In het Abtswoudse Bos is straks ook speelnatuur te vinden voor de jeugd (Foto: Staatsbosbeheer)
In het Abtswoudse Bos is straks ook speelnatuur te vinden voor de jeugd (Foto: Staatsbosbeheer)

Inrichting speelnatuur Abtswoudse Bos van start

Algemeen

DELFT - Komende week starten de werkzaamheden voor de inrichting van speelnatuur, onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Abtswoudse Bos. Na een intensief participatietraject met de omgeving is het inrichtingsplan voor een speelroute ontwikkeld. De werkzaamheden zullen naar verwachting in totaal tien weken beslaan. 

Door Cheyenne Toetenel

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een aantal recreatieve natuurgebieden rond de stad, waaronder het Abtswoudse Bos. Sinds het wegvallen van structureel beheergeld voor deze gebieden zijn vooral de recreatieve voorzieningen hard in kwaliteit achteruitgegaan. Door een beroep te doen op subsidies, zoals de subsidieregeling Groen van de Provincie Zuid-Holland, kan Staatsbosbeheer de gebieden een kwaliteitsimpuls geven. 

Verbinding
De komende jaren investeert Staatsbosbeheer om het Abtswoudse Bos beter aan te laten sluiten aan de behoefte van de bezoeker en een beweegvriendelijke leefomgeving te realiseren. “Hierbij focussen wij ons op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheersbaarheid”, aldus Staatsbosbeheer. “Als nevendoelstelling zien wij ook graag een betere verbinding ontstaan tussen de gebieden en naburige woonwijken.”

Participatietraject
In het Abtswoudse Bos wordt speelnatuur voor kinderen gerealiseerd. In oktober 2021 is een eerste schetsontwerp aan bewoners gepresenteerd. Dat leidde tot een bewonersinitiatief tegen het schetsontwerp van de speelnatuur op de beoogde locatie langs de Willem Dreeslaan. Vervolgens is Staatsbosbeheer opnieuw met de bewoners in gesprek gegaan. Tijdens een informatiemarkt in april 2022 presenteerde Staatsbosbeheer naar aanleiding van die gesprekken een aantal varianten met een landschappelijke inrichting, waaronder een variant met een speelroute. Deze optie had de voorkeur vanuit de bewoners. Enkele maanden later is de uitwerking van deze optie nogmaals aan bewoners voorgelegd, waarna het plan op brede steun kon rekenen. “Het definitieve ontwerp vormt het uitgangspunt voor de uitvoering”, aldus Staatsbosbeheer. “Helaas blijkt de realisatie hiervan te duur te zijn, waardoor we hebben besloten het oostelijke deel van de kreek nu niet uit te voeren. Na realisatie zal er een nieuwe kreek zijn, avontuurlijke paden en speelelementen met een natuurlijke uitstraling. Aangevuld met nieuwe bomen, struiken, grassen en bloemen ontstaat er een mooie herinrichting van het gebied.”

Uitvoering
Maandag 31 juli start uitvoerder GKB Groep met de werkzaamheden. Deze bestaan uit graafwerkzaamheden, het aanbrengen van paden, installeren en keuren van speeltoestellen, inzaaien van het terrein met bloemrijke mengsels en aanbrengen van beplanting. In totaal duren de werkzaamheden circa tien weken. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats tussen eind juli en eind september. In het najaar, tijdens het plantseizoen, wordt de laatste beplanting aangebracht. De Willem Dreeslaan blijft gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor al het verkeer. Het centrale wandelpad tegenover speeltuin Lepelaarstraat, vanaf de Willem Dreeslaan richting het Abtswoudse Bos, wordt afgesloten vanaf eind juli tot en met eind september. Het Sint Maartensrechtpad en het naastgelegen ruiterpad blijven open. “We verwachten dat het terrein medio oktober opengaat voor publiek en iedereen met veel plezier de nieuwe speelroute kan gebruiken.”

Voortgang
Tijdens de werkzaamheden worden omwonenden op de hoogte gehouden van de voortgang. Naast informatieposters op de locatie en de informatiekanalen is Staatsbosbeheer ook op een aantal momenten fysiek aanwezig bij het Abtswoudse Bos. Tijdens deze momenten kunnen geïnteresseerden vragen stellen over de geplande werkzaamheden en de voortgang. Staatsbosbeheer is fysiek aanwezig op woensdag 9 augustus van 19.00 uur tot 20.00 uur en op woensdag 23 augustus van 19.00 uur tot 20.00 uur. De locatie van de informatieavonden is in het Abtswoudse Bos ter hoogte van de speeltuin Lepelaarstraat. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is niet nodig.