Coby de Koning, gemeenteraadslid namens Stadsbelangen Delft (Foto: Willem de Bie)
Coby de Koning, gemeenteraadslid namens Stadsbelangen Delft (Foto: Willem de Bie)

Politiek: Coby de Koning van 'Stadsbelangen'

Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Coby de Koning van Stadsbelangen.

Welke opleiding heeft u genoten?
Heilig Hart School in de Westerstraat, in het Westerkwartier, omdat er in de nieuwe wijk Poptahof nog geen lagere school was en later naar de 'Anthonie van Leeuwenhoekschool' in Poptahof. Na de huishoudschool heb ik de MAVO gevolgd en de HAVO. Na de opleiding doktersassistente ben ik de verpleegkundige opleiding A gaan doen in het Haagse ziekenhuis 'Leyenburg'. Deze opleiding heb ik niet afgemaakt.

Later heb ik de opleiding gemeente ambtenaar 1 en 2 gevolgd op de Bestuursacademie en me gespecialiseerd in burgerzaken en de burgerlijke stand. Op dit moment werk ik als coach voor ambtenaren van de burgerlijke stand bij de gemeente Den Haag en help hen bijvoorbeeld bij het verzoek van Nederlandse burgers om inschrijving van hun buitenlandse geboorte- en adoptieakte in de Haagse registers van geboorte in te schrijven.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Tijdens de kennismakingsweek van de huishoudschool maakte ik kennis met de met de gemeentevoorlichter, die vertelde hoe de gemeente bestuurd werd. Thuis tijdens verkiezingstijd. Mijn ouders stemden toen nog op de KVP (de 'Katholieke Volks Partij' later opgegaan in het CDA) en zij waren op de een of andere manier niet tevreden. "Ik ga stemmen op een kleine partij", zei m'n vader. "Dan komt er meer tegengas, hoop ik." Mijn grote voorbeelden waren Pijkel Schröder en Hedy d'Ancona (voorvechters Rode Vrouwen) en de 'Dolle Mina's'.
Waarom koos u voor uw partij?
Bij Stadsbelangen Delft kan ik opkomen voor de Delftenaren en hun leefomgeving, zonder rekening te moeten houden met een landelijke achterban. Sinds 1985 vertegenwoordigt Stadsbelangen Delft in de gemeenteraad de belangen van de inwoners van Delft. Wij zijn een degelijke en betrouwbare partij die deskundige politici levert die niet worden geleid door een uitzicht op een landelijke carrière, maar door de drive om Delft de dienen. Stadsbelangen Delft is een serieuze lokale partij voor alle inwoners van Delft.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Vanaf 2014 ben ik werkzaam als commissielid 'sociaal domein en wonen'. Vanaf 2018 ben ik gemeenteraadslid in de Delftse gemeenteraad.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Ruimte en Verkeer en Economie, Financiën en Bestuur. Ik zit ook in de werkgroep 'omgevingswet'. Een nieuwe wet die in 2021 ingaat en een heleboel wetgeving vervangt. Het is van belang dat de karige bouwruimte Delft goed verdeeld wordt. Niet alleen bouwen voor kenniswerkers maar ook voor de jongeren en de ouderen van Delft. Zorgen dat de gemeentebelasting voor de Delftse burgers omlaag gaat, ondanks de financiële situatie in Delft.
Zorgen dat het College de beperkte financiële middelen niet meteen er uitgooit als een snoepje naar ontwikkelaars om de karige ruimte vol te bouwen, zonder dat de Raad daar een vinger in behoudt. De verduurzaming, die betaalbaar moet blijven voor onze burgers. Puzzelen hoe je dit voor elkaar krijgt met het verkiezingsprogramma in je achterhoofd is steeds opnieuw een uitdaging.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
Ik heb m'n best gedaan om het onderwerp 'verbouwing Prinsenhof' op de agenda te krijgen. Dat is gelukt en een brede werkgroep van burgers en organisaties in Delft hebben nu een plan ingediend bij het College. Daarnaast is Stadsbelangen Delft niet akkoord gegaan met het 100.000 euro sinterklaascadeautje van het college aan LAGA, terwijl andere sportverenigingen die moeten of gaan verhuizen niets krijgen. Dit is helaas door het college getorpedeerd.
Het plan Schie-oevers Noord heeft Stadsbelangen Delft niet ondersteund, omdat er onvoldoende zekerheid in het plan was om de huidige bedrijvigheid te beschermen nu er ook zo'n 7000 woningen gebouwd kunnen gaan worden. Ook het fietsenprobleem heeft Stadsbelangen Delft op de raadsagenda geplaatst.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Een goede oplossing voor de scholen in Tanthof, waar de kinderboerderij niet voor hoeft te wijken; een oplossing voor de overlast van studenten in de diverse wijken van onze stad; verlaging van de gemeentebelastingen. Het gescheiden afvalprobleem, omzetten naar na-scheiding. Thans is de hoeveelheid restafval groter dan voordat het gescheiden inzamelen ingevoerd werd. Niet alleen de problemen in de wijk Buitenhof steeds voor het voetlicht brengen, maar ook werken aan de problemen die andere wijken ervaren zoals de wijk Hof van Delft waar de Foreestweg in is gelegen en andere wijken in onze mooie stad. Genoeg te doen dus.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ik zou graag zien dat er meer 'democratie' toegepast wordt. Niet alleen de helft plus 1 is democratie, maar ook luisteren en gedachten overnemen van anderen. Niet alleen via moties of een amendement, maar ook in visies die aan de Raad voorgelegd worden.

Waarom is de foto die u opgestuurd heeft een favoriet?
Een mooie doorkijk van nieuw- en oudbouw in Delft. Park 'Spoorloos' en de Oude Jan, gezien vanaf de hoek van de Ada van Hollandstraat en de Parallelweg. Met nog mooi het oude station op de achtergrond; dagelijks mijn uitzicht op weg naar mijn werk.

!