Wat ik zeggen wil...

vaste rubrieken

Uitstel spoorzonepark
Op de informatiedag van de Gemeente Delft, afgelopen zaterdag 3 februari, over de invulling van de verschillende vlekken in de Spoorzone bleek dat de aanleg van het Van Leeuwenhoekpark, zuidelijk deel, op zijn vroegst zal plaatsvinden eind 2025. Alle bewoners rond de Engelsestraat en Delftzicht die al ruim 8 jaar te maken hebben met geluids-, bouw- en stofoverlast was beloofd dat na de oplevering van beide tunnels in 2018 een park zou worden aangelegd. Het ontwerp is al gekozen in 2017 en het voorlopige ontwerp is ook al uitgewerkt.
De bewoners van de Engelsestraat hebben al in april een pleidooi geschreven voor het vervroegen van de aanleg van het Zuidelijk deel van het park. Het pleidooi van bewoners in ondersteund door de KNVV die als aanvulling op het pleidooi ook van mening is dat het herstellen van de ecologische verbinding tussen de flora en fauna in het centrum en die van Midden-Delfland, een eerste prioriteit moet zijn. In april 2017 was de planning nog dat het noordelijk deel van het park pas in 2020 zou worden aangelegd en het zuidelijk deel later. Maar dan denk je toch niet aan tenminste 5 jaar later! De planning voor de aanleg van het park kan overigens nog later worden als er veel bezwaarschriften worden ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan Nieuw Delft, de zuidelijke velden. In dit nieuwe deelbestemmingsplan voor de Spoorzone zijn immers alle maximale gebouwhoogtes verhoogd met 7 meter. Op de bijeenkomst van 3 februari bleek dat de ontwerper van het Van Leeuwenhoekpark ook niet bekend was met die verhoging en dus ook niet hadden berekend wat dit betekent voor o.a. de bezonning van het park.
Belangrijke reden voor het uitstellen van de aanleg van het Van Leeuwenhoekpark is de bouwlogistiek. Er is ons gezegd dat gekozen is om eerst alle grond te verkopen. Natuurlijk moet er dan ook zo snel mogelijk gebouwd worden. Voor de losse en dure kavels geldt dat de mensen die dit kopen ruim de tijd moeten krijgen om hun huis te bouwen. Het is daarom noodzakelijk dat de groenstrook, bestemd voor de aanleg van het park, gedeeltelijk gebruikt wordt voor opslag van materialen en het neerzetten van bouwketen. Ook werd ons verteld dat er wel gekeken is naar het vervroegd aanleggen van het zuidelijk deel van het park maar dat dit zou betekenen dat het uitvoeren van de bouwplannen daardoor langer zou duren. Het is duidelijk: economische belangen hebben voorrang boven het welzijn van burgers en natuur en het anticiperen op klimaatverandering.

Als bewoners uit het spoorzonegebied zijn we uitermate teleurgesteld. In het kader van burgerparticipatie worden we gevraagd om mee te denken over invulling van het park. Dit meedenken leidt echter tot regentesk gedrag van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Delft. Gedrag dat geen rekening houdt met burgers maar waarbij de eigen keuzes worden doorgedrukt. Keuzes die te kenmerken zijn als geld eerst en dan pas burgers en natuur. Wij hebben het vertrouwen verloren!

Stadskantoor
Politiek Delft laat weten dat er op bepaalde dagen in de week vele werkplekken te kort zijn, ondanks dat voor de 685 fte norm ambtenaren een krankzinnig groot kantoor ( kosten 85 miljoen euro ) is gebouwd, dit in tegenstelling tot de gemeente Zoetermeer dat haar kantoor het afgelopen jaar juist heeft laten verbouwen/verkleinen naar een 3,5 maal kleiner kantoor en ook nog eens voor 235 fte norm ambtenaren meer op loonlijst. Nu de verhuur van de overbodige ruimten onmogelijk blijkt door o.m. de inefficiëntie van het gebouw en de nul komma nul parkeerplaatsen voor gebruikers en bezoekers, komt politiek Delft voor de zoveelste maal met een broodje aap verhaal, onderbouwd met cijfers die kant nog wal raken maar elk Delfts gezin wel extra belast met een minstens 150 euro hogere OZB belasting, 150 euro meer dan bij de buurgemeenten, omdat het gebouw meer dan 4 miljoen euro per jaar extra aan beheerskosten kost. Wat moet je ook verwachten van politiek Delft dat heel Delft op de mouw speldt dat de ondergrondse Spoorsingel vele malen goedkoper is dan op het maaiveld parkeren, dat via creatief boekhouden het verlies bij de exploitatie van het Spoorzone gebied zogenaamd heeft gehalveerd, dat kans heeft gezien sinds 1998 om meer dan 750 miljoen euro te verjubelen en te vergokken door hoogmoed waanzin en mismanagment met als gevolg dat Delft heden een schuld heeft van 545 miljoen euro 170% boven een gezonde financiele huishouding en dat Delft alleen onder een bankroet kon uitkomen doordat de minister van Binnenlandse zaken politiek Delft gedwongen heeft om 800 boventallige ambtenaren te ontslaan, wat een bezuiniging van 40 miljoen euro per jaar heeft opgeleverd.

A.Th.van Wissen, Delft.