Johan van Reenen stond aan de wieg van de Stichting Delftologie. (Foto: EvE)
Johan van Reenen stond aan de wieg van de Stichting Delftologie. (Foto: EvE)

Met duurzaamheidskennis van het verleden naar het nu èn de toekomst kijken”

Algemeen

DELFT - Op 24 juni kreeg een kersverse lichting ‘Delftologen’ hun diploma uitgereikt. Delftologen zijn mensen die vanuit hun kennis van de  (Delftse) geschiedenis kijken naar onderwerpen als natuur, milieu en duurzaamheid in het hier en nu (en in de toekomst). 

Door Esdor van Elten 

Johan van Reenen (71) is penningmeester van de Stichting Delftologie en stond met Arthur Hilgersom, Didy Huysse, Kees Kruijff en Agnes van der Linden aan de wieg van dit initiatief, dat in 2018 in Delft begon. “Het was geen nieuw idee. In andere steden bestond al zoiets. Zo heb je in Den Haag de Hagologen en in Den Bosch de Boschlogie.” Al die steden hebben met elkaar gemeen dat de ‘logen’ zich bezig houden met erfgoed en het verleden van de stad. In Delft wordt dat in het bijzonder toegespitst op de onderwerpen natuur, milieu en duurzaamheid. Niet zo vreemd, want de initiatiefnemers hebben allemaal wel wat met dat onderwerp. Zo is Johan altijd werkzaam geweest op het gebied van milieu, als laatste bij de gemeente Delft.

Inspiratie
Heeft het nut om vanuit de geschiedenis naar de problemen van nu te kijken? Johan denkt van wel. “Om te beginnen willen we mensen die meedoen gewoon graag iets meegeven over de geschiedenis van Delft, de mooie plekken, de verhalen die daarbij horen. Tegelijkertijd word je je er dan ook van bewust dat je wel iets moet doen om dat moois ook te behouden, of zelfs nog mooier te maken.” In dat opzicht kan kijken naar het verleden leerzaam zijn en inspiratie bieden. “Sommige problemen zijn van alle tijden. Denk aan vervuiling, We leren uit de geschiedenis enerzijds dat er veel verbeterd is: vuil wordt niet zomaar meer in de gracht gekieperd. We hebben riolen, vuilnis wordt opgehaald. We kijken met elkaar hoe dat in het verleden ging: zo werd vuilnis ooit gestort, bijvoorbeeld op de plek waar nu de Delftse Hout is. Later werd het verbrand, en nu zitten we in een proces naar circulaire economie en  hergebruik. Energie is een ander onderwerp: “Met de energietransitie van nu, van het gas af naar andere, niet-fossiele bronnen, is het leerzaam om te kijken naar de energietransitie in de jaren ‘60. In 20 jaar is toen alles omgegooid, van kolen en turf naar aardgas. Dat kon dus.” Johan snapt dat je niet één op één kunt vergelijken, maar toch kun je leren van hoe het proces toen ging, en de rol die de overheid toen bijvoorbeeld speelde. Het zijn maar een paar voorbeelden van de tien verschillende onderwerpen die in even zoveel zaterdagmiddagen aan bod komen tijdens de middagen. De onderwerpen corresponderen deels met de Global Goals van de Verenigde Naties. Naast afval, energie en geschiedenis gaat de cursus ook in op water, stedelijke ontwikkeling, gezondheid, natuur, ondernemen, en vervoer. Deskundigen uit verschillende vakgebieden geven de presentaties, en vrijwel altijd volgt er ook een ‘excursie’ op locatie: de binnenstad in, het Reinier de Graaf Gasthuis, de waterzuivering in de Harnaschpolder, DSM of Green Village bij de TU. “De locaties maken het onderwerp niet alleen inzichtelijker, het wordt er gewoon ook leuker van”, vindt Johan. “En dat is toch een belangrijke reden om vrijwilligerswerk te doen.”

samenwerking
Delftologie is een onafhankelijke stichting, maar werkt wel samen met andere organisaties zoals Delfia Batavorum, De Papaver, IVN afdeling Delft. De gemeente ondersteunt het project ook, niet financieel, maar wel op andere manieren. Zo reikt de wethouder jaarlijks de certificaten uit. Sponsoring krijgt de organisatie van verschillende kanten: zoals van Fonds 1818, MAEX, Rotary Delft en Rotary Delft-Koningsveld. Overige kosten worden gedekt met het deelnemersgeld van 250 euro per cursus. “Dat is dus 25 euro per keer”, verduidelijkt de penningmeester. De deelnemers vormen een dwarsdoorsnede van de Delftse samenleving: oud, jong, iedereen die zich betrokken voelt bij Delft is welkom.” In september start een nieuw seizoen. Inschrijven daarvoor kan via www.delftologie.nl. “Verder zoeken we ook nog vrijwilligers om mee te denken over het cursusmateriaal en de onderwerpen. Want ieder jaar is weer anders. Dat houdt het afwisselend en leuk.” Johan denkt dan zeker ook nog niet aan stoppen: “Ik heb er nog steeds veel plezier in om met Delft en met duurzaamheid bezig te zijn.”