De locatie (Foto: Koos Bommelé)
De locatie (Foto: Koos Bommelé)

Bewoners spreken zich opnieuw uit over komst azc Midden-Delfland tijdens bewonersavond

Algemeen

DEN HOORN - De gemeente Midden-Delfland heeft de Harnaschdreef in Den Hoorn aangewezen als locatie voor het onderbrengen van 225 vluchtelingen. Er zullen hier in totaal 96 flexwoningen worden gerealiseerd, waarvan er dertig bestemd zijn voor jongeren en spoedzoekers uit de omgeving, en zesenzestig voor de opvang van vluchtelingen. De bewoners van Kreekzone en Harnaschpolder werden drie weken geleden middels een brief op de hoogte gesteld van het besluit over de locatie. Ze werden tevens uitgenodigd voor een bewonersavond, die plaatsvond op 18 september. Het doel van de bewonersavond was om de reacties op het locatievoorstel te peilen en suggesties van omwonenden op te nemen in het voorstel dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Door Christine Lvov

Al in juli jl. werd er een actiegroep tegen het azc in het leven geroepen en ondertekenden de omwonenden van het bedrijventerrein Harnaschpolder massaal een petitie tegen de komst van het azc. Destijds was de locatie voor het azc nog niet definitief, maar de buurtbewoners zagen de bui al hangen. Nu blijkt het onderbuikgevoel terecht. De omwonenden uitten tijdens de bewonersavond, waar ruim 600 bezoekers op af zijn gekomen, niet alleen hun zorgen ten aanzien van de komst van de vluchtelingen in hun leefomgeving, maar tevens hun frustraties over de manier waarop het besluit tot stand is gekomen.
“Ik ben hier komen wonen met mijn kinderen omdat we hier een samenleving hebben waarin we op elkaar kunnen rekenen,” vertelt een van de aanwezigen aan waarnemend burgemeester Bram van Hemmen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de komst van het azc, “U vertrouwt ons oordeel niet, hoe kunnen wij u vertrouwen?” Door een andere aanwezige wordt de burgemeester opgeroepen om een ‘fatsoenlijk gesprek’ te voeren met de mensen die met de gevolgen van de komst van het azc te maken krijgen. Er wordt benadrukt dat de omwonenden van de Harnaschdreef al eerder met het voorstel kwamen om de opvang te spreiden over de drie dorpskernen in het Midden-Delfland. Waarnemend burgemeester Van Hemmen legt uit dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de kosten enkel wil dekken wanneer het om een opvang gaat van een voldoende aantal vluchtelingen. Een buurtbewoner reageert: “Dan is het een geldkwestie, en dat moet het niet zijn. De inwoners van Den Hoorn horen vertegenwoordigd te worden, maar nu lijkt het alsof geld de drijfveer is.”
Op de website van de actiegroep tegen de komst van het azc wordt gereageerd op de bewonersavond, door antwoord te geven op de vraag: ‘Wat hebben we geleerd?’. Volgens de betrokken bewoners is het tijdens de bewonersavond onder meer duidelijk geworden dat waarnemend burgemeester Van Hemmen niet vertraagd: “Daar waar het logisch is om wetgeving zoals de spreidingswet af te wachten, evenals de komst van de nieuwe burgemeester, gaat Van Hemmen gewoon door.” De reacties zijn dus gepeild, maar of de suggesties van de omwonenden in het voorstel worden overgenomen moet nog blijken.