Burgemeester Björn Lugthart en Naomi van der Linde, teamchef van de politie, bezochten afgelopen week de Parade en de Markt. Zij spraken met enkele bewoners en ondernemers over de overlast van de jongeren in het winkelgebied.
Burgemeester Björn Lugthart en Naomi van der Linde, teamchef van de politie, bezochten afgelopen week de Parade en de Markt. Zij spraken met enkele bewoners en ondernemers over de overlast van de jongeren in het winkelgebied.

Zwaardere aanpak tegen overlast jongeren winkelcentrum Parade

Algemeen

NOOTDORP - Al langere tijd is er sprake van onrust veroorzaakt door verschillende groepen jongeren, in en rondom de Parade in Nootdorp. De melding van een schietincident op woensdag 20 juli is reden om een stap verder te gaan in de aanpak van deze jeugdgroepen. Met een samenscholingsverbod en cameratoezicht willen gemeente en politie de rust in het winkelgebied weer terugkrijgen.

Sinds eind 2021 is er een toename van jongerenoverlast en geweldsincidenten in en rondom de Parade. Bewoners en ondernemers hebben last van intimidatie, vernielingen en geluidsoverlastSinds mei dit jaar lopen de spanningen en conflicten tussen een aantal van de jongeren op. Dit heeft geleid tot verschillende geweldsincidenten, zoals mishandelingen en vechtpartijen tussen jongeren onderling in het centrum van Nootdorp, maar ook een steekpartij in de aangrenzende Haagsche wijk Ypenburg. De burgemeester gaf eerder een noodbevel af om escalatie van een conflict in de Parade te voorkomen. Er zijn sterke vermoedens dat verschillende jongeren die zich in dit gebied ophouden in het bezit zijn van wapens. 

Gelet op de incidenten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden in en rondom de Parade bestaat gegronde vrees dat conflicten tussen groepen jongeren verder escaleren in gewelddadige confrontaties. Om dit te voorkomen geldt sinds vrijdag 22 juli een samenscholingsverbod. Dit betekent dat van maandag tot en met zondag tussen 14.00 uur en 00.00 uur groepen van drie of meer personen niet in het aangewezen gebied mogen zijn. De politie zal bekeuren bij overtreding van het verbod. Daarnaast is in het gebied op meerdere plekken tijdelijk cameratoezicht geplaatst. Deze maatregelen zijn vooralsnog van kracht tot donderdag 1 september 2022.

Harder optreden
Burgemeester Björn Lugthart, van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: “Afgelopen week sprak ik, samen met de teamchef van de politie, bewoners en ondernemers in de Parade en op de Markt. De verhalen raakten mij. Deze mensen maken zich zorgen en voelen zich onveilig. De jongerenoverlast en de geweldsincidenten in het centrumgebied van Nootdorp hebben een grote impact op de omgeving en dit vind ik niet acceptabel. Ik zal er daarom samen met de politie, het Openbaar Ministerie en andere partners alles aan doen om ervoor te zorgen dat de openbare orde wordt hersteld.” In samenwerking met verschillende partners zoals de HTM en jongerenwerk, zijn politie en de gemeente al geruime tijd bezig om de overlast te stoppen. Teamchef van politie Pijnacker-Nootdorp, Naomi van der Linde: “De wijkagent, wijkmanager en jongerenwerk hebben gesprekken gevoerd met de jongeren en hebben bemiddeld. Er zijn huisbezoeken geweest bij jongeren om ook in gesprek te gaan met ouders/verzorgers. De opsporingsambtenaren van de gemeente en agenten hebben extra gesurveilleerd. We hebben de groepen jongeren in kaart gebracht door onder andere de identiteit te controleren. Het betreft met name jongeren die uit omliggende gemeenten komen en zijn in enkele gevallen ook betrokken bij verschillende rivaliserende jeugdgroepen. De rivaliteit tussen de verschillende groepen is dreigend, dus is een volgende stap met zwaardere maatregelen in de aanpak van deze jongeren nodig.”

Het is belangrijk het contact met de bewoners en ondernemers te blijven onderhouden. Daarom wordt op de Markt 55 een kantoor ingericht dat vanaf volgende week bezet zal worden door medewerkers van de politie en de gemeente. Omwonenden en ondernemers kunnen hier terecht met hun vragen, zorgen en signalen.