Foto: Esdor van Elten

Politieke Stellingname: stem op CDA, want ...

  Politiek

CDA,
Rob van Woudenberg:

Waarom u voor het CDA moet kiezen? Omdat het CDA voor u kiest! Delft is een stad van twee gezichten geworden. We wonen in de mooiste stad van Nederland, maar de bewoners betalen daar wel de hoofdprijs voor. De woonlasten zijn de hoogste van Nederland en de stadsschuld is torenhoog. Nu het financieel weer beter gaat door de aantrekkende economie, willen sommige partijen weer veel geld investeren in dure prestigeprojecten. Daardoor blijven de woonlasten en de schuld hoog. Het CDA kiest ervoor de komende jaren de woonlasten te verlagen naar het landelijk gemiddelde, financiële meevallers te gebruiken om de stadsschuld te verlagen en alleen met gezond verstand te investeren!

Een stad van twee gezichten. Aan de ene kant zijn er veel inwoners die maar kort in Delft wonen. Om hier te studeren of werken. Aan de andere kant zijn er Delftenaren die hier (vrijwel) hun hele leven wonen. Voor studenten worden er duizenden woningen bijgebouwd. Voor Delftse starters die niet studeren is er echter nauwelijks een betaalbare woning te vinden. Ook voor gezinnen en voor senioren, die steeds langer zelfstandig blijven wonen, is het moeilijk om aan een betaalbare woning te komen. Het CDA kiest voor gelijke kansen voor iedereen op de woningmarkt!

Een stad van twee gezichten. Delft is een volgebouwde stad maar met mooie parken. De collegepartijen willen nog 15 duizend woningen in Delft bouwen, Delft dus helemaal volbouwen. Zoveel woningen gaat ten koste van groen, van voorziening en van het leefklimaat. Het CDA kiest voor minder groei en meer leefkwaliteit!

Een stad van twee gezichten. We betalen steeds meer voor onze afvalverwerking, maar de dienstverlening is slechter geworden. Veel mensen hebben geen ruimte voor 3 afvalbakken. Anderen nemen de moeite niet om afval thuis te scheiden. In andere steden is al overgegaan naar nascheiding, waarbij het afval professioneel bij de afvalverwerkingsfabriek wordt gescheiden. Dat is beter voor het milieu, veel makkelijker voor bewoners en goedkoper! Het CDA kiest voor nascheiding!

Een stad van twee gezichten. Delft is van alle studentensteden de populairste stad onder studenten. Daar zijn we heel trots op. Maar in een onderzoek onder MKB-ers eindigde Delft bijna onderaan. Er is bijna geen stad waar ondernemers zo ontevreden zijn. Dit moet beter! Delft moet beter luisteren naar ondernemers, hun lasten verlagen en meer service bieden. Het CDA kiest voor de MKB-ers!

Kortom: Delft is verdeeld. Veel mensen wonen en werken hier met veel plezier. Anderen voelen zich tweederangsburger. Het CDA wil een Delft waarin iedereen zich gewaardeerd voelt door de gemeente. Waar mensen omzien naar elkaar en gaan voor een sterke samenleving, waar voorkomen beter is dan genezen en waar een groene toekomst is weggelegd voor de stad. Het CDA kiest voor u! Voor een Delft dat we door willen geven!

Meer berichten
 
CustomHtml_1