Foto: Jan Harryvan - Opus56 Fotografie
Foto: Jan Harryvan - Opus56 Fotografie

Politiek: Bert van der Woerd

  Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Bert van der Woerd van de ChristenUnie.

Welke opleiding heeft u genoten?
Lagere school in Doorwerth en Arnhem, VWO in Amersfoort, en daarna Bouwkunde aan de TU in Delft.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
De interesse in de politiek ontstond tijdens de middelbare school bij de vakken maatschappijleer en scheikunde. Ik heb niet één groot voorbeeld, wel las ik boeken van en over politici als Norbert Schmelzer, Bruins Slot, Ruud Lubbers, Pieter Jongeling, Joseph Luns, Balkenende II, Lans Bovenberg, Egbert Schuurman, Pim Fortuyn. Als er een biografie komt over Mark Rutte, dan ga ik die zeker lezen.

Waarom koos u voor uw partij?
De ChristenUnie is een partij die opkomt voor de zwakke en het zwakke in de wereld, alles wat op aarde leeft en is. Iedereen en alles telt mee en doet mee. Vrijheid van godsdienst, meningsuiting en onderwijs is een groot goed. Christelijke waarden als vrede zoeken en recht doen zijn niet gebaseerd op macht, wel gebaseerd op Bijbelse principes om wat zwak is te versterken en te verhogen. Hier geeft de ChristenUnie gehoor aan d.m.v. kernwaarden als de samenleving te dienen, vrede te delen, te zoeken en te stichten, het leven te beschermen. De ChristenUnie is altijd op zoek naar verbinding. Hiermee zijn we in Delft aan het werk.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Ik maak deel uit van de gemeenteraad sinds de laatste verkiezingen. Ik vind het zo leuk, dat ik er best veel eerder aan had willen beginnen. Maar er waren blijkbaar andere keuzes belangrijker. Als de kiezers mij nog een raadstermijn gunnen, dan ga ik dat Deo Volente zeker doen.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Mijn aandachtsgebieden zijn ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Dat komt door mijn opleiding en interesse. Ik ben opgegroeid in de bossen bij Heveadorp, Doorwerth en Oosterbeek. De aandacht voor de natuurlijke omgeving is daar toen ontstaan. Sinds mijn studie in Delft ben ik lid van Greenpeace en Milieudefensie en daarna sloot ik mij aan bij een wereldwijde christelijke natuurbeschermingsorganisatie A Rocha. Daarvoor coördineer ik de klimaatportefeuille Climate Stewards. Ik wil de stedelijke natuur vergroten, dat is meer biodiversiteit en minder hittestress. Mijn thema is 'de ander te groen af willen zijn'.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
In je eentje bereik je niets in de politiek, niet als persoon en niet als partij of fractie. Je doet het altijd samen en dat gaat in Delft heel erg goed. Waar het mij om gaat is dat iedereen gehoord en gezien wordt. Dat betekent eerst stil zijn en luisteren, luisteren naar de mensen die je vertegenwoordigt (alle inwoners van Delft), luisteren naar je opponenten en dan belangen afwegen. En als er een besluit is genomen, dat kunnen uitleggen aan voor- en tegenstanders. Of uitleggen waarom iets niet kan of gaat gebeuren. We leven in Delft met ruim 100.000 mensen op een klein oppervlak. Dat vraagt passen en meten en ook inschikken. Ik ben geen verlengstuk van de Delftse gemeente, wel een bruggenhoofd van Delftse inwoners in de Delftse democratie.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken
-
Ik zou graag zien dat het tempo, de snelheid in de stad op wegen en fietspaden omlaag gaat. Niet door verkeer afremmende maatregelen, wel door het aanpassen van gedrag. Geef elkaar de ruimte in plaats van het claimen van je eigen ruimte.
- Ik zou graag zien dat mensen met plezier in Delft wonen, ieder op zijn eigen plek. Dat betekent ook betaalbaar, dan gaat het om huren en kopen. Wonen is geen verdienmodel, wel een leefmodel.
- Ik zou graag zien dat iedereen in Delft meedoet met de verduurzaming en energiezuinig maken van de stad. Dat moet voor iedereen gelijk op gaan als het even kan. Verduurzamen moet sociaal!

Zou u iets aan de Delftse politiek willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Als ik iets aan de Delftse politiek zou willen veranderen, dan is dat het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners van Delft bij het maken en bijsturen van beleid. Dat gebeurt al wel, maar voor veel inwoners nog niet vroeg genoeg. Ik heb in het afgelopen jaar gezien dat de gemeente gemotiveerde ambtenaren heeft. Men is enthousiast en wil degelijk werk afleveren voor de gemeente en haar inwoners. Ik wil dunnere documenten en meer gesprekken, minder vergaderingen en meer de straten en pleinen op.

Waarom is de foto bij dit artikel een favoriet?
Ik ben een zeiler, dat betekent dat je met het team tot het einde gaat. Zonder een haven van bemanning wisselen of stoppen kan niet. En afhankelijk van omstandigheden bepaal je de koers. Het doel weet je, de route er heen is onzeker. Tegen de wind in zeilen gaat niet. Als je door de wind naar stuurboord of bakboord overhangt moet je gewicht naar de andere kant verplaatsen. Rechtop zeilen levert de hoogste snelheid op; dat doe ik in de politiek ook, soms ben ik rechtser en soms linkser dan ik zou willen. Wordt het woelig dan minder je zeil; het geldt allemaal ook in de politiek. En zeker niet bang zijn voor een nat pak.

Op deze foto werk ik aan de lier en trim ik de zeilen aan om, gezien de wind en golfslag, het schip zo snel mogelijk te laten varen. Zeilen en politiek bedrijven is goed rekening houden met alle omstandigheden. En ja, bakzeil halen hoort daar ook bij.

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1