Dubbel Delft

vaste rubrieken

Het is dat de huizen aan de Spoorsingel nog ongeveer dezelfde gevels hebben, anders was het bijna onmogelijk te zien dat beide foto's in Delft zijn gemaakt. Op de oude foto is blijkbaar sprake van de een of andere activiteit: een aantal spoorwegbeambten en enkele nieuwsgierigen staan naast en op het spoor, ongetwijfeld op een trein te wachten. Je zou denken dat de trein die op de foto zichtbaar is wellicht het lijdend voorwerp is, maar iedereen kijkt nadrukkelijk de andere kant op. Wellicht in de hoop goed op de foto te komen. Vooral de spoorwegbeambte die op het spoor staat intrigeert: achter hem komt een trein aan, wellicht voor hem ook en toch staat de goede man gewoon tussen de rails. Merkwaardig is wel dat, als er inderdaad iets bijzonders te doen is in tegenovergestelde richting, je je kan afvragen waarom de fotograaf dan niet die kant opkijkt met zijn fototoestel. De foto geeft overigens wel een mooi beeld van de haast landelijke sfeer aan weerskanten van het spoor. Rechts, ingeklemd tussen mooie bomen, woningen die met hun voeten tot aan het water van de stadsgracht komen. Links vrij veel wandelende stadgenoten. Zo te zien in hun nette kleren wat wellicht duidelijkheid geeft over welke dag van de week de foto is gemaakt. Links de fraaie gevels van de panden aan de Spoorsingel met open zolderramen; wellicht ook een warme zomer. Van luchtvervuiling had toen nog niemand gehoord. Met name stoomtreinen braken een enorme hoeveelheid stoom en kolenstof uit, op de foto goed zichtbaar als een soort mist die rond de trein hangt. Geheel rechts zit nog een jongeman op het hek. Met name jongens waren en zijn er altijd goed in om als er ergens iets gebeurt er als de kippen bij te zijn en te zorgen voor een plek waarop je goed zicht hebt op al datgene wat gebeurt en wellicht nog komen gaat. Treinen blijven tot de verbeelding spreken.
Gelukkig zijn er honderden enthousiaste vrijwilligers die wekelijks bezig zijn met het opknappen en weer rijklaar maken van stoom-, en elektrische treinen. Zo is er de trein met de bijnaam 'hondekop'. Decennia lang bepaalden de hondekoppen het beeld van reizigerstreinen van de Nederlandse Spoorwegen. Vijftien december rijdt er weer een. (www.dubbeldelft.nl)