Afbeelding

HET VERLANGEN NAAR EEN DONUT(ECONOMIE)

Algemeen

RADIUS opent het jaarprogramma van 2024 met: HET VERLANGEN NAAR EEN DONUT(ECONOMIE). Een groepstentoonstelling over degrowth, de donuteconomie en de mogelijkheden van welzijn binnen planetaire grenzen.

In 2024 presenteert RADIUS het programma DE GRENZEN AAN GROEI, over de verhoudingen tussen economie en ecologie. De tentoonstelling HET VERLANGEN NAAR EEN DONUT(ECONOMIE) vormt de gespreksaanzet voor het jaarprogramma. Aan de hand van het werk van twaalf kunstenaars geeft de tentoonstelling invulling aan een systeem waarin economisch en ecologisch welzijn in onderlinge samenhang en binnen planetaire grenzen worden bezien. Hoe ziet een dergelijke meer-dan-menselijke en klimaat-inclusieve economie die recht doet aan een bredere welvaartsdefinitie eruit?

Meer weten over de tentoonstelling HET VERLANGEN NAAR EEN DONUT(ECONOMIE) bij RADIUS? Op de website (www.radius-cca.org) is meer informatie te vinden! De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur en is gevestigd in het voormalige waterreservoir van de watertoren te Delft aan Kalverbos 20.