De gemeenteraad debatteert woensdag verder over het nieuwe coalitieakkoord (Foto: Koos Bommelé)
De gemeenteraad debatteert woensdag verder over het nieuwe coalitieakkoord (Foto: Koos Bommelé)

Oppositie opent spervuur aan vragen op beoogd wethouders

Algemeen

DELFT - De gemeenteraad heeft dinsdag tijdens een bijeenkomst van de commissie Algemeen kennisgemaakt met de vijf wethouderskandidaten. Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (PvdA) en Joëlle Gooijer (ChristenUnie) konden rekenen op een ‘spervuur’ aan vragen en weerstand vanuit de oppositie. 

Door Cheyenne Toetenel

Wethouders Huijsmans en Schrederhof keren beiden terug als kandidaat-wethouder. Huijsmans krijgt de verantwoordelijkheid voor Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit. Schrederhof neemt Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport op zich. Oud-raadslid Van Vliet gaat zich na benoeming bezighouden met Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte. Oud-raadslid Gooijer krijgt de portefeuille Jeugd, Ouderen en Armoede. Nieuwkomer Zwart wordt verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie. Tijdens de kennismaking met de kandidaat-wethouders kreeg de raad de kans om hen te bevragen op hun motivatie en geschiktheid. Na een korte introductieronde door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen werden de kandidaat-wethouders aan de tand gevoeld met een reeks aan vragen. Niet alleen de geschiktheid van de kandidaten voor de wethoudersfunctie was onderwerp van gesprek, maar ook het thema samenwerken tussen coalitie, oppositie en transparantie richting de stad. De oppositie uitte hierbij kritiek op de gang van zaken de afgelopen weken, waarbij contact tussen coalitie en oppositie uitbleef. 

Samenwerken stad
VVD-fractievoorzitter Dimitri van Rijn gaf aan nog niet gerust te zijn op het ‘samenwerken in de stad’. “Ik denk dat ik namens alle oppositiepartijen spreek als ik zeg dat wij een stadsbestuur willen dat middenin de stad staat”, aldus Van Rijn. “Een bestuur dat wil verbinden, niet alleen op eigen voorwaarden, en overleg zoekt met alle Delftenaren. Ook met de 70 procent die niet op één van de vijf coalitiepartijen heeft gestemd.” Jolanda Gaal, fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft, deelt de zorgen en koppelt deze aan de verkiezingsuitslag. “Wij waren behoorlijk verrast dat bijna dezelfde fracties weer deel gaan nemen aan het college. Dit doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. Wij maken ons dan ook oprecht zorgen over het aantal kiezers dat is afgehaakt. Wij vinden dat het nieuwe college alles op alles moet zetten om het vertrouwen van de Delftenaren te herwinnen.” Schrederhof stelt in haar tweede termijn als wethouder veel de wijk in te willen gaan, om daar op te halen wat er speelt en draagvlak voor planvorming te creëren. Huijsmans gaat op haar beurt in op de misgelopen participatie de afgelopen collegeperiode, naar aanleiding van de vraag van CDA-fractievoorzitter Frank Visser om te reflecteren op haar rol als wethouder de afgelopen vier jaar. “Er zijn natuurlijk een heleboel zaken waarvan je later denkt; dat had ik toch anders moeten aanpakken. Dat heeft mij geleerd dat zelfs als je denkt het verhaal goed te kunnen uitleggen, er echt meer tijd nodig is om met mensen goed het gesprek te voeren.” Dat moet bijdragen aan meer vertrouwen in de politiek.

Brug coalitie-oppositie
Oppositiepartijen vragen zich ook herhaaldelijk af hoe een brug zal worden geslagen tussen coalitie en oppositie. Over de huidige ‘samenwerking’ zijn zij niet tevreden, zo klonk onder meer door in de toon van de vraag van Bram Stoop van Hart voor Delft aan Zwart. “Zwart zegt dat ze allemaal positieve dingen hoort over samenwerking in de raad, maar hoe heeft zij die samenwerking dan afgelopen maand zelf ervaren?” Zwart op haar beurt: “Ik had graag gezien dat die samenwerking wat dichterbij elkaar was geweest, dus ik nodig u ook uit om elkaar vaker te spreken. Ik werk graag samen met u allen en zie daarin niet een groot verschil in coalitie of oppositie.” Schrederhof wijst op de ‘majeure agenda’ voor de komende jaren. “Dat kunnen wij écht niet alleen aan, dus ik vind het heerlijk als de raad met zoveel mogelijk voorstellen komt waar wij uiteindelijk ons profijt van hebben en de stad profijt van heeft.” Ook Van Vliet, oud-raadslid en nu wethouderskandidaat, zegt graag te willen samenwerken met de gehele raad. “Er zijn politieke meningsverschillen geweest, maar dat staat de onderlinge verbinding op geen manier in de weg. Wat ik heel belangrijk vind is participatie, en dan ook de raad informeren wat daaruit komt en wat je ermee doet. Ik houd erg van stukken waarin staat welke mensen het ergens níet mee eens zijn en waarom niet, zodat je daar als raad iets mee kan doen.” Lieke van Rossum van de SP vraagt Gooijer hoe zij haar ervaring als oud-oppositieraadslid meeneemt in haar nieuwe rol als wethouder. Gooijer in haar reactie: “Net zo goed of misschien zelfs beter luisteren naar wat de oppositie inbrengt, want daar zitten dingen waar je zelf nog niet over hebt nagedacht.” Daarbij verwijst zij ook naar de verschillende achterbannen. “Elke fractie heeft een andere achterban en andere voelsprieten in deze stad. We hebben elkaar nodig om te zorgen dat we de stad ingaan en de onderwerpen die aan bod komen hier in deze zaal bij elkaar brengen. We weten ook dat 50 procent van onze inwoners zich niet door één van ons vertegenwoordigd voelt en dat vraagt ons allen een stukje harder te lopen.”  

Geschiktheid
In de vragen klonk daarnaast twijfel door over de geschiktheid van de wethouderskandidaten. Stoop van Hart voor Delft vroeg zich af waarom Zwart denkt een geschikte bestuurder te zijn voor de stad, terwijl zij tijden niet woonachtig is geweest in Delft en ‘nog niet goed weet wat er speelt’. Joost van der Sluis van de SP zet zijn twijfels bij de beeldvorming die het afgeeft om Schrederhof wederom de portefeuille Wonen te geven, terwijl adviesbureau Berenschot na integriteitsonderzoek anders adviseert. “Mevrouw Schrederhof heeft lange tijd bij woonbron gewerkt. Daarom is het advies om haar de portefeuille Wonen niet te geven. Dat advies legt zij naast zich neer. Dit is slecht voor de betrouwbaarheid van de politiek. Het vergroot de kloof tussen bestuurders en bewoners, wat op dit moment één van de grootste problemen is van de democratie in ons land.” Het beoogde college stelt een goede afweging te hebben gemaakt van het risico wat betreft integriteit enerzijds en de waardevolle inbreng wegens kennis en ervaring op het thema Wonen anderzijds.

De gemeenteraad debatteert woensdag verder over het nieuwe coalitieakkoord. Voorafgaand aan het debat wordt afscheid genomen van de vertrekkende wethouders. Na dat debat stemt de raad over de voorgedragen wethouderskandidaten.