Nick den Hollander - PvdA
Nick den Hollander - PvdA (Foto: )

Politiek: Nick den Hollander

  Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Nick den Hollander van de PvdA.

Welke opleiding heeft u genoten?
Mijn vader had alleen lagere school en een deel van LTS en mijn moeder mocht als eerste meisje van de familie naar de MULO. Onze dorpsschool (Dinteloord) gaf mij het advies voor MAVO (terwijl er een HAVO/VWO test resultaat was, maar zo ging dat, en mijn ouders vonden het prima). Maar, met dank aan betrokken leraren ging ik zo door van 4 HAVO, naar VWO. Universiteit zat er toe nog niet in want ik mocht van mijn vader niet op kamers – dus een HBO (milieukunde) in de buurt.
Toen ik inmiddels wel op kamers zat heb ik 3 jaar de studie biologie gedaan en uiteindelijk zelfs kunnen promoveren aan de Universiteit Wageningen.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Ik kreeg van huis uit al wel verhalen mee over mijn overgrootvader, de eerste arbeider in de gemeenteraad van Willemstad (Brabant), dat is toch wel mijn inspiratie geweest denk ik. Toen ik mijn onderzoek deed in Wageningen was ik daar ook lid van de medezeggenschap. Ik vond het belangrijk om op te komen voor medewerkers met niet zulke goede contracten.

Waarom koos u voor uw partij?
Bij de PvdA voel ik me het beste thuis: de PvdA staat echt voor het bieden van gelijke kansen voor iedereen. Het idee van 'verheffing' (en emancipatie) vind ik nog steeds heel belangrijk. Daarnaast wil de PvdA ervoor zorgen dat de gewone zaken in het leven goed geregeld zijn en een sociale maatschappij. Dat spreekt mij aan.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Ik heb meegedaan met de verkiezingen van 2014 in Delft. Ik stond toen op plek 13. Na een jaar werd ik gevraagd door de toenmalige fractievoorzitter, of ik wellicht commissielid wilde worden. Dat betekent dus dat je niet mag stemmen in de raadsvergadering maar wel de commissievergaderingen doet. Ik vond dat heel leuk en ik heb een hoop geleerd. De laatste paar maanden voor de verkiezingen mocht ik doorschuiven naar een echte plek in de raad. En voor de verkiezingen van 2018 werd ik door de PvdA op plek 3 gezet, en dat hebben we net gehaald gelukkig.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Ik zit in de commissie EFB (Economie, Financiën en Bestuur); in die commissie komen allerlei onderwerpen langs. Wat mij eigenlijk het meest aanspreekt is dat je als raadslid mede verantwoordelijk bent voor het welzijn van de Delftse burgers op de lange termijn. Het gaat erom dat ook onze kinderen en de generaties daarna een leefbare, fijne stad met goede voorzieningen erven. Maar ook een stad die sociaal, veilig is en financieel gezond is.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, ofwel: wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
Op de eerste plaats dat het gelukt is om mee te doen in het College! Op die manier kan de PvdA echt invloed uitoefenen. Er zijn partijen die wel een hoop lawaai maken en steeds maar weer meer moties indienen maar uiteindelijk nooit iets voor elkaar krijgen. Ik vind het besluit dat we genomen hebben over de ontwikkeling van de Schieoevers heel belangrijk – er is een enorme vraag naar betaalbare woningen en, ook al gaat het nog wel even duren, daar wordt nu wel iets aan gedaan.

Ik heb me persoonlijk in de laatste paar maanden ingezet op twee zaken; meer toezicht en actie tegen radicalisering, ik vind de polarisering in de maatschappij bijzonder zorgwekkend, zowel als het gaat om jihadisme als om rechts of links extremisme. Mbt jihadisme heeft Delft een harde leerschool gehad (een flink aantal jongens die als strijder naar IS gebied zijn gegaan) en we moeten heel alert blijven.

Daarnaast vind ik dat we echt iets moeten doen aan de Oud & Nieuw-viering. Prima om een feest te vieren maar wel ook een feest voor politie, brandweer en mensen van de ambulances. Ik heb een motie ingediend samen met OD, SD. CU en Groen Links waarin de burgemeester is gevraagd om met een plan te komen om Delft echt veilig te maken in de komende jaren. Daarbij horen ook het instellen van vuurwerkvrije zones en de mogelijkheid voor een georganiseerd feest. Helaas kwamen we drie stemmen te kort voor het halen van de motie en moeten we dus blijven wachten op landelijk beleid.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Ik hoop dat twee heel grote projecten een succes worden. De eerste is het samengaan van VAK-DOK (Open), het is een erg leuke plek om te zijn (mijn dochter krijgt er pianoles en ik volg er zelf trompetles, mijn kinderen gaan vaak naar de bibliotheek) maar het is allemaal nog geen gelopen race. Terwijl het belangrijk is dat er een goede bibliotheek is en goed onderwijs op creatief gebied! En het Prinsenhof: Ik vind dat we als Delftenaren een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor dit nationale erfgoed. Er liggen nu mooie plannen die door de werkkroep, betrokken Delftenaren, zijn gemaakt. Ik heb er wel vertrouwen in dat het een mooi resultaat oplevert.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Er is een goede sfeer in de raad, en we hebben een goede burgemeester. Dus grote problemen zijn er niet. De uitdaging is denk ik hoe we Delftenaren goed betrokken houden bij wat er speelt in de politiek, het gaat iedereen aan!

Waarom is de foto van u een favoriet?
De foto is gemaakt tijdens de vakantie, altijd een fijne herinnering!

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1