Afbeelding
Foto: Willem de Bie

Politiek. Aflevering 1: Gemeenteraadslid Sivan Maruf (D66)

Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Sivan Maruf van D66.

Welke opleiding heeft u genoten?
"Afgelopen januari ben ik afgestudeerd op 'circulair ontwerpen' aan de Haagse Hogeschool (Bouwkunde). Daarvoor heb ik de havo afgerond op het Grotius college en op basisschool de Horizon gezeten; drie scholen waarop ik heb het altijd ontzettend naar mijn zin heb gehad."

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
"Op een vrij jonge leeftijd vond ik het interessant om het nieuws te volgen. Ik begon steeds bewuster na te denken over onze samenleving door het vak maatschappijleer op de middelbare school. Het motiveerde mij om me meer te verdiepen in de onderwerpen waar wij in de klas, en op straat, over discussieerden. Het waren programma's zoals Pauw & Witteman waar ik met veel plezier naar keek en die mij tegelijkertijd het gevoel gaven dat niet altijd de doorsnee Nederlander aan het woord komt.
Aan tafel bij P&W ging het vaak genoeg over gezinnen met een kleine portemonnee, migranten en aandachtswijken. Onderwerpen die betrekking hebben op mij. Aan tafel zaten vaak twee extreme tegenpolen, en het genuanceerde verhaal ontbrak. Voor mij was en is Alexander Pechtold de politicus die het genuanceerde en werkelijke verhaal het best kon verwoorden. Een verhaal waarbij ik mij thuis voel. Bij problemen niet je ogen sluiten en zeker niet mensen uitsluiten."

Waarom koos u voor D66?
"Onderwerpen zoals duurzaamheid, zelfredzaamheid en goed onderwijs vind ik ontzettend belangrijk. Onderwerpen waarop D66 zich graag onderscheidt. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zelfredzaam worden. Dat is erg belangrijk voor de maatschappij als geheel. Tegelijkertijd is het van belang dat wij oog houden voor mensen die extra hulp nodig hebben. Samen dragen wij zorg voor onze aardbol, mensen en dieren."

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
"Sinds de afgelopen raadsverkiezingen van 21 maart 2018."

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en waarom juist deze?
"Ruimte en verkeer, wijken, wonen en groen. Het zijn onderwerpen die aansluiten op mijn studie bouwkunde en mijn interesses. Ik vind het ontzettend belangrijk om een gezonde balans in de gebouwde omgeving te creëren. Het gaat om belangrijke zaken zoals het behouden van voldoende groen, goed openbaar vervoer en voldoende ruimte om te wonen, werken en recreëren.
De inrichting van de wijk heeft veel invloed op de sociale dynamiek en daar hebben wij allemaal mee te maken. Het geeft mij ontzettend veel energie om met wijkbewoners te praten over wat er beter kan, en die input mee te nemen in de besluitvorming."

Op welk resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
"Er zijn veel momenten waar ik ontzettend trots op ben; inspanningen van collega's en andere Delftenaren. Afgelopen januari ben ik afgestudeerd op 'circulair ontwerpen' voor architecten. Mijn onderzoek richtte zich op ontwerpmethoden waarbij bouwafval wordt geminimaliseerd en hergebruik van materialen wordt gemaximaliseerd.
Na mijn afstuderen heb ik mijn onderzoeksresultaten vertaald naar de motie 'circulair bouwen de norm in Delft'. Deze motie is unaniem aangenomen door de Delftse gemeenteraad. Door circulair bouwen aan te houden als criterium zorgen wij voor duurzame verstedelijking en een structurele banengroei op meerdere niveaus in Delft. Banen voor zowel praktisch geschoolden als architectenbureaus. Daar ben ik heel erg trots op."

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
"Aan het begin van deze raadsperiode heb ik een lijst opgesteld met punten die wij tijdens de campagne op straat hebben opgehaald. Eén van die punten is het verbeteren van de kwaliteit van onze openbare ruimte. De kwaliteit van onze openbare ruimte is heel breed: het gaat over onze wandel- en fietspaden, afval op straat en voldoende voorzieningen. Geen wijk is hetzelfde. Dus is het niet verstandig om één en dezelfde oplossing voor alle wijken door te voeren. Al die factoren zijn samengevoegd in een buurtscore.
Er zijn delen van Tanthof, Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk die ondermaats scoren op één of meerdere onderdelen. De komende tijd wil ik per wijk samen met wijkbewoners bekijken waar de prioriteiten volgens hen liggen, om daar vervolgens werk van te maken."

Wilt u iets aan de Delftse politiek veranderen? Zo ja: wat en waarom?
"Op dit moment weten nog onvoldoende burgers hun weg te vinden naar de lokale politiek. Deze zorg wordt breed gedragen in de gemeenteraad en heeft ervoor gezorgd dat een aantal collega's van verschillende politieke partijen in een werkgroep nieuwe vergadermodellen uitdenken om de burgers eerder en beter te betrekken bij het proces."

Afbeelding
!