<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl

Gemeenteberichten #8

De gemeenteberichten uit de achtste editie van de krant Delft op Zondag. 

Klant Contact Centrum

Wintersport? Paspoortcontrole!

Gaat u binnenkort op wintersport? Controleer dan vóórdat u de sneeuw opzoekt, of uw reisdocumenten nog geldig zijn! Als uw paspoort of identiteitskaart bijna zijn verlopen, krijgt u van de gemeente een brief thuisgestuurd.

Een nieuw reisdocument vraagt u aan bij het Klant Contact Centrum aan de Phoenixstraat 16. Maak voordat u langskomt een afspraak via www.delft.nl/afspraak. Of u belt met 14015. Tussen de aanvraag en de uitgifte van een paspoort of identiteitskaart zitten vijf werkdagen. Wacht hier dus niet te lang mee.

Het is mogelijk om een paspoort of identiteitskaart via een spoedprocedure aan te vragen. Daarmee kunt u het nieuwe document al na twee werkdagen afhalen. Hieraan zijn echter wel extra kosten verbonden.

Neem bij de aanvraag al uw reisdocumenten mee. Als u een paspoort én een identiteitskaart heeft, moet u beide meenemen. Verder heeft u een recente, goed gelijkende pasfoto nodig die recht van voren is gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/paspoort of www.delft.nl/identiteitskaart.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Werkzaamheden

BINNENSTAD

Kromstraat: tot en met 19 april worden kabels en leidingen vervangen en wordt de Kromstraat opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden is de Kromstraat dicht voor verkeer.

Oosteinde: van 20 februari tot en met 21 april zijn er werkzaamheden op het Oosteinde tussen de Molslaan en Gasthuislaan. Tijdens het werk is er op dit deel geen doorgaand verkeer mogelijk.

Papenstraat: op 20 februari zijn er kabelwerkzaamheden. Tijdens het werk is de Papenstraat dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Phoenixstraat: tot en met 10 maart wordt er op de Phoenixstraat gewerkt aan de riolering. Tijdens het werk is de Kloksteeg niet bereikbaar vanaf de kant van de Phoenixstraat.

Weesbrug: tot en met 31 maart vindt grootschalig onderhoud plaats aan de Weesbrug, de brug tussen de Breestraat en Barbarasteeg. Voor fietsers en voetgangers wordt ten noorden van de Weesbrug een tijdelijke brug aangelegd.

Westvest: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op de ventweg van de Westvest. Tijdens het werk kan er een stremming zijn voor het bestemmingsverkeer op de ventweg. Overig doorgaand verkeer rijdt op de OV-baan en blijft altijd mogelijk.

Verhuiswerkzaamheden: Kromstraat 28, op maandag 20 februari tussen 12.00 en 17.00 uur; Oude Delft 204, op maandag 20 februari en dinsdag 21 februari.

SPOORZONE

Engelsestraat: tot en met 31 december 2017 is de Engelsestraat aan de kant van de Westlandseweg afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Hierdoor is de Engelsestraat niet meer toegankelijk vanaf de Westlandseweg. Voor het verkeer wordt een nieuwe verbinding opengesteld.

Spoorsingel: tot en met 31 maart 2017 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

HOF VAN DELFT

Spoorsingel: tot en met 31 maart 2017 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Van Bleyswijckstraat: tot en met 31 maart wordt het deel tussen de Westlandseweg en Jacoba van Beierenlaan opnieuw bestraat. De Van Bleyswijckstraat kan op dat deel tijdelijk dicht zijn voor verkeer.

TANTHOF

Latijns-Amerikalaan: tot en met 20 februari wordt de riolering vervangen en de straat ingericht als 30 km-weg met klinkers en drempels. Er wordt gewerkt vanaf de Derde Werelddreef richting Abtswoude. De bussluis richting Abtswoude wordt opengesteld voor (bestemmings)verkeer. Na de werkzaamheden wordt het laatste stuk een fietsstraat.

VOORDIJKSHOORN

Druivenmuur: tot 1 maart 2017 is de Druivenmuur vanwege bouwactiviteiten aan de kant van de Glaskloksingel dicht voor verkeer. Er is een tijdelijke verbinding via de Eenruiter aangelegd.

Henry Dunantlaan: tot en met 24 februari zijn er werkzaamheden aan de riolering en is de weg versmald. Er geldt een voorrangsregeling zodat het verkeer van twee kanten kan passeren.

Kerstanjepad / Sionsweg: tot en met 27 februari 2017 vindt er groot onderhoud plaats aan de fietsbrug tussen het Kerstanjepad en de Sionsweg. Vanwege de slechte staat van het brugdek is de brug versmald. Als het vervangen begint, is de brug volledig dicht voor fietsers en voetgangers.

Van Schuijlenburchstraat: van 20 tot en met 24 februari zijn er werkzaamheden met een hijskraan. De kraan staat in de parkeervakken zodat er geen hinder is voor doorgaand verkeer.

WIPPOLDER EN SCHIEOEVERS

Engelsestraat: tot en met 31 december 2017 is de Engelsestraat aan de kant van de Westlandseweg afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Hierdoor is de Engelsestraat niet meer toegankelijk vanaf de Westlandseweg. Voor het verkeer is een nieuwe verbinding opengesteld.

Julianalaan: tot en met 30 juni zijn er werkzaamheden op de Julianalaan tussen de Michiel de Ruyterweg en de Rotterdamseweg. De riolering wordt vervangen en de weg wordt ingericht als 30 km-zone. Tijdens het werk kunnen voertuigen niet door dit deel van de Julianalaan rijden.

Kloosterkade: tot en met 31 mei zijn er werkzaamheden aan de riolering en wordt de Kloosterkade opnieuw bestraat. Tijdens het werk is een deel van de straat dicht voor verkeer.

Mijnbouwplein/Michiel de Ruyterweg: tot en met 3 maart zijn er werkzaamheden aan de riolering. Bussen richting de Sebastiaansbrug moeten dan omrijden via het De Vries van Heijstplantsoen.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:

  • vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest
  • vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal.

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Stieltjesweg: tot en met 20 augustus zijn er bouwwerkzaamheden langs de Stieltjesweg. Vanwege de bouwactiviteiten is de weg versmald en is eenrichtingsverkeer ingesteld voor de hele bouwperiode.

Besluiten

VERWIJDEREN VOERTUIG

Het volgende voertuig staat al geruime tijd op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd:

2611 RD | Clarenstraat | een motor zonder kenteken.

Het is verboden om een defect voertuig op de weg te parkeren. De motor is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 22 februari 2017 moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt; dan moet de motor zijn verwijderd van de openbare weg. Gebeurt dit niet, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen voor 5 april 2017 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van B&W postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van bezwaarschrift.

VERKEERSBESLUIT

2611 XV | Nieuwe Plantage thv. nr. 123 | verwijderen gehandicaptenparkeerplaats (2965030).

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

Omgevingsvergunningen


AANGEVRAAGD
2611 DL | Ezelsveldlaan 272 | bouw: veranderen van brandscheidende wanden en aanbrengen van een ventilatiekanaal | 11-2-2017

2611 RL | Molslaan 139 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: intern verbouwen en uitbreiden van woning aan achterzijde | 7-2-2017

2612 GH | Floresstraat 23 | bouw: realiseren van een dakopbouw en dakkapel | 10-2-2017

2613 NZ | Justus v. Schoonhovenstraat 4 | bouw: plaatsen van dakkapel | 12-2-2017

2625 PA | Raad van Europalaan | kap: 3 essen | 6-2-2017

2625 PC | Raad van Europalaan 124 | bouw: maken van 2-laagse aanbouw aan zijgevel | 12-2-2017

2628 CS | het Berlage veld (Green Village terrein) | bouw: realiseren van sustainer homes testwoning | 9-2-2017

2628 CS | Van der Burghweg 1 | bouw: plaatsen van een office lab | 8-2-2017.


VERLEEND REGULIER

2611 CA | Korte Geer 1 | aanleg, sloop/beschermd stadsgezicht SDG: slopen van het grijze gebouw | 8-2-2017

2611 xx | nabij station Delft | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: plaatsen van tijdelijke mast telecommunicatie | 7-2-2017

