Bereikbaarheidsambassadeurs Lennart Harpe en Anka Mulder roepen werkgevers op het goede voorbeeld te volgen.
Bereikbaarheidsambassadeurs Lennart Harpe en Anka Mulder roepen werkgevers op het goede voorbeeld te volgen.

Delftse bereikbaarheidsambassadeurs vragen navolging

Algemeen

De Delftse wethouder Verkeer Lennart Harpe van Delft en Anka Mulder van de TU Delft, roepen Delftse organisaties op zich met hen in te zetten voor een vitale, levendige en economisch sterke stad.

Goede bereikbaarheid is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde, benadrukken ze. De TU Delft en de gemeente hebben de handen al ineengeslagen. De oproep is nu aan anderen om zich aan te sluiten.

Een samenhangende visie op de ontwikkeling van stad en campus, dat is waar de gemeente en de TU Delft zich hard voor maken. Mulder en Harpe zijn beiden ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden. Tijdens een werkgeversontbijt van dit mobiliteitsnetwerk vertelden zij onlangs over hun visie.

De ambitie van de TU Delft is te komen tot een groene campus. "Een campus met een parkkarakter waarin ruimte is voor groen, water en een prettig verblijfsgebied om elkaar te ontmoeten. Bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid zijn belangrijke thema's in de campusvisie", zegt Mulder.

"Duurzame mobiliteit zorgt ervoor dat de groene campus tot stand kan komen", vervolgt ze. "Daarom denken we aan een combinatie van maatregelen: zoals het invoeren van gereguleerd parkeren op de Campus en het clusteren van de parkeerplekken, maar ook is er de wens om de fiets- en voetgangerspaden uit te breiden, evenals de fietsenstallingen. Een we denken aan het stimuleren van het gebruik van alternatief vervoer door het verstrekken van OV-vergoedingen, fietsregelingen, het instellen van flexibele werktijden, thuiswerk- of verhuisbeleid. Als we er gezamenlijk in slagen om dit soort alternatieven succesvol te laten zijn, kunnen we de automobiliteit terugdringen met 10%, de CO2 uitstoot verminderen, de bereikbaarheid vergroten en daarmee de bouw van een te dure parkeergarages voorkomen."

Ook de gemeente investeert in diverse ontwikkelingen. Harpe: "Het doortrekken van tramlijn 19 is een belangrijke mijlpaal en maakt de stad en de campus nog beter bereikbaar met openbaar vervoer. Het rijk heeft het besluit genomen tot aanleg van vier sporen tussen Rijswijk en Delft zuid inclusief een nieuw station Delft zuid. Dit betekent dat er meer treinen gaan rijden tussen Rotterdam en Den Haag. Op Station Delft zuid zullen zes treinen per uur per richting stoppen en op station Delft 14. De mobiliteitsvisie van Delft is op de agenda gezet van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Onderdeel van de aanpak zijn extra bruggen over de Schie voor fiets en auto, beter openbaar vervoer naar het Oostland met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van de campus. Ook wil Delft de toonkamer te zijn voor slimme innovaties op het gebied van verkeer en vervoer."

Mulder en Harpe hebben elkaar als ambassadeurs bereikbaarheid Delft gevonden. Als het aan hen ligt zitten zij snel met nog meer werkgevers om de tafel. Harpe en Mulder: "We nodigen andere organisaties in Delft uit voor een gesprek om ons gezamenlijk in te zetten."

Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl en www.ga3.0.nl voor meer informatie.