Delft, twintig jaar geleden...

  vaste rubrieken

Twintig jaar geleden waren kranten zwart-wit en meningen gekleurd. Delft op Zondag blikt wekelijks terug op de editie van deze krant van twintig jaar geleden.

Deze week is dat de editie van 29 december 1996. Delft op Zondag wenste haar lezers toen op de voorpagina een fantastisch nieuwjaar. Daarnaast werd kort teruggeblikt op het jaar 1996, waarin Delft op Zondag in totaal 1584 pagina's tekst produceerde. De kranten waren dat jaar gemiddeld 30 pagina's dik. Verderop in de krant een meer algemeen jaaroverzicht, over alles dat zich dat jaar in Delft afspeelde.
Pagina's vol ondernemers en winkeliers die alle lezers aan voorspoedig nieuwjaar wensen, maken de decembervreugde compleet.
In het centrum van Den Hoorn zijn, om de sfeer te verhogen, 10.000 lichtjes opgehangen. Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Schipluiden, had de eer deze te ontsteken.
Een fles Neuly Champagne kostte 19 gulden 97, voor tien oliebollen moest 8 gulden 95 worden neergelegd.

Meer berichten