Gemeenteberichten week 39

Zijn uw reisdocumenten nog geldig?
Over enkele weken begint de herfstvakantie. Gaat u in deze periode naar het buitenland? Controleer dan vóór u vertrekt of uw reisdocumenten nog geldig zijn. Als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen, krijgt u van de gemeente een brief thuisgestuurd. U moet vervolgens wel zelf een nieuw reisdocument aanvragen.

Tussen de aanvraag en de uitgifte van een paspoort of identiteitskaart zitten vijf werkdagen. Dus wacht hier niet te lang mee. Het is mogelijk om een paspoort of identiteitskaart met een spoedprocedure aan te vragen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.

Een nieuw reisdocument vraagt u aan bij het Klant Contact Centrum aan de Phoenixstraat 16. Maak voordat u het Klant Contact Centrum bezoekt een afspraak via www.delft.nl/afspraak. Maak op tijd een afspraak. Zo heeft u de meeste kans dat de gewenste dag of tijdstip nog beschikbaar is.

Bij de aanvraag moet u alle reisdocumenten meenemen die u bezit. Heeft u een paspoort én een identiteitskaart? Dan moet u beide meenemen. Verder heeft u één recente, goed lijkende pasfoto nodig die recht van voren is gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/paspoort of www.delft.nl/identiteitskaart.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

                                                       Werkzaamheden

Binnenstad

Noordeinde: tot en met 8 oktober zijn er werkzaamheden aan de brug tussen het Noordeinde en de Kolk. Tijdens het werk is de brug dicht voor alle verkeer. Vanwege de afsluiting van de brug is het voor fietsers tijdelijk toegestaan om aan de westzijde van het Noordeinde in twee richtingen te fietsen.

Wateringsevest: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden op de Wateringsevest. Tijdens het werk rijdt het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over de OV-baan. Fietsers rijden aan de westkant waar een fietspad in twee richtingen wordt aangelegd. De OV-halte Wateringsevest is komen te vervallen.

Westvest: tot en met 30 november zijn er werkzaamheden op de ventweg van de Westvest. Tijdens het werk kan er een stremming zijn voor het bestemmingsverkeer op de ventweg. Overig doorgaand verkeer rijdt op de OV-baan en blijft altijd mogelijk.

Spoorzone

Abtswoudsetunnel: door de aanleg van de tweede spoortunnelbuis is het niet meer mogelijk om het fietspad tussen de Mercuriusweg en de Abtswoudseweg gelijkvloers te houden. Hierdoor is de fietstunnel nu weer opengesteld. De steile trap bij de tunnel is vervangen door een minder steile trap in 2 delen. Daarnaast is er een passage over de bouwput van de tweede tunnelbuis gekomen.

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Hof van Delft

Hoflaan: tot en met 7 oktober zijn er herbestratingswerkzaamheden. Tijdens het werk is de weg dicht voor doorgaand verkeer. Toegangen tot tuinencomplex Levenslust Molensloot en het bedrijventerrein blijft gewaarborgd.

Parallelweg: tot eind 2016 is de Parallelweg vanwege werkzaamheden dicht voor verkeer. Een deel van de verlengde Coenderstraat (vanaf Raamstraat richting Ada van Hollandstraat) is opengesteld voor verkeer.

Patrimoniumstraat: tot en met 14 oktober zijn er werkzaamheden aan de riolering. Op het deel waar wordt gewerkt is tijdelijk geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Tanthof

Lumumbasingel: tot en met 7 oktober zijn wordt de Lumumbasingel opnieuw bestraat. Op het deel waar wordt gewerkt is geen verkeer mogelijk. Woningen blijven bereikbaar.

Voordijkshoorn

Prinses Beatrixlaan: tot en met 31 december komt er een overkluizing over de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van het Kruitmolenpad. Voor het opbouwen van de overkluizing is de Prinses Beatrixlaan op vrijdagavond 16 september na 22.00 uur afgesloten. Verkeer richting Rijswijk kan via het Westeinde de Prinses Beatrixlaan oprijden. Verkeer vanuit Rijswijk wordt omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Weteringlaan.

