In Delft worden volop woningen gebouwd, zoals hier in Nieuw Delft. (foto: archief)
In Delft worden volop woningen gebouwd, zoals hier in Nieuw Delft. (foto: archief)

Nieuwe woonvisie pleit voor meer middeldure huur- en koopwoningen

Algemeen

DELFT - Meer middeldure en dure huur- en koopwoningen en een betere balans in kwaliteit, spreiding en aantal sociale huurwoningen: het zijn belangrijke speerpunten in de nieuwe Woonvisie 2016-2023.

De woonvisie beschrijft de ambities die de gemeente heeft met wonen in Delft. De visie geeft ook aan hoe Delft wil omgaan met opgaven die voortkomen uit een sterk veranderde woningmarkt. Afgelopen dinsdag stemde het college in met de Woonvisie 2016-2023. In november buigt de gemeenteraad zich over de woonvisie.
Delft groeit in aantal inwoners en huishoudens en wordt meer en meer een (internationale) kennisstad. De woningmarkt ontwikkelt mee, met meer mensen die zich voor werk of studie in Delft willen vestigen. Met de TU en de Delftse kennisbedrijven en instituten levert Delft een wezenlijk aandeel aan de regionale en nationale economie. Daarnaast zijn er steeds meer zorgafhankelijke inwoners die langer zelfstandig blijven wonen. Een gezonde, op de toekomst gerichte, woningmarkt is hierbij een onmisbare voorwaarde. De werkgroep-Deetman bevestigde dit onlangs ook in het rapport 'Delft, Parel in de Randstad'.
Wethouder Raimond de Prez merkt op dat bij het veranderen van de bestaande stad veel partijen betrokken zijn. "Van bewoners die zich inzetten voor hun omgeving tot corporaties, zorginstellingen, financiers en ontwikkelaars", weet De Prez. "Met hen hebben we de nieuwe woonvisie opgesteld. En in co-creatie met hen gaan we in de stad aan de slag. Om de samenwerking te vergemakkelijken hebben we een nieuw middel ontworpen: de 'Delftse Waaier'. Deze waaier geeft goed inzicht in de Delftse ambities én in het aanbod en de projecten die Delft nodig heeft om de ambities waar te maken".
Volgens de prognose groeit het aantal inwoners in Delft tot 2023 met 12.000 personen; samen 9.000 extra huishoudens. Hiervoor zijn veel extra woningen nodig. De groei zit vooral in appartementen in het middeldure en dure huur en koopsegment, wooneenheden voor studenten en eengezinswoningen. Het tempo waarin de woningen gerealiseerd worden is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van bouwlocaties in Delft en hoe de woningmarkt zich in werkelijkheid ontwikkelt.
De Woonvisie is een uitnodiging aan ontwikkelende partijen, beleggers, investeerders en woningcorporaties om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze woningen. Met de woonvisie in de hand kunnen ze inspelen op de actuele vraag en kunnen woningcorporaties prestatieafspraken maken met de gemeente. Delft krijgt zo de juiste woningen in de wijken en op de grotere nieuwbouwlocaties zoals Harnaschpolder, Spoorzone/Nieuw Delft en bijvoorbeeld de Professor Schoemakerplantage. Naast de uitbreidingsopgave heeft Delft ook een vernieuwings- en verduurzamingsopgave in de bestaande stad. De Woonvisie nodigt vastgoedeigenaren uit hier een bijdrage aan te leveren.