Grote drukte in het Stadhuis...
Grote drukte in het Stadhuis...

Politieke stellingname

Politiek

In de aanloop naar de verkiezingen liet Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Nu de stemmen geteld zijn geven de partijen hun reactie op de uitslag.

CDA,
Rob van Woudenberg:

Het CDA heeft in vergelijking met vier jaar geleden 400 stemmen gewonnen en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Deze winst is te danken aan onze constructieve manier van oppositie voeren en aan onze grote, diverse lijst kandidaten. Helaas heeft deze winst in stemmen zich niet vertaald in een vierde zetel. Wij willen iedereen die op het CDA heeft gestemd bedanken voor het vertrouwen. De komende jaren zullen wij ons weer voor de stad en alle inwoners inzetten, net zoals wij dit de afgelopen jaren hebben gedaan. Wij feliciteren Groen Links, STIP en Onafhankelijk Delft met de zetelwinst. Ook feliciteren wij de VVD en de ChristenUnie die net als het CDA veel stemmen hebben gewonnen. Ons advies aan het nieuwe college is om behoedzaam met geld om te gaan. Denk goed na over de onderwerpen die nu erg spelen in Delft zoals afvalinzameling en een goede balans tussen woningen, bedrijven en groen. Daarnaast willen wij het volgende college meegeven om de ouderhuisvesting niet te vergeten en te investeren in het verenigingsleven en andere maatschappelijke organisaties die veel voor de stad doen. Deze mogen beloond worden met een structurele subsidie of korting op lokale belastingen. We wensen de formateurs wijsheid om tot een nieuw college te komen.

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

De ChristenUnie is dankbaar voor het toegenomen vertrouwen dat we van de Delftse kiezer hebben gekregen. Ongeveer 2670 Delftenaren stemden op de ChristenUnie; dat zijn ruim 700 mensen meer dan vier jaar geleden; een stijging van ongeveer 35%! Vier jaar geleden groeiden we voor het eerst van één naar twee zetels, dankzij een restzetel. De groei zet door, naar ruim twee zetels nu. Meer mensen herkennen zich dus in onze hoopvolle, realistische visie, zien hoe we ons in de Raad inzetten, waarderen onze resultaten en staan achter onze plannen voor Delft. De twee zetels geven ons de mogelijkheid om ook de komende vier jaar te bouwen aan een waardevol Delft, waarin vrijwilligers(organisaties) ondersteund worden, het onderhoud van de stad verbetert, waar geïnvesteerd wordt in duurzame oplossingen voor iederéén, waarin de lokale lasten dalen en nieuwe woonvormen voor ouderen gerealiseerd worden. GroenLinks is nu aan zet. De ChristenUnie is gemotiveerd om voor de stad aan de slag te gaan, maar niet tegen elke prijs in elke coalitie. Ongeacht de samenstelling van de coalitie: laten we erop uit zijn dat zowel in de raadszaal als in de stad ieders stem gehoord wordt, juist ook die van de minderheid. Dat verdient Delft.

D66 Delft:
Christine Bel:

D66 heeft in Delft 13,4% van de stemmen behaald en is daarmee de derde partij geworden. Wij danken al onze kiezers. We zien een vruchtbare samenwerking met andere partijen tegemoet en willen met hen ook de komende vier jaar het verschil maken in Delft. D66 wil zich inzetten voor een solide stadsbestuur, dat samenwerkt en naar de burgers luistert; dat inzet op kansen voor iedereen, goed onderwijs, banen op alle niveaus, een divers woningaanbod en echt werk maakt van een beter klimaat!

GroenLinks,
Frank van Vliet:

GroenLinks Delft is overdonderd door het prachtige resultaat van de verkiezingen. Om met zeven zetels de grootste partij in de stad te worden is fantastisch!! En direct natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Onze kiezers verwachten flinke stappen in het verduurzamen van de stad, een stad die inzet op eerlijk delen, met goede zorg. Het resultaat van de verkiezingen geeft het vertrouwen dat we aan die thema's goed kunnen werken in een nieuwe coalitie. En natuurlijk samen met de stad, want de uitslag laat ook zien dat Delft een stad is met vele kleuren en vele geluiden. De stad maken we samen!

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

Onafhankelijk Delft is zo blij met de steun van haar kiezers! Met een zetel erbij, hebben zij ons weer meer vertrouwen gegeven, om hen te mogen vertegenwoordigen. Zelfs wanneer deze kiezers weten, dat wij een minieme kans hebben om in het college te komen, blijven zij ons trouw. Dat is stemmen met hart voor jou stad! Zij weten dat wij voor hen de boel in de gaten houden. Dat, mogen wij weer niet deelnemen in het college, wij met argusogen het nieuwe college zullen volgen en wij weer net als de afgelopen vier jaar, zichtbaar zijn in de stad. Wij weer bij de mensen thuis zullen komen om daadwerkelijk hulp te bieden. Wij zien nooit Stippers of Groen Linksers bij huisuitzettingen! Wij zijn daar wel! Dank jullie wel kiezers!

