Gerrit Jan Valk, gemeenteraadslid voor het CDA
Gerrit Jan Valk, gemeenteraadslid voor het CDA (Foto: Willem de Bie)

Politiek: Gerrit Jan Valk (CDA)

  Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Gerrit Jan Valk van het CDA.

Door Willem de Bie

Welke opleiding heeft u genoten?
Ik heb de basisschool en middelbare school in mijn geboorteplaats Hoogeveen gevolgd. Daarna heb ik econometrie gestudeerd in Groningen, met als specialisatie toegepaste statistiek. Ik heb stage gelopen in Curaçao waar ik meegeholpen heb bij een onderzoek of loodvergiftiging een mogelijke oorzaak was van gedragsproblemen bij kinderen.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Van jongs af aan had ik belangstelling voor politiek. Bij mijn ouders vond ik een tijdje terug op zolder een brief terug die ik in 1982 als 7-jarig kind schreef aan de minister van Buitenlandse Zaken met 'mijn oplossing' om de oorlog tussen Argentinië en Groot-Brittannië te beëindigen. Een echt politiek voorbeeld heb ik niet, maar ik kan me de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur in 1989, nu 30 jaar geleden, nog goed herinneren. Het was de tijd van Lubbers, Reagan, Thatcher, Gorbatsjov en Kohl. Het leerde me hoeveel impact politiek op het dagelijks leven van iedereen heeft.

Waarom koos u voor uw partij?
Ik ben in september 2001, vlak na de aanslagen op het World Trade Center, lid geworden van het CDA. Het was een periode waarin op tv en op straat steeds meer van 'wij' en 'zij' gesproken werd. Juist daarom koos ik voor het CDA. Het CDA is een partij die niet wil opkomen voor één specifieke doelgroep, maar de verbinding zoekt. Daarnaast spreekt de mensvisie van het CDA mij aan: ieder mens beschikt over unieke talenten. Voor ieder mens persoonlijk maar ook voor de samenleving als geheel is het cruciaal dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en inzetten. Tegelijk moeten mensen die zich niet willen inzetten voor het grotere geheel daarop door de overheid worden aangesproken.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Sinds eind november 2017 ben ik gemeenteraadslid; daarvoor was ik ruim 5½ jaar commissielid.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Ik ben lid van de commissie Ruimte & Verkeer, deze commissie gaat over onderwerpen als bestemmingsplannen, parkeren, openbaar vervoer, fietsers maar ook afvalinzameling. Wat me daarin aantrekt is dat het allemaal onderwerpen zijn waar alle bewoners van de stad dagelijks mee te maken hebben en waar iedereen een mening over heeft.

Tegelijk zijn het ook onderwerpen waar vaak heel verschillend over gedacht wordt. De ene helft van de buurt wil graag betaald parkeren invoeren, maar de andere helft wil perse gratis op straat kunnen parkeren. Een fietser wil zijn fiets het liefst pal voor de winkel neer kunnen zetten, terwijl mensen die slecht ter been zijn, een fiets die pal voor de winkel staat weer heel hinderlijk kunnen vinden. Het is dan belangrijk dat we als gemeenteraad goed luisteren naar de meningen van alle kanten en dan een besluit nemen waarbij de belangen van iedereen zorgvuldig worden afgewogen.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
De coalitiepartijen willen in Delft nog zo'n 15 duizend woningen bouwen. Dat zijn 30% meer woningen en inwoners. Dat gaat veel voor onze stad betekenen. Van de bewoners van onze stad horen we vaak vragen en zorgen hierover: gaat er groen verloren om deze woningen te bouwen, zijn er straks wel voldoende scholen voor onze kinderen, wordt het nog drukker op de weg en in het openbaar vervoer, zijn er straks nog wel voldoende speelvoorzieningen, huisartsen en winkels? Ik ben er trots op dat er dankzij het CDA een impactanalyse is gekomen, waardoor in ieder geval duidelijk is geworden dat heel veel huizen bijbouwen grote gevolgen voor bepaalde wijken zal hebben. Deze impactanalyse is voor ons aanleiding om nu en in de toekomst steeds aandacht te blijven vragen voor aanvullende maatregelen om Delft ook voor de huidige bewoners prettig leefbaar te houden.

Een paar maanden geleden kwam ik bijvoorbeeld daarom met de motie "Huisje, Boompje,…". Dankzij deze motie gaan projectontwikkelaars straks meebetalen aan het verbeteren van het groen in Delft. Daardoor krijgen we in Delft, ondanks de extra woningen, dus meer vierkante meters groen en met een hogere kwaliteit!

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ik merk dat de raadsleden van de huidige coalitiepartijen vaak door de wethouders laten bepalen wat zij stemmen. Ook bij onderwerpen die niet in het coalitieakkoord zijn vastgelegd en waar de gemeenteraad dus eigenlijk zelf over moet gaan! In een democratie voeren de wethouders de besluiten van de gemeenteraad uit, en controleert de gemeenteraad of de wethouders dit goed gedaan hebben.

In Delft is dat helaas tegenwoordig vaak andersom: is de wethouder tegen een voorstel van de oppositie, dan stemmen alle de coalitiepartijen tegen. Zelfs als ze het diep van binnen eens zijn met het voorstel.

We zagen dat recent nog bij een door het CDA ingediende motie over de invoering van een Delftse CO2-begroting. Een idee waar iedereen het eigenlijk mee eens was. Alleen de wethouder duurzaamheid was tegen en daarom stemde de hele coalitie toch tegen. Daarmee haalde Delft een trieste primeur: de eerste gemeente van Nederland waar de gemeenteraad NEE zei tegen een CO2-begroting.

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1