Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 6/2

vaste rubrieken

DELFT – Energietransitie, een woord dat sinds het Klimaatakkoord van Parijs regelmatig opduikt in allerlei media. Daarmee wordt bedoeld dat de bestaande energievoorziening behoorlijk gaat veranderen. Nou, dat was ook in de jaren zestig een flink ingrijpende gebeurtenis: aardgas werd de norm. Alle huishoudens moesten van steenkoolgas overschakelen op aardgas. Op 29 mei 1959 wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij rond de gemeente Slochteren het eerste aardgas ontdekt. Al snel blijkt dat er, vooral onder Groningen, een enorme bel aardgas ligt. Steenkool, de brandstof die we al heel lang gebruikten, blijkt bij afwezigheid van zuurstof samen met plantenresten methaangas te produceren. Het Groningse gas leidt tot het besluit om heel Nederland aan te sluiten op aardgas. Tot die tijd werd een ander type gas, ook wel stadsgas genoemd, in steden als Delft gemaakt en gedistribueerd. Dat gas werd gemaakt door steenkool te verbranden om vervolgens het vrijgekomen gas op te slaan in grote ronde gashouders. De samenstelling van het nieuwe gas is dusdanig anders dat geisers en gasfornuizen moeten worden omgebouwd; ze kunnen de kracht van aardgas niet aan. Omdat de huisvrouw nog oppermachtig is in het huishouden komen deze problemen vooral op haar bord terecht. De Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen stelt in 1961 vragen aan het Delftse College van B&W over het gebruik van gas in de fornuizen en organiseert lezingen over aardgas. De directeur van de Gemeentebedrijven reist de stad door om aan de hand van dia’s over gasverwarming te vertellen en te adviseren. Het energiebedrijf aan de Asvest wordt geheel gerenoveerd: de voorraadtanks en steenkoolovens worden ontmanteld en ook het havengedeelte waar de schepen met kolen aanmeerden wordt gesloten. Uiteindelijk verhuist het energiebedrijf naar de Energieweg waar een nieuw kantoorgebouw en werkplaatsen worden gebouwd. En anno nu is ook het aardgas weer op z’n retour en komt er in deze eeuw een nieuwe energie-transitie. Al lange tijd is duidelijk dat fossiele brandstoffen schadelijk zijn voor het milieu, met name door de enorme uitstoot van koolzuurgas. Waterkracht, zonnepanelen, windmolens op land, op zee, kernenergie, alles wordt onderzocht. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Afbeelding
!