<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Foto:

Hemd van het Lijf: Arthur Hilgersom

  vaste rubrieken

Arthur Hilgersom mag zich tegenwoordig, samen met dertig anderen, Delftoloog noemen. Een nieuwe reeks Delftologie begint binnenkort.

1. Waarom wilde je bij Barbaar op de foto?
Dit is de plek waar Delftologie is gestart. Twee en een half jaar terug hebben we hier afgesproken om de ideeën uit te werken en hier was de eerste bijeenkomst.

2. Hoe kwam je op het idee voor Delftologie?
Dordrecht heeft een soortgelijke cursus: Dordtologie. Delft heeft een rijke geschiedenis, maar hier wordt ook aan onze toekomst gewerkt. De nadruk ligt dus niet alleen op de historie van Delft, maar ook op het heden en de toekomst met betrekking tot duurzaamheid.

3. Wat doet een Delftoloog?
Als Delftoloog kun je de kennis delen met organisaties en bedrijven of zelf een duurzaam project opzetten. En ik hoop dat organisaties en bedrijven in de toekomst de verbinding met Delftologen ook opzoeken.

4. Wat waren de thema's?
Onder andere natuur, energie, water, mobiliteit en gezondheid. Elke bijeenkomst was gecombineerd met een excursie, bijvoorbeeld naar de waterzuivering. Daar werd dan verteld over de geschiedenis van waterzuivering in Delft en omgeving, over de situatie nu en waar de kansen liggen en waar de ontwikkeling in zit.

5. Wat is het doel van de cursus?
Laten zien dat je op heel veel niveaus zelf dingen kunt doen, je hoeft niet af te wachten totdat de overheid iets besluit op het gebied van duurzaamheid. Ik hoop dat mensen zo meer betrokken raken en hun kennis delen. Ik heb onlangs bijvoorbeeld met een warmtecamera foto's gemaakt bij buren om te ontdekken waar ze beter kunnen isoleren en energie kunnen besparen.

6. Zijn de thema's dit jaar anders?
Tijdens de volgende reeks komen dezelfde thema's aan bod. De huidige Delftologen organiseren eens per kwartaal nieuwe bijeenkomsten rondom nieuwe thema's.

7. Zijn er toelatingseisen?
Nee, iedereen die geïnteresseerd is, van jong tot oud, kan zich aanmelden. De eerste bijeenkomst is in februari. Er zijn dertig plekken beschikbaar. Je hoeft niet over specifieke kennis of ervaring te beschikken.

8. Zijn er al duurzame initiatieven uit de vorige reeks gekomen?
Ja, bij de eerste bijeenkomst ging het over afval. Een spreker vertelde daar over het wormenhotel en inmiddels is er een gerealiseerd. Er is ook een energietransitieplatform opgericht waar Delftologen bij betrokken zijn.


9. Waar ben jij nu mee bezig op het gebied van duurzaamheid?
Vanuit Deelstroom Delft ga ik zonnepanelen plaatsen op het dak van Sporthal De Buitenhof. Verder geef ik een natuurgidsencursus in Delft.

10. Wat zou je doen als burgemeester?
Delft als duurzaamste gemeente van 2019 moet toch wel mogelijk zijn! We zijn al goed op weg, maar we kunnen veel beter laten zien wat we al doen.

Silvija van Dalen

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>