2612 xx | Aan 't Verlaat | kap: 11 bomen, wegens buitengewoon onderhoud | 7-2-2017

2613 JW | Coendersbuurt, CB036 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: realiseren van nieuwbouwwoning | 10-2-2017

2613 RN | Hovenierstraat 2 | bouw: vergroten van bestaande aanbouw en kapverdieping | 10-2-2017

2614 KH | Laan van Bentvelsen 46, La Douce Delft | bouw: realiseren van woning | 9-2-2017

2614 ML | Harnaschpolder veld 13 (Hoefslagendreef) | bouw, uitweg: realiseren van 26 eengezinswoningen Harnaschpolder veld 13 | 9-2-2017

2616 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw: aanpassen van overkapping op voorterrein | 7-2-2017

2616 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw: plaatsen van zonwering aan westgevel | 9-2-2017

2624 xx | Industriestraat | kap: 3 bomen in een bosplantsoen | 10-2-2017

2628 AA | Scheepmakerij 6 | bouw: doorbreken van draagmuur op drie posities om van woning één geheel te maken | 10-2-2017

2628 CE | Landbergstraat 15 | kap: 1 boom, op het plein van industrieel ontwerp, wegens herinrichting | 10-2-2017.

VERLENGDE BESLISTERMIJN

2613 ZS | Wallerstraat 26 | bouw, rijksmonumenten: woning intern verbouwen | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 20-3-2017

2628 CE | Leeghwaterstraat | Cornelis Drebbelweg en Balthasar van der Polweg | aanleg, gemeentelijke of provinciale Verordening, uitweg, kap : aanleggen van fietsstraat en reconstructie infra | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 23-3-2017

2628 EB | Kanaalweg 3 | bouw, rijksmonumenten: realiseren van noodtrappenhuis | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 1-4-2017

2629 JB | Mekelweg 15 | bouw: bouwen van kelder en koppelen van bestaande kopgevel aan nieuwbouw | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 23-3-2017.

INGETROKKEN AANVRAGEN

2611 PK | Asvest 22-28 | bouw: bouwen van 33 huurwoningen | 8-2-2017

2624 xx | Dichtersweg, ter hoogte van station | kap: verplaatsen van drie bomen | 9-2-2017.

VERGUNNINGVRIJ

2613 HG | Isaak Hoornbeekstraat 53 | kap: een boom in achtertuin | 10-2-2017.

BUITEN BEHANDELING GESTELD

2611 LK | Rietveld 195 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: uitbreiden en maken van dakterras | 7-2-2017.

Meldingen

SLOOPMELDINGEN

2611 RL | Molslaan 139 | intern verbouwen en uitbreiden van woning aan achterzijde | 7-2-2017

2612 CJ | Brasserskade 176 | verwijderen van asbesthoudende materialen | 7-2-2017

2614 AG | Meermanstraat 33 | saneren van asbest | 7-2-2017

2625 VB | Schubertlaan 57 | verwijderen van asbest | 7-2-2017

2628 AR | Rotterdamseweg 196 | verwijderen van asbest gecombineerd met lopende restauratie van gevels | 7-2-2017

2628 HS | Cohen Stuartstraat 26 | verwijderen van asbesthoudende materialen | 10-2-2017

2628 JW | Prof. Krausstraat 188 | verwijderen van asbesthoudende materialen | 11-2-2017

2629 HG | Rotterdamseweg 370 A15, A16 en A17 | slopen van panden wegens nieuwbouwplan Schiekade Delft | 6-2-2017.


MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK

2613 JD | Jacoba van Beierenlaan 129 | 10-2-2017

2624 LB | A.M. de Jonglaan 43 | woning met studentenkamers | 8-2-2017

2625 PZ | Foulkeslaan 53 | 9-2-2017

2628 EM | Delfgauwseweg 177 | 8-2-2017.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK, NÍET AKKOORD

2611 GC | Beestenmarkt 26 | 7-2-2017

2613 JD | Jacoba van Beierenlaan 129 | 10-2-2017

2623 AX | Vlinderweg 2 | 9-2-2017

2625 PZ | Foulkeslaan 53 | 9-2-2017

2628 CN | Stevinweg 1 | 10-2-2017.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419605&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419604&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>