkelaar en de bouwer van De Hooghe Delft. “Op dat moment zijn de exacte bouwkosten bekend en kan ook de rentevoet worden vastgelegd voor de lening die we nodig hebben. Voor die tijd houden we ook nog een publieksenquête. Rond eind augustus zijn de uitkomsten van de interne peiling bekend. Pas daarna neemt het bestuur een voorlopig besluit waarin concreet wordt aangegeven waar het definitieve besluit nog vanaf hangt.”