Onlangs heeft Pieter van Foreest het PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd behaald. Met dit keurmerk toont Pieter van Foreest aan dat ze inderdaad specialist is en verantwoorde zorg biedt.
Onlangs heeft Pieter van Foreest het PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd behaald. Met dit keurmerk toont Pieter van Foreest aan dat ze inderdaad specialist is en verantwoorde zorg biedt.

Pieter van Foreest behaald PREZO keurmerk

Algemeen

DELFT - Onlangs heeft Pieter van Foreest het PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd behaald. Met dit keurmerk toont Pieter van Foreest aan dat ze inderdaad specialist is en verantwoorde zorg biedt. Daarnaast toont de organisatie met het keurmerk aan een verantwoord ondernemer te zijn.

PREZO staat voor PREstatie ZOrg. PREZO dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd. Als iemand voor zijn 65ste met dementie geconfronteerd wordt heeft dat enorme impact. Het ziekteproces verloopt bij deze mensen sneller en problemen treden eerder op. De impact op de naasten en mantelzorger van deze persoon is ook groter dan wanneer op latere leeftijd dementie wordt geconstateerd. Jongere mensen bevinden zich in een hele andere levensfase dan oudere mensen. Pieter van Foreest biedt speciale zorg en ondersteuning voor de mensen met dementie op jonge leeftijd. 

Voor de jonge mensen met dementie heeft Pieter van Foreest een aantal gespecialiseerde diensten. Zo is er casemanagement en thuiszorg, Ontmoetingscentrum Dock van Delft, kenniscentrum dementie op jonge leeftijd en de gespecialiseerde afdeling ‘Jonge mensen met dementie’ in expertisecentrum De Bieslandhof. Kijk voor meer informatie op https://www.pietervanforeest.nl/specialistische-zorg/jonge-mensen-met-dementie.