Afbeelding
Foto: Onbekend

Dubbel Delft 20/1

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - Op 8, 9 en 10 september 1913 was het feest in Delft. Voor 10 cent was er ook een ‘Feestwijzer’ te koop met het ‘Programma der feestelijkheden georganiseerd door het comité 1813 - 1913 te Delft, ter viering van het herstel van Neerlands onafhankelijkheid’. In veel steden werd dit feest gevierd met onder andere historische optochten. Hoewel de historische optocht in ons land niet zo’n grote naam gemaakt had als in Belgie¨, was het toch zeker geen onbekend fenomeen. In verschillende landen in Europa waren maskerades en optochten in de negentiende eeuw uitgegroeid tot een niet weg te denken onderdeel van feestelijkheden en jubilea. Nederland was voornamelijk bekend met studentenmaskerades, die georganiseerd werden ter ere van een rectoraatsoverdracht of lustrumviering in Delft, Utrecht, Leiden en Groningen. Maar ook historische optochten naar aanleiding van nationale feesten, koninklijke jubilea of koninklijke bezoeken waren een bekend beeld. De lijst van steden en dorpen die bij het eeuwfeest van Nederlands onafhankelijkheid in 1913 een dergelijke optocht organiseerden, laat zien hoe gebruikelijk dit medium was. In de ‘Feestwijzer’ van Delft was het programma doorspekt met advertenties van de plaatselijke middenstand. Zoals van ‘Mantelmagazijn De Duif’ op de hoek van de Choorstraat, ‘Hotel Central’ aan de Wijnhaven. Het programma meldt op woensdag 10 september 1913 een ‘Rondgang door het Westerkwartier’ door de plaatselijke Oranje Vereniging, een ‘Hoeden en Vaandelwedstrijd’ en om 11 uur ‘Tractatie voor kinderen van 3 tot 5 jaar’. In de avonduren wordt een orgelconcert in de Oude Kerk gemeld met organist Van Thienen en zangeres Toos Reynders. Op straat trekken vooral de historische optochten veel bekijks. Vaak zijn praalwagens onderdeel van zo’n optocht, waarbij een aantal mensen, versieringen en decorstukken gezamenlijk iets uitbeelden. In dit geval met een relatie naar 100 jaar onafhankelijkheid van Nederland. Op de hoek van de Voldersgracht en het Vrouwjuttenland werd zo’n optocht gefotografeerd: dragers, exotisch gekleed, paarden, ruiters en redelijk wat publiek. Een mobiel kunstwerk dat door de stad trok; qua opzet enigszins te vergelijken met een carnavalsoptocht.

Afbeelding