Voorhof en Buitenhof

Bartokpad: tot en met 28 oktober zijn er werkzaamheden aan de brug en wordt het fietspad opnieuw geasfalteerd. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad dicht.

De Nobelpad: tot en met 20 oktober is de voetgangersbrug afgesloten in verband met werkzaamheden.

Vrijenban

Oostsingel: tot en met 30 september zijn er werkzaamheden aan de kade. Het jaagpad is hierdoor tijdelijk niet beschikbaar. Als er wordt gewerkt op plekken waar parkeerplaatsen langs het water zijn, zijn deze tijdelijk ook niet beschikbaar.

Oostsingel: tot en met 11 november zijn er werkzaamheden op de Oostsingel ter hoogte van de Reineveldbrug. Verkeer wordt omgeleid.

Wippolder en Schieoevers

Hoflaan: tot en met 7 oktober wordt de Hoflaan opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden is de Hoflaan afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Delfgauwseweg 170 en de achteringang van de begraafplaats.

Mijnbouwplein: tot en met 31 oktober worden er kabels en leidingen gelegd. Tijdens het werk is er geen vertraging voor gemotoriseerd verkeer. Het fietspad langs het Mijnbouwplein is dicht. Fietsers worden vanaf de Sebastiaansbrug en Mijnbouwpad omgeleid. Op de Michiel de Ruyterweg is het fietspad tijdens de werkzaamheden versmald.

Mijnbouwplein/Michiel de Ruyterweg: tot en met 23 december zijn er werkzaamheden aan de riolering. Tijdens het werk is de OV-baan voor de helft dicht. Bussen richting de Sebastiaansbrug kunnen gebruik maken van de andere helft van de OV-baan.

Overslagpad: tot en met 15 oktober is het fietspad afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:

- vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.

- vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Besluiten

Conceptbesluit terrasvergunning (3 jaar)

2611 CM | Brabantse Turfmarkt 87 | Jans Lunch Koek & Gebak.
U kunt het conceptbesluit op afspraak inzien bij het KCC aan de Phoenixstraat 16. Uw schriftelijke zienswijze over het conceptbesluit kunt u tot 9 november 2016 schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC, postbus 78, 2600 ME Delft.

Verkeersbesluiten
2611 CH | Oude Delft | instellen geslotenverklaring uitgezonderd fietsers en ontheffingshouders (kenmerk 2864795)

2611 DC | Bastiaansplein | instellen geslotenverklaring uitgezonderd fietsers en ontheffingshouders (kenmerk 2864784).

2611 JE | Vrouw Juttenland | instellen geslotenverklaring uitgezonderd fietsers en ontheffingshouders (kenmerk 2864788)

2611 JP | Voorstraat | instellen geslotenverklaring uitgezonderd fietsers en ontheffingshouders (kenmerk 2864790)

2611 KK | Nieuwe Langendijk | instellen geslotenverklaring uitgezonderd fietsers, bromfietsers, lijnbussen en ontheffingshouders (kenmerk 2864972)

2611 RP | Molslaan | instellen geslotenverklaring uitgezonderd fietsers en ontheffingshouders (kenmerk 2864787).

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

2611 CE | Oude Delft 104 | plaatsen van dakramen | bouw, monumenten gemeentelijke verordening | datum ingediend: 19-09-2016

2611 EP | Kromstraat 23 en 25 | samenvoegen van de begane grond dmv. constructieve doorbraken | bouw, sloop/beschermd stadsgezicht SDG | datum ingediend: 19-09-2016

2611 HA | Oude Delft 149 | bevestigen van een vlaggenstokhouder aan het winkelpand | bouw | datum ingediend: 22-09-2016

2611 xx | speeltuin Geerweg | kappen van 5 bomen ivm. slechte gezondheid | kap | datum ingediend: 20-09-2016

