'Dit pleintje in Buitenhof zegt veel over de plek waar ik ben opgegroeid.'
'Dit pleintje in Buitenhof zegt veel over de plek waar ik ben opgegroeid.' (Foto: Willem de Bie)

Politiek: Deyar Jaff (GroenLinks)

  Politiek

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (2), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Deyar Jaff van GroenLInks.

Welke opleiding heeft u genoten?
Mijn eerste basisschool heette Ganzad, een kleine basisschool in de stad Suleymania, in Iraaks-Koerdistan. Daar heb ik de eerste jaren van mijn basisonderwijs genoten. Op mijn achtste kwam ik samen met mijn gezin in Nederland wonen: een hele gewaarwording, en wat een andere wereld was dit zeg! Als eerste begon ik op de taalschool.
Na het behalen van mijn taaldiploma, mocht ik in groep 5 beginnen op de Anne de Vries school. Na het CLD aan het Molenhuispad heb ik bedrijfskunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool.

Wanneer ontstond uw interesse voor politiek en wie was uw voorbeeld?
Als je uit de regio komt waar ik ben geboren, is de vraag niet zo zeer of je interesse hebt voor politiek, maar is politiek een onderdeel van je identiteit. Dat maakt dat ik vanaf jongs af aan geïnteresseerd ben in politiek. Het feit dat ik heb ervaren hoe het is om in een door oorlog verscheurd land te leven, heeft bij mij de drang aangewakkerd om de wereld een stukje beter achter te laten dan ik haar aantrof. Er zijn meerdere politieke en niet-politieke figuren te noemen die mij inspireren; de boodschap die ze daarbij uitdragen vind ik belangrijker. Voor mij zijn het streven naar gelijkwaardigheid, en een eerlijke behandeling van mens, dier en natuur daarin leidend. Daar een bijdrage aan leveren is mijn grootste drijfveer.

Waarom koos u voor uw partij?
Ik vind het mooie aan GroenLinks dat het een thuis is voor iedereen. GroenLinks beoordeelt mensen niet op wat ze niet kunnen, maar kijkt naar hoe we samen een betere samenleving vorm kunnen geven. En iedereen mag daarin meedoen! Een sociaal-inclusieve samenleving waarin niet de financiële welvaart leidend is, maar het welzijn van mens, dier en natuur de essentie is. Dat maakt GroenLinks voor mij een logische keuze.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
In 2018 ben ik gekozen als raadslid. Dit is dus mijn eerste periode in de raad. Naast de raad werk ik in een politiek bestuurlijke organisatie, wat maakt dat ik al het een ander afwist van het raadswerk. Toch was het in het begin best wennen. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder, doen we mooie dingen voor de stad en heb ik het ontzettend naar mijn zin.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin? 
In de raad houd ik me voornamelijk bezig met onderwerpen in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Een bruisende stad, waarin we investeren in het hedendaagse, maar zeker ook in de toekomst, heeft mijn interesse. In de huidige wereld is het belangrijk dat we flexibel omgaan met de uitdagingen waar we tegenover staan. Dat kunnen we niet alleen en doen we samen met de inwoners, ondernemers en andere partners in de stad en ook uit de regio. Ik zie erop toe dat dit goed gebeurt.

Ik ben ook een groot sportfan en dit onderwerp gaat mij aan het hart: sport heeft de afgelopen jaren te weinig aandacht gekregen. Daarom ben ik ontzettend blij dat er nu een investeringsplan wordt uitgewerkt ten behoeve van de verbetering van de sportfaciliteiten in Delft. Ik heb een passie voor het verbeteren van het welzijn van mensen; dat probeer ik in de raad gestalte te geven.

Op welke resultaat van uw politieke inspanning bent u trots, wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt? 
Waar ik het meest trots op ben is de manier waarop we samenwerken aan een betere stad. In het coalitieakkoord hebben we duidelijke afspraken gemaakt over verduurzaming, betere zorg, het voorkomen van financiële problemen, investeren in een duurzame economie en het verbeteren van voorzieningen voor onze inwoners. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in positieve ontwikkelingen op allerlei gebieden.

Voorbeelden hiervan zijn verduurzaming van inkoopbeleid, investeringsagenda sport, investeren in mogelijkheden voor startups en de maakindustrie, integrale aanpak op het gebied van veiligheid en nog veel meer. Een ander heel mooi en kenmerkend feit is dat de focus van dit college ook op het versterken van de Delftse wijken ligt. Daar draagt de diversiteit in achtergronden aan bij; daar ben ik trots op.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Op dit moment voert één onderwerp en de gevolgen daarvan overal de boventoon: de coronacrisis. In deze tijd is het belangrijk dat we naast de aanpak in het hier en nu, ook de focus op de toekomst niet uit het oog mogen verliezen. De verduurzaming van onze economie, investeren in ontwikkeling - juist in dit soort situaties - zodat we meer wend- en weerbaar worden.

Daarnaast ons in blijven zetten voor het welzijn van onze inwoners en bieden van goede zorg is belangrijker dan ooit. De focus blijven houden op deze voor ons belangrijke doelstellingen, en niet verzanden in paniekvoetbal, dat is waar ik me de komende tijd voor zal inzetten.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja wat? 
Als GroenLinks zetten we ons in om de politiek dichterbij de mensen in de stad te brengen. Voor ons is het belangrijk dat de besluitvorming breed gedragen wordt. De betrokkenheid van Delftenaren is hierbij erg gewenst. Dit jaar experimenteren we voor het eerst met een nieuw vergadermodel waarbij meer tijd en ruimte is voor het gesprek met inwoners. Tot aan de coronacrisis ging dat een aantal keer heel goed; ik hoop dat we na deze uitzonderlijke tijd dat weer op kunnen pakken.

Meer berichten
 
CustomHtml_1