Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 7/12

vaste rubrieken

DELFT - De Botanische Tuin van de TU Delft is onverbrekelijk verbonden met de landbouw in Nederlands-Indië. Rond 1900 neemt de wetenschappelijke belangstelling voor de tropische landbouw sterk toe. Vanuit de beroemde botanische tuin in Bogor, West-Java, ontstaat een net van proefstations waar onderzoek plaatsvindt. Dat richt zich eerst vooral op koffie, suiker, tabak rubber en thee, maar onder invloed van de 'ethische koloniale politiek' krijgen ook gewassen die de bevolking van Nederlands-Indië traditioneel verbouwt wetenschappelijke belangstelling. Het is een tijd van toenemende belangstelling voor tropische botanie. Het TU-pand aan de Oude Delft, waar de eerste tuin werd aangelegd, is te klein en men dringt sterk aan op een eigen, grotere botanische tuin. Helaas is de economische situatie in ons land slecht en is er geen geld voor de tuin. Toen Iterson, de leidende wetenschapper, aangaf elders te gaan solliciteren komen collega's, maar vooral studenten in actie. Het heeft effect: vanuit het ministerie komt de toezegging dat er een eigen instituut in Delft mocht komen. Na veel ambtelijk oponthoud wordt er een stuk grond van 3 hectare in de Wippolder aangewezen voor de tuin. Het terrein is enorm drassig door een ondoordringbare laag klei, vlak onder het oppervlak. Nog een beperking is de koepel op het dak van Geodesie aan de Kanaalweg: de beplanting in de tuin mag niet hoog worden, anders wordt de koepel onbruikbaar. Het wordt een flinke klus. In oktober 1917 is het nieuwe laboratorium aan de Juliananlaan klaar; rondom het nieuwe gebouw is dan twee hectare voor de tuin beschikbaar. In het noordelijk gelegen deel komen de kassen, zuidelijke de imposante bomentuin met fraaie gebogen paden. Na WOII krijgt de tuin het moeilijk: Indië wordt zelfstandig, en ook worden microbiologie en microchemie steeds belangrijker. Dat heeft gevolgen voor de tuin: eind jaren zestig wordt er zelfs gesproken over sloop voor nieuwbouw en de tuin verliest de band met de wetenschap. De redding is de oprichting van de Stg Nederlandse Plantentuinen waar ruim 20 tuinen zich bij aansluiten. Tuinbouwscholen, kwekers en liefhebbers maken er dankbaar gebruik van. Ook de TU gebruikt de tuin weer voor wetenschappelijk onderzoek.

Afbeelding
!