Bossen stimuleren de gezondheid en het welzijn van de bevolking en dragen bij aan het verhogen van de biodiversiteit. (Foto: Loïs Koelewijn)
Bossen stimuleren de gezondheid en het welzijn van de bevolking en dragen bij aan het verhogen van de biodiversiteit. (Foto: Loïs Koelewijn)

Uitbreiding bosareaal Midden-Delfland

Algemeen

MIDDEN DELFLAND - In Midden-Delfland gaat het bosareaal uitgebreid worden. Bossen stimuleren de gezondheid en het welzijn van de bevolking en dragen daarnaast positief bij aan het verhogen van de biodiversiteit.

Bos helpt het tegengaan van negatieve effecten van klimaatverandering. Staatsbosbeheer wil, op basis van de zogenaamde ‘Ruimtelijke strategie voor meer bos en bomen’ van de Provincie Zuid-Holland, naar haar huidige en nog te ontwikkelen bosgebieden positief bijdragen aan de kwaliteit van de bosgebieden in Midden-Delfland. Ook wil Staatsbosbeheer bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit en gezondheid van de inwoners rondom haar gebieden. De aanleg van meer bos en bomen in Zuid-Holland draagt bij aan vele maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van landschap, klimaat, recreatie en ecologie. De komende maanden wordt in Midden-Delfland op verschillende locaties nieuw bos aangeplant. Het betreft gebieden in het Abtswoudse Bos en gebieden gelegen tussen de A4 en de woonwijk Tanthof-West.

Open karakter
In totaal wordt hiermee ca. 4 ha. nieuw bos aangeplant! Er wordt bij de aanplant rekening gehouden met het ‘open karakter’ van Midden-Delfland. In het najaar van 2024 zullen diverse moerassen rondom Tanthof-West worden hersteld, waarbij houtige gewassen verwijderd worden uit moerassen. Hierdoor verdroogd het moeras niet verder en blijft moerasvegetatie behouden. Op maandag 5 februari organiseert Staatsbosbeheer een inloopavond waar informatie wordt verstrekt over de werkzaamheden en kaartmateriaal over de aan te planten percelen wordt gepresenteerd. 

Deze avond vindt plaats in wijkcentrum De Hofstee. U bent van harte welkom in de gele zaal van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig!