Bram Stoop, genietend op zijn balkon
Bram Stoop, genietend op zijn balkon (Foto: Willem de Bie)

Politiek: Bram Stoop van Stadsbelangen Delft

  Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Bram Stoop van Stadsbelangen Delft.

Welke opleiding heeft u genoten?
Ik heb op de Cornelis Musiusschool gezeten en daarna op de Sasbout Vosmaer waar ik metaalbewerking heb gedaan. In dat vak heb ik van alles gedaan, onder andere automonteur. Op mijn dertigste kreeg ik de mogelijkheid om alsnog een andere opleiding te gaan volgen. Mensen, waar ik toen ook onder viel, met wat afstand tot de arbeidsmarkt kwamen hiervoor in aanmerking. Vijf mensen uit Delft, waaronder ik, konden aan de slag.
Ik wilde wel in het welzijnswerk, en dat kon, bij uitzondering, zonder een verplichte vooropleiding. Eerst MBO in Zwolle: drie jaar lang, elke keer 155 kilometer rijden. Daarna 'Sociaal Pedagogische Hulpverlening' op HBO-niveau in Den Haag. Weer in de schoolbanken was effe wennen, maar ik kon blijkbaar goed leren.

Wat voor mij goed werkte was de combinatie van leren en levenservaring, ik ben een jongen van de straat die veel heeft gezien en weet hoe het daar werkt. De docenten zeiden 'hij heeft 't in zich'.

Mijn eindscriptie ging over Marokkaanse jongeren op zoek naar 'het juiste loket', een scriptie die ik met medewerking van die jongeren heb gemaakt. Wijkgerichte aanpak, dat was de essentie. Er is toen een theater afgehuurd om de scriptie te vieren en aan te bieden aan de Haagse gemeenteraad.
We zijn nu twintig jaar verder en er is, helaas, eigenlijk weinig ten goede veranderd: wijkgericht is leuk, maar je moet 'wie is die wijk' goed helder hebben, anders wordt 't niks. Is het de bewonersorganisatie? Vaak kennen ze die een paar straten verder amper. Vaak zijn het dezelfde koppen; ze doen hun best, maar dat zijn niet de mensen die je moet hebben. Als je een wijk gericht wilt aanpakken moet je zijn bij de onbekenden, de zwijgende meerderheid, de mensen die niet of nauwelijks weten hoe ze hun stem kunnen laten horen.

Een bewonersorganisatie organiseert een busreis: binnen één uur vol. Zaalvoetbaltoernooi: idem, zo vol. Maar er blijven er wel een paar honderd achter die ze niet bereiken. Dat is wel vaak de welzijnsorganisatie anno nu.

En het beleid is niet consequent: eerst gaan we de ouderen-accommodatie in de Wippolder sluiten, en nu gaan we weer op ouderen inzetten. Dat begrijpt toch niemand? Het begint met opleiden: het voortgezet onderwijs moet zorgen dat stages meer gelopen worden in de wijk, daar leren ze van, daar gebeurt het, daar heb je direct contact met de praktijk. En misschien wat minder begeleiding: nu staan er vaak twee fte's voor veel geld op die stages.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Ik ken Martin Stoelinga uit de Wippolder, uit het dagelijks leven in de wijk, een echte volkswijk en toen ook een achterstandswijk. Wij weten als geen ander wat er leeft op straat.

Waarom koos u voor uw partij?
Wij hebben als partij contact met de bewoners van de stad, weten wat er daar leeft en kaarten dat aan in de gemeenteraad. Veel raadsleden zijn beschermd opgevoed, vaak in andere steden en/of provincies, en weten niet of nauwelijks wat er gebeurt in de wijken. Hoe het is om dagelijks met je pakkie brood op de fiets naar je werk te gaan en keihard te werken voor weinig geld? Weten ze waar de Pieterstraat ligt? Hoe het er werkelijk aan toegaat in de wijken?

Raadsleden STIP
Neem bijvoorbeeld de raadsleden van STIP: studenten die hier amper zelf ingeburgerd zijn, nemen beslissingen en verdwijnen weer in 't niets; daar heb je als Delftenaar toch weinig aan? En ze praten wel mee over studentenhuisvesting, dat zou eigenlijk niet moeten. STIP is meer een belangenorganisatie, geen politieke partij. Democratie? M'n neus…

We willen als TU-stad veel studenten maar kunnen ze eigenlijk niet kwijt. En tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de 'gewone' Delftenaar al helemaal geen woonruimte meer kan vinden. Daardoor, en door de gescheiden mogelijkheden voor recreatie, sport en meer, ontstaat er een soort tweedeling in de stad die niet goed is.
En de Raad, met al die studenten er in, kiest op economische gronden in mijn optiek iets te vaak voor zaken die de TU betreft. Laten studenten zich aansluiten bij bestaande Delftse partijen, dan leren ze meer en sneller hoe het hier reilt en zeilt.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Ik heb eerst vier jaar commissiewerk gedaan en zit nu zo'n 20 jaar in de Delftse politiek. Ik ben het gaan doen omdat ik dacht dat ze wel iets zouden aannemen van iemand zoals ik. Dat valt dus wat tegen…

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Huisvesting is een groot probleem; er vindt op grote schaal verkamering van de beschikbare woonruimte plaats, vooral gericht op studenten. Waarvan pa waarschijnlijk wel 700 euro voor een kamer kan betalen maar waarmee je de deur voor de gewone Delftenaar letterlijk op slot gooit. En vrijwilligers meer koesteren, dat zijn de mensen die daadwerkelijk iets voor bewoners doen; ook het bijbehorende budget voor vrijwilligersorganisaties moet omhoog.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Ik zou het een goede zaak vinden als er één grote Stadspartij zou komen: Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft die samen met elkaar optrekken. We zijn daarover in gesprek en ik denk dat dat gaat lukken.

Ik hoop dat dat bewustwording belangrijker wordt gevonden dan zaken van bovenaf op te leggen; dat gaat anders echt niet werken...

Meer berichten
 
CustomHtml_1