Afbeelding
Foto: MartinGroenTeksten

Succesvol sportloket Sophia Revalidatie

sport

Sporten is voor iedereen. Ook mensen met een beperking genieten van leuke sportieve activiteiten, niemand staat buitenspel. In deze krant laten we clubs aan het woord die uitgaan van de slogan 'normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet'.

Door Martin Groen

Deze week geen sportvereniging maar Sophia Revalidatie, waar bewegingsagoog Yvonne Huisman werkt. Zonder de initiatieven van Yvonne waren er niet zo veel sportverenigingen, die zich inzetten voor kinderen en volwassenen die wat meer begeleiding nodig hebben. Yvonne over haar aanpak: "Als het sportaanbod er niet is, ga ik op pad, kijk wat mogelijk is en blijf ik de clubs helpen waar nodig."

Sportloket
Jaren geleden was er nog geen sprake van een sportloket bij Sophia Revalidatie. Wel gaf Yvonne regelmatig advies aan ouders met een hulpvraag voor hun kind. Yvonne: "We hadden het idee dat we veel meer konden doen dan de kinderen doorverwijzen. Vijf jaar geleden kwam het sportloket er. Het doel was een sportadvies meegeven, voor de volwassenen als iemand bijna klaar was met revalideren." En voor de kinderen voor een doorverwijzing naar een sportvereniging. De kinderen worden eerst geobserveerd en dan doorverwezen.

Stoute schoenen
Al snel werd duidelijk dat er veel behoefte aan was, maar dat er niet voor elk kind een plek was om te sporten. In 2015 heeft Yvonne samen met een collega van de Fysiotherapie kinderen, Rob Verleng, de stoute schoenen aangetrokken en verenigingen in Delft en omgeving uitgenodigd. Daar hebben ze uitgelegd wat je nodig hebt om een kind met een motorische beperking te kunnen laten sporten of bewegen. Concordia was een van de clubs die snel doorpakte en voetbal ging aanbieden voor kinderen die wat minder motorisch vaardig zijn.

Sportaanbod
Binnen 2 jaar volgden verschillende verenigingen het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld REDEOSS waar kinderen dansen die minder motorisch vaardig zijn. Bij Tennisschool Delfts Dubbel traint en speelt elke week een aantal kinderen, wat ook het geval is bij judo dat wordt gegeven door Team Gouwe Sports. "Door het sporten krijgen ze sociale contacten en zelfvertrouwen. Geweldig als je ziet hoe in twee jaar tijd het sportaanbod is toegenomen en hoeveel kinderen plezier beleven," aldus een terecht trotse Yvonne Huisman.
Ze is haar werkgever dankbaar, dat ze alle ruimte krijgt om invulling te geven aan het doel, dat iedereen op zijn of haar manier moet kunnen bewegen.

Racerunners
Voor het jongste project werkt Yvonne samen met AV'40. De kinderen met een beperking maken gebruik van een RaceRunner. Dat is een loopfiets voor kinderen in een rolstoel. Door de racerunner komen ze toch in beweging. De loopfiets ondersteunt ze volledig, waardoor ze snelheid maken en niet afhankelijk zijn. Ook de conditie, hartslag en spierkracht nemen toe. Yvonne Huisman: "Echt geweldig om te zien wat dat met ze doet. Hiervoor moeten we meer faciliteren dan bij andere sporten. Voor elke atleet heb je zo'n racerunner nodig. Daarom zijn we ook zo blij met de giften van de Rotary Club Koningsveld en Rotary Club Delft, waarmee we een aantal RaceRunners kunnen aanschaffen. Die clubs, maar ook de sportverenigingen ben ik erg dankbaar. Want met elkaar moeten we het doen!"

!