<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Foto: Willem de Bie

Dubbel Delft

  vaste rubrieken

Water is belangrijk; niet alleen voor de oliebollen in Friesland. Water is een van de belangrijkste voedingsbronnen voor de mens, maar ook voor de economie. Waterland Nederland heeft daar als geen andere natie ervaring mee. Al eeuwen bevaren wij de wereldzeeën zoals dat zo mooi heet. Ook op klein, plaatselijk niveau wordt water druk gebruikt voor het vervoeren van allerhande waren van A naar B. De Vliet, bij Delft overgaand in het Rijn-Schiekanaal, is daar zo'n voorbeeld van. De Schie begon haar bestaan in de buurt van het huidige Schiebroek als een moerassig kreekje dat ongeveer op de plaats van het tegenwoordige Overschie uitmondde in de toenmalige Merwede, nu de Nieuwe Maas. In het aan dit stroompje ontstane Delft werd deze waterloop de Delf genoemd, waaruit we kunnen opmaken dat hij – in ieder geval gedeeltelijk – gegraven was. De eerste graafwerkzaamheden vonden misschien al plaats in de Romeinse tijd. Archeologische opgravingen laten zien dat de Schie aan de noordkant van Delft gedeeltelijk met dit historische kanaal samenvalt. Sinds eind van de negentiende eeuw maakt de Delftse Schie, samen met de Vliet deel uit van het Rijn-Schiekanaal. Tot zover de geschiedenis. Open water is altijd in beweging; is het niet door de wind of de storm, dan wel door de vele schepen. Met afmetingen van rond 70 meter lengte en een diepgang van een kleine drie meter verplaatsen ze heel wat water. Water wordt weggezogen bij het passeren van een schip om daarna weer tegen de zijkanten van de Schie te klotsen. Het duurt even, maar ook de zorgvuldig aangelegde zijkanten en kades hebben een houdbaarheidsdatum, en die is nu tussen Delft en Voorburg bereikt. Vandaar dat er sinds enige tijd druk gewerkt wordt aan het herstel ervan. Een mooi samenspel van mannen en machines, zowel op het water als aan de wal. Ook langs de Kanaalweg, de plek waar beide fotografen stonden, wordt gewerkt. Dat werd er in de jaren zestig ook, maar dan aan de overkant, in het gebied rond de huidige Zusterlaan. De oude panden werden gesloopt om de op- en afrit van de Sebastiaansbrug aan de zuidkant richting Zuidwal te kunnen realiseren. Vanaf het water van de Schie kan puin worden afgevoerd en de kademuren opgeknapt. De historie herhaalt zich. (www.dubbeldelft.nl)

Willem de Bie

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>