De postzegels
De postzegels

Delft door António Teódosio (1): Het Boterhuis

Algemeen

Kunstschilder/architect António Teódosio heeft historisch Delft op meesterlijke wijze weten vast te leggen in zijn aquarellen. Enkele daarvan worden momenteel op speciale Delftse postzegels uitgegeven. In een vierdelige serie bespreken we deze stukjes Delft.

Door Jeroen Stolk

Aan de westzijde van de Markt op nummer 17 vinden we het voormalige Boterhuis, niet te verwarren met het gelijknamige restaurant ernaast. Op deze locatie werd in vroeger tijden de vermaarde Delftse boter verhandeld. De welbespraakte prediker en dichter Johannes Brugman (ca.1400-1473) omschreef de Delftse boter als volgt: “De hemelse zaligheid is als een kerk vol rijstebrij waerinne een tonne Delftse butter”. Terwijl de Beschrijving van Delft (1828) stelt: “Delft ligt in een zeer vruchtbare landstreek, Delftland genoemd, die overal vermaard is om de uitmuntende boter die zij oplevert”. De Delftse boter was van excellente kwaliteit en stond wijd en zijd bekend. Delftse boter werd in het Boterhuis verhandeld. Maar er werd ook boter van buiten de regio verhandeld, de zogenaamde uytlandse boter. Deze boter werd aanvankelijk aan de Koornmarkt verhandeld. Later verhuisde de handel naar de Mijnsheerenbregge, een overkluisde gracht die al gauw de naam Boterbrug kreeg. Boter was naast bier en laken een belangrijk exportproduct van Delft. Het voormalige Boterhuis is, zoals gezegd, nog steeds terug te vinden op de Markt. De gevel met middenrisaliet wordt tot de dag van vandaag gesierd met het stadswapen geflankeerd door twee botertonnetjes. Ook de geveltekst “Stads Boter Huis MDCCLXV” herinnert aan het roemrijke verleden. MDCCLXV geeft het jaar 1765 weer, het jaar waarin het haar pand huidige vorm kreeg. Delftse postzegels zijn verkrijgbaar bij boekhandel Kempers in De Hoven en postzegelhandel van Domburg aan de Voldersgracht 24.