Hemd van het Lijf: Rob van Haasteren
Foto:

Hemd van het Lijf: Rob van Haasteren

  vaste rubrieken

Rob (71) is al 45 jaar bestuurslid van de Delftse afdeling van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding, maar neemt nu afscheid.

Waarom hier bij de Delftse Montessorischool op de foto?
"Hier is in 1970 mijn carrière als gymleraar begonnen. Het eind van de rit is ook op deze locatie, want donderdag vindt hier mijn afscheidsvergadering van de KVLO plaats."

Wat is de KVLO?
"Een vakvereniging voor gymnastiekleraren. Wij behartigen de belangen van docenten en kinderen op het gebied van lichamelijke opvoeding."

Wat is uw rol hierin?
"Precies 45 jaar geleden werd ik bestuurslid van de Delftse afdeling. Twee jaar later werd ik voorzitter."

Welke taken behoren daartoe?
"Het organiseren van bijscholingen, uitproberen van nieuwe ideeën en materialen en waar nodig overleggen met de gemeente over hun plannen met het vakonderwijs."

Waarom bent u dit gaan doen?
"Het bestuur van de KVLO was een bolwerk van middelbare schooldocenten, aangezien in die tijd nog maar weinig gymdocenten werkzaam waren op een basisschool. Ik vond het belangrijk om ook mijn stem als basisschoolkracht te laten horen en aan te tonen dat vakonderwijs op jonge leeftijd goed is voor de ontwikkeling van het kind."

Wat vindt u zo belangrijk aan lichamelijke opvoeding?
"Het is van belang om al op jonge leeftijd zorgvuldige begeleiding te krijgen bij het motorisch leren, zodat de motoriek zich goed ontwikkelt. Door er al vroeg mee te beginnen, kunnen kinderen direct kennismaken met veel verschillende vormen van bewegen. In de loop van de schoolcarrière worden kinderen begeleid naar het succes binnen de eigen mogelijkheden, waardoor zij merken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Zij kunnen dit in hun vrije tijd oppakken bij een sportvereniging en hopelijk de rest van hun leven blijven doen."

Is er veel veranderd in die 45 jaar?
"In tegenstelling tot vroeger heeft elke basisschool nu een vakleerkracht en krijgen kinderen twee keer per week 45 minuten gymles. Daarbij worden kinderen nu ook meer op individueel niveau begeleid."

Waar bent u trots op?
"Dat Delft al jaren vooruitstrevend is op het gebied van lichamelijke opvoeding op scholen."

Hoe kijkt u aan tegen uw afscheid?
"Enerzijds is het jammer dat er een eind komt aan deze boeiende tijd, anderzijds weet ik dat het goed is om het werk over te dragen aan jonge vakdocenten met een hart voor de zaak. Ik blijf lid van de KVLO, dus zal mij nog altijd verbonden voelen."

Als ik burgemeester was van Delft, dan...
"...zou ik de natuur in de stad terughalen door meer groen te planten en wat doen aan die schreeuwerige gevels in de binnenstad. Die horen niet thuis in deze historische stad."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten