Natuureducatie
Natuureducatie

Cursus Natuur Totaal

Algemeen

Natuurlijk Delfland start op 14 februari de cursus Natuur Totaal. De cursus geeft een brede basis voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming en hoe deze doelen in te zetten voor activiteiten. De cursus loopt tot november 2023 met de afsluiting van een getuigschrift. Natuurliefhebbers, die al wat ervaring hebben met natuurstudie, natuureducatie of natuurbescherming en een actieve houding hebben om volwassenen daarbij te begeleiden en te stimuleren, worden uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen. De cursus bestaat uit 27 dagdelen, de avonden zijn op dinsdag en de excursies op zaterdag. De totale uren belasting is 110 uur, inclusief huiswerk. De cursus wordt in Delft gegeven. De kosten voor de cursus zijn 60 euro; leden Natuurlijk Delfland 40 euro. Informatie via natuurlijkdelfland@knnv.nl of 06 - 33 00 17 42. Diverse landschappen en de diverse ecologische processen in deze gebieden worden bestudeerd en ervaren: strand en duinen, graslanden, tuinen, steden, recreatiegebieden, oevers en water. Ook wordt geleerd hoe je gegevens verwerkt, leert een projectplan te maken, hiervoor activiteiten ontwikkelt en dit onder de aandacht leert brengen.