Ingrid Lips, raadslid voor GroenLinks, woont in Tanthof en is blij met het vele groen in de wijk.
Ingrid Lips, raadslid voor GroenLinks, woont in Tanthof en is blij met het vele groen in de wijk. (Foto: Willem de Bie)

Politiek: Ingrid Lips

  Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Ingrid Lips van GroenLinks.

Welke opleiding heeft u genoten?
Ik ben in 1988 afgestudeerd voor Psychologie aan de Universiteit van Leiden. Mijn lagere school en het atheneum stonden in Purmerend waar ik geboren en getogen ben.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Maatschappelijke betrokkenheid heb ik van huis uit meegekregen: mijn moeder verkocht 'eerlijke koffie' in de Wereld Winkel en ze heeft er voor gezorgd dat deze koffie in de lokale supermarkt kwam. Ook deelden we onze auto met een ander gezin om het milieu te ontzien. Op mijn dertiende werd ik vegetariër; ik wilde een gebaar maken vanwege de honger in de derde wereld, en op mijn twintigste ben ik lid geworden van de PSP, wat later GroenLinks werd.

Waarom koos u voor uw partij?
Ik heb voor GroenLinks gekozen omdat ik vind dat sociaal en duurzaam onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Toen ik lid werd van GroenLinks was het basisprincipe dat de belasting op arbeid verlaagd moest worden en de belasting op milieuvervuiling verhoogd, zodat werk en inkomen eerlijk verdeeld worden en het milieu gespaard. We werden toen nog als idealistisch gezien; nu nemen de andere partijen onze 'groene' belasting over en voelen veel jongeren zich aangetrokken tot GroenLinks. Dat is maar goed ook, want dat is hard nodig! De energietransitie, die er wat GroenLinks betreft snel moet komen, zorgt in de toekomst voor werkgelegenheid voor veel mensen, vooral Mbo'ers. Groen mag dus absoluut niet ten koste gaan van 'Links'. De tweedeling is onder het bewind van de VVD alleen maar groter geworden, daarom blijft het noodzakelijk om voor mensen in armoede op te blijven komen. Ik voel me vooral thuis bij andere GroenLinksers: een diversiteit aan leden (in leeftijd, cultuur en gender), die elkaar accepteren zoals ze zijn en waarbij iedereen, ook mensen met een beperking, er gewoon bij horen en mee kunnen doen.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Vanaf maart 2014, dus vijf en een half jaar. Van 1994 tot 1997 ben ik commissielid geweest van de commissie Zorg en Milieu voor de GroenLinksfractie. Dit was een periode waarin we in de oppositie zaten. Naast het raadswerk werkte ik vier dagen in de week en had een dochter, die combinatie was wat veel. Op vrijdag kreeg je een enorm pak raadsstukken in de bus, kon het dan in het weekend lezen en moest er in de commissievergadering van dinsdag iets van vinden. Dat was erg veel in relatief korte tijd...

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad?
Mijn aandachtsgebieden zijn zorg, welzijn, wonen en Tanthof. Wat mij aantrekt zijn de enorme veranderingen in Delft en wat ik hier als raadslid in kan betekenen. Ik heb het dan over de enorme veranderingen in de zorg en Jeugdhulp (het zogenoemde 'Sociaal Domein') waar de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor is. Zoals de grote hoeveelheid nieuwe woningen die er bijgebouwd gaan worden.

'Met Tanthof voel ik me verbonden omdat ik daar zelf woon. Samen met bewoners kijk ik wat er nodig is om de wijk aantrekkelijk te houden voor jong en oud, zoals de toenemende vergrijzing in de wijk en de nieuwbouw voor de scholen. Ik let erop dat kwetsbare groepen niet tussen wal en schip raken of in de verdrukking komen; zo gaan huurders misschien meer kale huur betalen, maar door zonnepanelen en betere isolatie gaat hun energierekening omlaag. Als vertegenwoordiger van GroenLinks wil ik ervoor zorgen dat huurders uiteindelijk even duur of zelfs goedkoper uit zijn.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, ofwel wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
Waar ik trots op ben is dat er ingezet wordt op preventie, hierdoor hoeft er niet bezuinigd te worden op het Sociaal Domein om de tekorten op de Jeugdhulp op te lossen in Delft. Met preventie, schulden, begeleiding van jonge moeders met een kansarm netwerk en het sociaal uitzendbureau, werk als medicijn, wordt niet alleen op de gemeentekas bespaard, maar ook op de mensen waar het om gaat. Daar heb ik samen met mijn fractie steeds voor gepleit en dit zie je nu terug in de begroting 2020-2023 en ook in het actieplan Sociaal Domein.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Dat er meer begrip en aandacht komt voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Dat er niet altijd in problemen gedacht wordt als het om deze doelgroep gaat, maar ze er gewoon bij horen. Ook hier speelt preventie een belangrijke rol: langdurige ondersteuning van de gemeente helpt om op een prettige manier te wonen en deel te nemen aan het sociale leven in de buurt. Mensen met een psychische kwetsbaarheid die meer kunnen dan vrijwilligerswerk bij 'Lekker Bezig' of dagbesteding verdienen een kans op de arbeidsmarkt, zodat ze niet hun leven lang hoeven te leven van een uitkering. De stap naar een eigen inkomen is vaak nog te groot in Delft, ook door stigmatisering. Ik zet me ervoor in om die stap kleiner te maken en het stigma te doorbreken.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Met het nieuwe vergadermodel gaat de Delftse politiek, met brede steun uit de raad, nadrukkelijk veranderen! We gaan eerder in gesprek met bewoners, in plaats van ze op het laatste moment te laten inspreken als de meeste partijen hun standpunt al bepaald hebben. Daar hebben we als grootste partij in Delft het initiatief toe genomen; ik kijk er naar uit.

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1