2612 HA | Sint Eustatiusstraat 2 | kappen van een boom die veel overlast geeft | kap | datum ingediend: 22-09-2016

2613 xx | grasveld Storklaan / W.H. van Leeuwenlaan | kappen van 3 dode bomen ivm. verbetering aanzien groenstrook | kap | datum ingediend: 19-09-2016

2614 HT | Antonia Veerstraat 1 t/m 15 | kappen van een boom op een te ontwikkelen terrein | kap | datum ingediend: 19-09-2016

2614 JH | Mina Krusemanstraat 40 | realiseren van 16 appartementen in voormalige sportschool | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum ingediend: 23-09-2016

2625 GS | Churchilllaan 5 | kappen van een boom (zilverberk) in de tuin | kap | datum ingediend: 19-09-2016

2625 XP | Duke Ellingtonstraat 2 | brandveilig gebruik van de sporthal | brandveilig gebruik | datum ingediend: 21-09-2016

2627 AP | Energieweg 15 | realiseren van een haspelloods voor Tennet | bouw | datum ingediend: 19-09-2016

2628 BL | Julianalaan 134 | plaatsen van een tijdelijk bouwwerk op het westterein van de faculteit bouwkunde | bouw, rijksmonumenten | datum ingediend: 19-09-2016

2628 CD | Mekelweg 4 | plaatsen van trackers op de laagbouw | bouw | datum ingediend: 21-09-2016

2628 XK | Computerlaan 15 | plaatsen van een opslagtank buiten het pand | aanleg | datum ingediend: 21-09-2016.

Verleend regulier

2611 AV | Wateringsevest 7C | plaatsen van airco op het platte dak aan de achterkant van het pand | bouw | datum verleend: 20-09-2016

2611 LC | Vrouwjuttenland 20 | verbouwen van badkamers en vervangen van ramen en kozijnen | bouw, rijksmonumenten | datum verleend: 22-09-2016

2612 xx | Van Lodensteynstraat en Clara van Sparwoudestraat | kappen van bomen | kap | datum verleend: 20-09-2016.

Opschorten behandeling en beslissing aanvraag

2611 ML | Kruisstraat 71 | nieuw bouwen van een winkelpand met parkeerkelder. De fatale termijn voor het behandelen van deze aanvraag is tot een nader te bepalen datum buiten toepassing | bouw, strijdig gebruik.

Verlengde beslistermijn

Gehele binnenstad | aanleggen van een drainage | aanleg | nieuwe beslisdatum: 31-1--2016

2611 HM | Hippolytusbuurt 1 | splitsen van een winkelunit | bouw, strijdig gebruik, gemeentelijke monumenten | nieuwe beslisdatum: 28-10-2016

2629 JG | Heertjeslaan 2 | uitbreiden van kantoor- en bedrijfsruimte | bouw | nieuwe beslisdatum: 02-11-2016.

Meldingen

Sloopmeldingen

2611 EP | Kromstraat 23 en 25 | samenvoegen van de begane grond dmv. constructieve doorbraken | datum ingediend: 19-09-2016

2624 TS | Dirk Costerplein 88 | saneren van asbest | datum ingediend: 19-09-2016

2628 KJ | Hendrik Casimirstraat 10 | saneren van asbest | datum ingediend: 21-09-2016.

Melding brandveilig gebruik

2611 EP | Kromstraat 23 en 25 | samenvoegen van de begane grond dmv. constructieve doorbraken | datum ingediend: 19-09-2016.

Gebruiksmelding, niet akkoord
2612 KB | Hendrick de Keyserweg 51 | verhuren van het pand ten behoeve van studentenhuisvesting | niet akkoord: 20-09-2016

2614 HE | Van Beresteynstraat 169 | brandveilig gebruiken van de parkeergarage Vermeertoren | niet akkoord: 19-09-2016.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Meer berichten
 
CustomHtml_1