PvdA,
Willy Tiekstra:

Deze gemeenteraadsverkiezingen hebben bepaald een verrassende uitslag opgeleverd! Felicitaties natuurlijk voor de winnaars. Voor de PvdA is dit een uitkomst die gemengde gevoelens oplevert. Aan de ene kant is er het -niet geheel onverwachte- verlies van een zetel. Daar staat echter tegenover dat de Delftse PvdA in vergelijking met vele andere PvdA fracties in het land de schade zeker beperkt heeft weten te houden. Een grote groep Delftenaren heeft hun vertrouwen in ons uitgesproken. Iets, waarvoor wij hen hartelijk willen bedanken. Deze steun vormt voor ons een solide basis om met vertrouwen deze nieuwe raadsperiode in te gaan. Aan GroenLinks de mooie en ook lastige taak het initiatief te nemen om tot een nieuwe coalitie te komen. Neem daarvoor de tijd, zou ik zeggen. En behoud vooral het goede van wat de oude coalitie aan beleid, plannen en ambities achterlaat. Als PvdA zijn wij er trots op dat Delft het predikaat Gouden Sociale Gemeente binnen heeft weten te halen. Als sociale stad zijn wij het aan onze stand verplicht hierop niet te bezuinigen en zo de zorg voor onze bewoners op hetzelfde, goede niveau te houden.

SP Delft,
Lieke van Rossum:

Uit de honderden, misschien wel duizenden gesprekken die de SP de afgelopen maanden met Delftenaren had, blijkt dat veel mensen vinden dat de gemeente er meer moet zijn voor de stad. Dat speeltuintjes, openbaar groen en wegen beter onderhouden moeten worden. Dat er meer te doen moet zijn voor tieners en jongeren. Dat er betaalbare huizen nodig zijn. Delft is geen merk of een bedrijf, maar een stad om in te wonen. Delft moet weer een stad gaan worden waar iedereen terecht kan. De SP gaat voor 3000 betaalbare huurwoningen er bij, minstens 2 miljoen naar buurtvoorzieningen en een actieplan armoede uit Delft. Het kan, als je maar wil! De SP krijgt nu in Delft, net als de afgelopen periode, drie zetels. We heel blij met dat resultaat en danken al onze stemmers voor het vertrouwen. Het blijft bijzonder dat zoveel mensen ons hun stem toevertrouwen! We feliciteren de partijen die gewonnen hebben. Op het super groot geworden Groen Links wacht een grote verantwoordelijkheid. Wat ons betreft gaat een nieuw stadsbestuur direct de sloopplannen uit de woonvisie halen en aan de slag met meer sociale huurwoningen. Onze plannen voor verandering liggen in ieder geval klaar. Dit weekend vind je ons al weer op straat om met Delftenaren in gesprek te gaan en we gaan weer overal in Delft aan de slag met concrete acties. Kijk op www.delft.sp.nl voor meer info, of neem contact op om mee te doen! Dat kan via delft@sp.nl of je belt – ook na de verkiezingen - gewoon met onze lijsttrekker Lieke 06-48382784.

Stadsbelangen,
Bram Stoop:

Niet gewonnen, niet verloren, dus stabiel gebleven ondanks de wisseling van de wacht en geen landelijke tv-aandacht voor onze partij. Stadsbelangen Delft had gehoopt op winst, maar dat is niet gelukt. Wij bedanken de kiezers voor hun steun aan onze partij. De verkiezingsuitslag is vooral het gevolg van het landelijk beeld. Pechtold doet het minder in de peilingen en Klaver goed. Of de lokale D66 en Groen Links partijen hier dan terecht het nadeel of voordeel van mogen incasseren, is de vraag. Lokaal bezien, zijn D66 en Groen Links mede verantwoordelijk voor de grote stadsschuld die Delft heeft en hebben nu alweer plannen om veel geld uit te geven, dat er niet is. Onze inwoners gaan dat straks weer merken in hun portemonnee. Dat neemt niet weg dat felicitaties voor de partijen die gewonnen hebben op zijn plaats zijn. De vraag of het nu wel of niet terecht is dat partijen hebben gewonnen of verloren is verder niet interessant, want de kiezer heeft gesproken en dat is bindend! Zo werkt onze democratie en de kiezer heeft gelijk. Altijd! Onze fractie blijft zich ook de komende vier jaar inzetten voor de belangen van onze inwoners en ondernemers. Dat is het beste voor Delft!

STIP,
Michelle Corten:

Wat een ongelofelijke uitslag, dankzij de vele stemmers zijn we nu met zes zetels opnieuw de tweede partij! STIP wil graag elke kiezer bedanken voor de steun en het vertrouwen dat zij aan ons hebben gegeven. We zijn blij om te zien dat onze visie op Delft zo breed wordt gesteund en hebben ontzettend veel zin om met nieuwe energie deze visie de komende vier jaar uit te gaan voeren. Aan het nieuwe college wil STIP graag meegeven dat we nog veel kansen zien voor Delft, we zien graag dat we deze kansen pakken, vooral door te blijven investeren in de economie, duurzaamheid en de levendigheid van Delft.

VVD,
Bart Smals:

Voorzichtigheid geboden... De VVD heeft veel meer stemmen gescoord dan vier jaar geleden, en wij zijn daar blij mee. We bedanken alle Delftenaren die hebben gekozen voor doen. Helaas was het net onvoldoende om een extra zetel te veroveren, die was heel dichtbij. Toch blijven we altijd met een positieve blik naar de toekomst van Delft kijken. We feliciteren de winnende partijen, maar wel is voorzichtigheid geboden: ook investeringen in onderwerpen zoals duurzaamheid moeten daadwerkelijk resulteren in aantoonbare effecten. Alleen daar is de Delftenaar bij gebaat. Met een aantrekkende economie en het langzamerhand gereedkomen van alle grote projecten kijken we met vertrouwen naar de toekomst. De afgelopen vier jaar is, niet in de laatste plaats door onze VVD-wethouder Lennart Harpe, een stevige basis gelegd om op voort te bouwen. We zouden het nieuwe college vooral mee willen geven om met rationeel en effectief beleid ons Delft nog mooier, beter en vooral schoner en betaalbaar te maken.