Afbeelding

Een levensexecuteur, als het afscheid eerder komt dan het einde...

Algemeen

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt? Als u door ziekte of dementie afhankelijk wordt van de hulp van anderen bij het nemen van beslissingen over uw vermogen, financiële zaken, medische zorg. Het is belangrijk er nu over na te denken wie uw zaken mag regelen als u wilsonbekwaam wordt of om fysieke redenen niet meer in staat bent zelf uw zaken te regelen. Aan wie wilt u de behartiging van uw belangen toevertrouwen?

Neem op tijd de beslissing om in een levenstestament uw wensen vast te leggen en een gevolmachtigde/levensexecuteur aan te wijzen die uw financiële zaken kan regelen en die u kan vertegenwoordigen als u medische of andere zorg nodig hebt. Zo houdt u zelf de regie.

Een executeur, na overlijden

Een executeur regelt uw erfenis na uw overlijden. Het is belangrijk na te denken en in een testament vast te leggen aan wie u deze taak wilt toevertrouwen na uw overlijden. Een executeur zorgt voor uw uitvaart, zorgt dat de nog openstaande rekeningen worden betaald, maakt de administratie op orde, verzorgt de aangiftes voor de inkomsten- en erfbelasting, zegt de huur op en zorgt voor een goede bestemming voor uw ‘spullen’. De notaris denkt met u mee en kan u adviseren.

Daarnaast is het belangrijk dat uw testament voldoende mogelijkheden biedt om uw nalatenschap fiscaal gunstig af te wikkelen en/of aan uw partner de keuze laat om zoveel mogelijk gebruik te maken van de partnervrijstelling (€ 671.910,-- in 2021) voor de erfbelasting. Een ouder testament bevat die mogelijkheden vaak niet, met als gevolg dat uw nabestaanden mogelijk een forse aanslag erfbelasting moeten betalen.

Graag nodigen wij u uit een afspraak te maken bij Westvest Notarissen voor een persoonlijk advies.

www.westvest.nl