<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Predikante Tina Geels in de Waalse Kerk
Predikante Tina Geels in de Waalse Kerk (Foto: Esther Luijk)

Wat ik zeggen wil...

  vaste rubrieken

Reactie op artikel
Met toenemende verbazing, zeg maar verbijstering, las ik het stuk van "Studenten zijn koorknaapjes..... etc." van Ruud Stift op blz. 3 in de DoZ van 29 juli j.l. Wat zit er, dacht ik, achter zo'n artikel, dat zó ver bezijden de realiteit ligt? Wie heeft de regie bij dit stuk? De gemeente, die wel wat wil dimmen nu ze toch wel overstelpt wordt met klachten en noodkreten van vele inwoners? Of wellicht het politieke belangenclubje STIP van onze tijdelijke bewoners, die door onze mooie democratische regels té veel invloed heeft? In ieder geval komt het mij over als een poging tot manipulatie van de publieke opinie. Nee, natuurlijk geven niet ALLE studenten overlast, ergernis en spanningen. Maar laat het een paar procent zijn, dat hebben we het nog over vele honderden. Toch?!

Je moet toch horende doof zijn en stekeblind om dat niet op te merken. Met name de wijken Olofsbuurt, Westerkwartier en Wippolder spannen daarbij de kroon. Voorbeelden te over! Kijk naar de stapels oude fietsentroep op de zojuist gerenoveerde mooie Spoorsingel. Kom eens slapen op de Buitenwatersloot waar het vele nachten per week een "teringherrie" is van langstrekkende, veelal diepdronken, stadsgenoten met een sterk afwijkend dagritme. Etc., etc...... En interview de wijkagent eens!

Als er een bewonersvergadering wordt belegd met dit als één van de agendapunten, is het buurthuis "De Wending" bomvol en komen de bewoners met veel en nogal schokkende anekdotes. Bij een bijeenkomst van de gemeente met BVOW spreekt ook ons aller Marja haar zorgen hierover uit. De voormalig wethouder de Prez, die speciaal hiervoor vorig jaar een gemeentelijk klachtenmeldpunt on-line opende en extra handhaving aanstelde.En bij recente gemeentelijke verordening mag er niet meer verkamerd worden. Dit allemaal omdat er helemaal geen overlast is natuurlijk.......
Zien we binnenkort weer een dergelijk stuk bij de onzalige plannen voor het Agathaplein, waar de journalist in onze stad van 100.000 inwoners nét die 3 mensen weet te vinden die er voor zijn en gaat interviewen voor een "objectieve berichtgeving"?

Jan van der Tuin

Prinsenhof
Na de demonstratie voor het behoud van het historische Agathaplein vraag ik aandacht voor de Waalse kerk. De plannen voor het plein zijn een onderdeel van de visie voor een centrale entree voor het Prinsenhof. Deze entree loopt door naar het Waalse Kerkgebouw dat dan een functie krijgt in de opzet van een permanente expositie voor Delfts Blauw. Kerkdiensten kunnen niet meer georganiseerd worden. Het is de bedoeling een 'constructie' aan te brengen zodat de bezoekers geleid worden naar de ruimte boven de consistorie, kant Oude Delft. Op de schets staat ook een glazen uitbouw getekend voor die ruimte. Dit zou een onderdeel moeten zijn van van het daar te vestigen museumcafe. Dit zijn toch wel pittige architectonische ingrepen, monumentenzorg!

Ik schrijf deze reactie als secretaris van de kerkenraad Waalse Kerk Delft. 22 april 2014 heeft de Waals Hervormde Gemeente het kerkgebouw geschonken aan de Gemeente Delft, na een gebruik vanaf 1808. Als voorwaarde is in de schenkingsakte vastgelegd dat de Waalse Kerk gedurende een periode van tien jaar het gebouw kan blijven gebruiken voor kerkelijke activiteiten. In december 2015 hebben we onze laatste dienst gehouden, de omstandigheden dwongen om te stoppen met kerkdiensten. Een van de overwegingen bij de schenking was op deze wijze het gebouw te bewaren voor het houden van kerkdiensten. Bij de voorliggende visie verdwijnt deze mogelijkheid. Ook het orgel (een monument!) raakt buiten gebruik en verliest snel aan kwaliteit. Nog een opmerking: Als het kerkgebouw een museale functie krijgt, zou men dan niet beter deze ruimte kunnen bestemmen als middelpunt voor alles wat Willen van Oranje betreft. Er is in de kerk ook nog een graf van kleinkinderen van de Prins.
Dit zijn enige overwegingen. Ik heb het gevoel dat 'Delft' sterk verdeeld is, of merendeels afwijzend over de visie. We hebben een Francine Houben nodig. Ik geloof wel dat het Prinsenhof toe is aan een herstelplan. Hoe?

D. Van Santen


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>