Afbeelding
Foto: Alice van den Dool

Nabestaandenzorg-Delft

Algemeen

Nabestaandenzorg-Delft handelt als executeur op deskundige en betrouwbare wijze nalatenschappen af. Daarnaast ondersteunt Nabestaandenzorg-Delft nabestaanden die professionele hulp willen bij de afhandeling van de administratie na een overlijden.

Zoekt u een betrouwbare gevolmachtigde die uw medische en/of financiële belangen namens u behartigt wanneer u dit zelf wegens omstandigheden niet meer kunt? Bijvoorbeeld na een ongeval of bij een medische aandoening? Nabestaandenzorg-Delft draagt er zorg voor dat uw wensen worden uitgevoerd zoals u dit voor ogen heeft.

Nabestaandenzorg-Delft biedt ondersteuning en begeleiding bij alle vragen rondom overlijden en administratie, testament en levenstestament.