Tastbare herinneringen sieren de gevel van het voormalige Boterhuis (Foto: J.W.Stolk)
Tastbare herinneringen sieren de gevel van het voormalige Boterhuis (Foto: J.W.Stolk)

Markten in Delft (4): De botermarkt

Algemeen

Door Jeroen Stolk

De hemelse zaligheid is als een kerk vol rijstebrij ‘waerinne een tonne Delftse butter’ volgens pater Brugman. Jawel, spreken kon hij als de beste. Niet voor niets ontlenen we het gezegde ‘praten als Brugman’ aan deze geestelijke. Boter uit Delft was dan ook van excellente kwaliteit en stond wijd en zijd bekend. Aanvankelijk werd de Delftse boter verhandeld in het Boterhuis aan de Markt, achter het stadhuis. De prachtige gevel van het pand Markt 17 herinnert hier nog aan. Boter van buiten de regio werd aan de Koornmarkt verkocht. Later werd de botermarkt verplaatst naar de Boterbrug, alwaar tot in de negentiende eeuw de boter werd verhandeld. De naam Boterbrug is feitelijk onjuist omdat het hier geen brug betreft maar een overkluisde gracht. Ooit kende Delft nog een overkluisde gracht. Deze was gelegen tussen de Oude Kerk en het Prinsenhof en deed dienst als kerkplein. Na instorting werd besloten dit grachtdeel niet opnieuw te overkluizen. De overkluizing werd vervangen door de drie bruggen die we ook heden nog kennen. Ook de Cameretten is een overkluisd grachtdeel. De overkluizing loopt hier vanaf de Voldersgracht tot om de hoek van de Wijnhaven.