Afbeelding
Foto: Esdor van Elten

Politieke Stellingname: stem op Groenlinks, want ...

Politiek

GroenLinks,
Frank van Vliet:

Verandering begint hier! GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet! Voor een stad van eerlijk delen, van verbinding, vertrouwen en een schone toekomst!
GroenLinks is voor een zorgzame gemeente: goede betaalbare en toegankelijk zorg voor alle inwoners van Delft, waarbij iedereen zo veel mogelijk zelf aan het roer blijft. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeert GroenLinks in sport, een groene leefomgeving en betrouwbare informatie over gezond leven. Als er toch zorg nodig is, staan we klaar om te helpen oplossen. Dat voorkomt dat de problemen mensen boven het hoofd groeien. Zo houden we Delftenaren langer gezond en blijven de zorgkosten zo laag mogelijk. Daarbij krijg je zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer. GroenLinks wil extra aandacht voor de jeugd. Als er hulp nodig is, moeten ze snel aan de beurt zijn en de zorg kunnen vinden en bereiken. De behoefte van het kind staat centraal, niet de bureaucratie. Voor ouderen is het belangrijk dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
GroenLinks wil een eerlijke kans voor iedereen: iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Welvaart verdelen we eerlijk, armoede en schuldproblemen pakken we aan. We zien een steeds grotere financiële tweedeling. Wij maken ons zorgen over de groeiende schuldenproblematiek. Financiële problemen snel aanpakken voorkomt veel andere problemen. Daarom wil GroenLinks de huidige regeling voor minima beschikbaar maken voor grotere groepen en experimenteren met het snel overnemen van schulden. Zo kunnen we de schuldproblemen aanpakken van veel meer Delftenaren die net boven het minimum uitkomen. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt blijven we zoeken naar scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, zijn welkom in Delft. Zij hebben vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Met goede begeleiding kunnen ze snel meedoen.
GroenLinks gaat voor een gezonde toekomst: een groene gemeente met goed geïsoleerde, energiezuinige woningen en schone lucht. Delft wordt koploper op duurzaamheidsgebied. Delft moet wat ons betreft extra investeren om in 2030 klimaat-neutraal en van gas los te zijn. Daarmee versterken we bovendien Delft als Kennisstad! De rekening van de energietransitie in de woningbouw moet wel zo breed mogelijk gedragen worden, en niet via de woningcorporaties terecht komen op de schouders van de laagste inkomens. Voor deze enorme uitdaging moeten we bijvoorbeeld tienduizenden woningen isoleren, installaties vernieuwen en een nieuw warmtenet aanleggen. Dit levert veel banen op voor lager opgeleiden.
GroenLinks geeft voorrang aan voetgangers en fietsers: Delft wordt weer Fietsstad van Nederland! Met meer en veiliger voet- en fietsverbindingen en voldoende fietsenstallingen. GroenLinks wil de autoluwe binnenstad verder uitbreiden en autoparkeerplaatsen omvormen tot fietsparkeerplekken. Want één auto minder levert plek op voor twaalf fietsers!
Stem GL, voor een gezonde stad waar iedereen meedoet!

!