<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Pascal de Roo van ZO makelaars.
Pascal de Roo van ZO makelaars.

Een 'woningnood' is inmiddels realiteit

  wonen

DELFT - De Nederlandse Vereniging van Makelaars heeft afgelopen week de kwartaalcijfers van de woningmarkt bekend gemaakt. Hieruit blijkt volgens Pascal de Roo van ZO makelaars dat we inmiddels moeten spreken van een woningnood.

"Dat signaal is nu ook opgepakt door de politiek", zegt Pascal de Roo en hij verwijst naar de verklaring van de NVM. Hierin staat te lezen, dat in het vierde kwartaal van 2019 de woningmarkt verder is verkrapt. "Er staan minder woningen te koop en minder woningen worden te koop gezet", aldus de NVM. "De prijzen stijgen wel, mede door de grote vraag. De voorraad nieuwbouwwoningen neemt nog wel toe, waarschijnlijk prijzen zij zichzelf uit de markt." En NVM-voorzitter Onno Hoes is duidelijk: "Overal lees ik over de wooncrisis, maar ik durf inmiddels wel te spreken over woningnood." Na de NVM-presentatie hebben minister-president Rutte en CDA-kamerlid Ronnes op de problemen in de woningbouw gereageerd. In reactie op de presentatie van de ontwikkelingen door de NVM heeft premier Mark Rutte aangegeven dat het Kabinet bereid is om woningbouw af te dwingen. In zijn wekelijkse persconferentie gaf hij aan dat een zogeheten 'aanwijzing' een middel is dat niet wordt geschuwd. "Als het zo zou zijn dat een gemeente zegt 'toedeledokie', dan moeten we bereid zijn om in te grijpen en daartoe zijn we bereid." Voor het CDA is de maat vol. "Het Kabinet moet ingrijpen en woningbouwlocaties gaan aanwijzen", zei Kamerlid Ronnes daarover. "Nood breekt wet." De woordvoerder Wonen heeft hierover Kamervragen gesteld en heeft recent hierover ook al een motie ingediend. Afgelopen zondag bevestigde de minister van Wonen, Stientje van Veldhoven, de enorme krapte op de woningmarkt en ze gaf aan dat we nu moeten bouwen, bouwen, bouwen. Pascal de Roo geeft iedereen die vragen heeft over de ontwikkelingen graag meer uitleg. ZO makelaars kijkt vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. En onderschrijft bovendien een aantal aanbevelingen, die makelaarsvereniging NVM doet aan de gemeentes. Zo ook aan de Gemeente Delft, die op vijf goede voornemens voor het nieuwe jaar wordt geattendeerd. Nu zijn hier de hoofdlijnen van het beleid voor de komende vier jaar bepaald. Speciaal als het gaat om de woningmarkt, vraagt de NVM en dus ook ZO makelaars de gemeente de aanbevelingen te betrekken bij het coalitieakkoord. Ten eerste moet geanticipeerd worden op groei en krimp. Daarnaast is het volgens de NVM en ZO makelaars belangrijk dat de particuliere huursector vergroot wordt. Volgens de NVM is het verder van belang, dat er flexibiliteit zit in het ruimtelijke beleid. De nieuwe omgevingswet biedt veel meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Het vierde goede voornemen, of de vierde aanbeveling is: stimuleer verduurzaming. De komende jaren zal veel gedaan moeten worden om de bestaande bouw energiezuiniger te maken. Een wijkgerichte aanpak, met aantrekkelijke stimuleringsmaatregelen, kan een effectieve manier zijn snel 'meters te maken' met de verduurzaming van de woningvoorraad. En de vijfde aanbeveling luidt: benut de kennis van lokale NVM-makelaars en taxateurs. Pascal de Roo: "De Woonvisie is het document waarin de gemeente ambities formuleert die als basis dienen voor afspraken met marktpartijen en woningcorporaties. Wij als NVM-makelaars en taxateurs zijn dé specialisten als het gaat om de woningmarkt. Wij beschikken over de meest actuele data en kennis van de lokale koop- en huurmarkt. We kunnen de gemeente adviseren bij het woonbeleid, de verduurzaming, nieuwbouw en herontwikkeling, zodat het woningaanbod straks goed aansluit bij de vraag."
ZO makelaars, Van Foreestweg 4, (015) 212 99 88, www.zo.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>