Jonathan en Cor van Leerdam
Jonathan en Cor van Leerdam

Van Leerdam op de bres voor starters bij plan van aanpak woningmarkt DNB

wonen

DELFT- De Nederlandsche Bank (DNB) ziet verschillende oplossingen voor de oververhitting en de andere problemen op onze woningmarkt. Makelaars Cor en Jonathan van Leerdam hebben een visie op deze ideeën.

Meer woningen. De komende jaren moeten er veel nieuwe woningen worden gebouwd. Hierbij moet de Rijksoverheid de regie nemen. Cor van Leerdam: “De vorige minister heeft hier niets aan gedaan. Minister De Jonge is wel actief op dit gebied en heeft de regie stevig in handen genomen. Nu maar kijken of dat inderdaad omgezet kan worden in aanwijzing van grotere bouwlocaties”.
Meer betaalbare huurwoningen. Dit moet met name in de vrije sector. Slechts 9% van onze woningvoorraad bestaat uit vrijesectorwoningen. In Duitsland bijvoorbeeld, is dat ongeveer 50%. Als er meer van dit soort woningen komen, hebben starters een aantrekkelijk alternatief voor het kopen van een huis. Ook kunnen ze dan eventueel sparen voor een koopwoning. Zodat ze zich niet zo diep in de schulden hoeven te steken als ze later wel een huis kopen. Jonathan van Leerdam: “Dit gaat alleen op als de vrije sector huurwoningen ook betaalbaar zijn voor starters. Nu betaal je voor een vrije sector huurwoning al gauw 1200,- tot 1500,- per maand en bij zulke huurbedragen kun je beter een huis kopen”.
Bouw belastingvoordelen woningbezitters af. De overheid moet de financiële voordelen voor huizenbezitters verder afbouwen. Bijvoorbeeld door de eigen woning voor de belasting van box 1 naar box 3 te verplaatsen. De opbrengst kan zij gebruiken om bijvoorbeeld de inkomstenbelasting te verlagen. Natuurlijk moet dit in kleine stapjes en over een lange periode gebeuren. Zodat huizenbezitters niet plotseling te maken krijgen met hogere kosten. Cor van Leerdam: “Het kabinet heeft financieringsproblemen en met Prinsjesdag kunnen we ongetwijfeld dergelijke maatregelen tegemoet zien”.
Strengere leennormen. De leennormen in Nederland zijn nog altijd te ruim. Het bedrag dat mensen mogen lenen ten opzichte van de waarde van hun huis is de afgelopen jaren gedaald naar 100%. DNB vindt dat dit geleidelijk verder moet dalen naar 90%. Jonathan van Leerdam: “Daar is dit niet het juiste moment voor want dat betekent dat starters nog minder kunnen lenen en hun kansen om een huis te kopen worden geminimaliseerd”.
Geen maatregelen die bestedingsruimte vergroten. De overheid heeft de afgelopen tijd verschillende maatregelen genomen waardoor vooral startende huizenkopers meer kunnen uitgeven. Denk aan de verruiming van startersleningen en het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. In het nieuwe regeerakkoord is ook de ontwikkeling aangekondigd van een nieuwe vorm van Premie-A woningen, een subsidieregeling die vroeger voor starters bestond. Deze maatregelen zijn goed bedoeld, maar drijven de huizenprijzen alleen maar verder op. Cor van Leerdam: “ Makkelijk geredeneerd door DNB. Met een dergelijk initiatief zouden starters eindelijk aan de bak kunnen komen. Dat mag je als DNB niet zomaar afschieten”.
Schaf schenkingsvrijstelling eigen woning af. Het is nu mogelijk om ruim een ton belastingvrij te schenken voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning en het aflossen van de hypotheekschuld. Het kabinet wil dit afschaffen en DNB vindt dat dit bijdraagt aan meer evenwicht in de markt. Jonathan van Leerdam: “Met name veel starters zijn geholpen met die schenkingsvrijstelling, dus niet juist om die af te schaffen. De huidige renteverhogingen zorgen automatisch wel voor enige afkoeling en meer stabiliteit op de woningmarkt. Geef jongeren de ruimte!”

!