(Foto: Koos Bommelé)
(Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Hemd van het Lijf: Bart van Cleef

vaste rubrieken

Bart van Cleef (62) heeft een liefde voor schaken. Die liefde deelt hij graag met ouderen, om eenzaamheid tegen te gaan.

Waarom wilde u hier op de foto?
"Hier bij Die Buytenweye ga ik vanaf woensdag 5 februari schaaklessen geven aan ouderen."

Waarom gaat u dat doen?
"Laatst hoorde ik in een verzorgingstehuis dat negentig procent van de ouderen hun kamer niet uit komt. Door ze schaakles te geven wil ik ze uit dat isolement trekken. Ze doen zo sociale contacten op en kunnen uit de eenzaamheid worden gehouden. Daarnaast is het goed om de hersenen in beweging te houden, want daarmee kan dementie worden uitgesteld."

Vanwaar die betrokkenheid?
"Deze mensen hebben na de oorlog ons land weer opgebouwd. Voor hen wil ik graag iets terugdoen, uit respect en waardering."

Merkt u dat de ouderen opleven door het schaken?
"Ja, momenteel schaak ik al met ouderen in het tehuis en die zie ik echt opbloeien. Dat zorgt voor mooie momenten, waaruit ook hun waardering blijkt voor wat ik doe."

Wat heeft u zelf met schaken?
"Ik schaak al vanaf mijn twaalfde en heb ook altijd in het bestuur van verenigingen gezeten. Momenteel ben ik competitieleider van de jeugd bij de Delftsche Schaakclub."

Hoe is dat zo begonnen?
"Op pakjesavond 1968 kreeg ik een schaakbord van mijn ouders, waarmee alles is begonnen. Een vriend ging ook schaken en we besloten samen naar de schaakclub te gaan. En wat er eenmaal in zit, gaat er niet meer zo makkelijk uit."

Hoe gaan de schaaklessen eruitzien?
"De schaaklessen gaan een jaar lang één keer in de twee weken plaatsvinden op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur in Die Buytenweye. Stap voor stap zullen de ouderen leren schaken."

Wat is uiteindelijk uw doel hiermee?
"Mijn doel is om de ouderen een leuke tijd te bezorgen. Dat zorgt voor een enorme kick, ouderen zien genieten van de activiteiten die ik voor ze organiseer. Ook hoop ik anderen te inspireren om iets voor de ouderen te gaan betekenen. Hulp is altijd welkom."

Hoe kunnen mensen zich opgeven?
"Mensen van Pieter van Foreest kunnen zich intern aanmelden bij José Rietveldt, maar ook senioren van buitenaf mogen aanschuiven. Zij kunnen zich opgeven door uiterlijk 25 januari te mailen naar Bart.vancleef@kpnmail.nl. De kosten zijn 20 euro voor een werkboek en lesboek, maar die zijn de eerste les nog niet nodig. De lessen zelf zijn gratis."

Als ik burgemeester van Delft was, dan...
"...zou ik alles op alles zetten om te zorgen dat banen in de ouderenzorg niet verdwijnen door bezuinigingen, want niet alles kan door vrijwilligers worden opgevangen."

!